foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Pilot Keldonk onderzoek woonbehoefte krijgt vervolg in heel Meierijstad

logo MeierijstadSchijndel - Op korte termijn gaan medewerkers van de gemeente Meierijstad in de verschillende kleine kernen met woningzoekenden zélf in gesprek over hun woonbehoefte. Op deze manier wil zij beter zicht krijgen op de concrete behoefte in elke kern voor de korte termijn. Een proef op deze basis in Keldonk is afgelopen maand succesvol verlopen. Eerder heeft het college aangegeven de focus te willen leggen op het daadwerkelijk realiseren van woningbouwplannen die beter aansluiten bij de huidige en toekomstige woningbehoefte. Om die laatste beter te leren kennen is ook gekozen voor een andere aanpak, aanvullend op prognoses en op ‘het gevoel’. In deze aanpak worden inwoners uitgedaagd hun woningbehoefte scherp te formuleren. Het is een intensieve methode waarbij in groepen met een gespreksleider gewerkt wordt. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor ‘eigen’ inwoners met een woonwens, maar óók op mensen van elders die in de betreffende kern willen gaan wonen.


Doel is te komen tot een gedragen beeld van wat de woningbehoefte in die kern voor pakweg de komende 5 jaar is. Mensen die verwachten binnen vijf jaar naar of binnen een van de 10 kleinere kernen te willen verhuizen, kunnen zich melden bij de betreffende dorpsraad van die kern om daar de bijeenkomst bij te wonen.

Rol dorpsraden
De dorpsraden organiseren zelf de bijeenkomst, de gemeente ondersteunt hen daarbij. “We zijn erg te spreken over de samenwerking met de dorpsraden in dit traject. In Keldonk heeft de dorpsraad zich écht ingespannen om veel woningzoekenden te enthousiasmeren deel te nemen aan de bijeenkomst. En dat heeft zich vertaald in een goed beeld van hun woonwensen”, aldus wethouder Eus Witlox. Afgelopen woensdag zijn de ervaringen met en de resultaten van de pilot gedeeld met vertegenwoordigers van de andere dorpsraden. Inmiddels hebben alle dorpsraden positief gereageerd op de uitnodiging dit ook in hun eigen dorp te doen. De verwachting is dat alle bijeenkomsten dit najaar afgerond zijn en het totale plaatje aan concrete woonwensen op de korte termijn duidelijk is.
logo Meierijstad

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal