foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad presenteert begroting 2019

meierijstad1Meierijstad - Meierijstad investeert in 2019 € 27 miljoen extra om, samen met inwoners, ondernemers en instellingen, de belangrijkste ambities voor 2019 verder te realiseren. Dat staat in de begroting 2019 die het college vandaag aan de gemeenteraad presenteert. Wethouder Jan Goijaarts: “Ik ben tevreden met deze solide begroting. Ons huishoudboekje is in evenwicht. Het voorziene tekort in de kadernota hebben we terug kunnen brengen van € 1,6 miljoen naar € 9 ton. Dit is te danken aan de hogere algemene uitkering van het Rijk en de lagere rentekosten door de te verwachten hogere inkomsten vanuit grondverkopen. En ondanks de forse investeringen, is de geplande OZB-verhoging van 2% ook in 2019 niet nodig.”

Door kansen te benutten en te investeren in zaken waar inwoners en ondernemers profijt van hebben, blijft Meierijstad een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is.
In 2019 werkt Meierijstad daarom verder aan participatie, leefbaarheid, gezondheid, duurzaamheid, innovatie, de ontwikkeling van onze organisatie en de veranderopgaves omgevingswet en sociaal domein. Hieronder een aantal concrete acties. Het complete overzicht is terug te vinden in de begroting.

Hieronder vindt u een greep uit de begroting:

‘In 2019
- willen we, samen met de raad en de samenleving, participatie verder ontwikkelen. Bureau Beerenschot en Universiteit Rotterdam zijn bezig met een onderzoek dat daarbij helpt.

- worden de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor opgeleverd. We gaan in gesprek met o.a. dorps- en wijkraden en experts over deze uitkomsten. Op basis hiervan worden een aantal focuspunten voor de verdere verbetering van de leefbaarheid opgesteld. En we zetten het leefbaarheidsbudget opnieuw in zodat bewonersinitiatieven gerealiseerd kunnen worden

- wordt, samen met de raad, een begin gemaakt met de concrete invulling van het uitvoeringsprogramma Positief Gezondheidsbeleid en bouwen we aan een netwerk waarin het gedachtengoed van positieve gezondheid wordt uitgedragen en uitgebouwd.

- gaan we van start met het uitvoeringsprogramma voor duurzaamheid. Stellen we een duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad op en investeren fors in wegenonderhoud, verkeersveiligheid en uitbreiding infrastructuur om Meierijstad goed bereikbaar te houden.

- evalueren we de pilotfase van het burgerinnovatiefonds en kijken of we ermee verder gaan. Het fonds is voor initiatieven van inwoners van Meierijstad die zijn gericht op sociale of technische innovatie en/of een bijdrage leveren aan de participatie.

- continueren we het project ‘Klare taal’ en vindt een vervolg op de trainingen voor de medewerkers plaats.

- gaan we experimenteren met de Omgevingswet door het oppakken van pilots in bepaalde gebieden en thema’s. De ervaringen vertalen we naar nieuwe werkwijzen en processen.

- leggen we een uitvoeringsplan Strategische Visie Sociaal Domein voor aan de raad, waarbij de vraag van de burger centraal. Dit plan geeft verdere invulling aan de transformatie in het Sociaal Domein.


- evalueren we de pilotfase van het burgerinnovatiefonds en kijken of we ermee verder gaan. Het fonds is voor initiatieven van inwoners van Meierijstad die zijn gericht op sociale of technische innovatie en/of een bijdrage leveren aan de participatie.

- continueren we het project ‘Klare taal’ en vindt een vervolg op de trainingen voor de medewerkers plaats.

- gaan we experimenteren met de Omgevingswet door het oppakken van pilots in bepaalde gebieden en thema’s. De ervaringen vertalen we naar nieuwe werkwijzen en processen.

- leggen we een uitvoeringsplan Strategische Visie Sociaal Domein voor aan de raad, waarbij de vraag van de burger centraal. Dit plan geeft verdere invulling aan de transformatie in het Sociaal Domein.

De begroting is in te zien op www.meierijstad.nl/begroting2019. Binnenkort is deze ook in te zien via een begrotingswebsite. Deze digitale begroting biedt meer leesgemak, doordat de gewenste informatie sneller te vinden. De behandeling in de gemeenteraad is op 8 november.’
 meierijstad1

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal