foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Staatssecretaris Tamara van Ark Sociale Zaken en Werkgelegenheid op werkbezoek

staatssecretarisMeierijstad - Gemeenten ondersteunen zelfstandigen in financiële problemen via de regeling Bijstand voor Zelfstandigen. In Meierijstad wordt deze regeling actief uitgevoerd en wordt op allerlei manieren geprobeerd de ondernemers te bewegen om tijdig aan de bel te trekken. Met deze werkwijze heeft de gemeente de aandacht weten te trekken van de staatssecretaris Van Ark. Gisterenmiddag 1 oktober mocht een degatie haar ontvangen en is zij in gesprek gegaan met twee ondernemers die van de regeling Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) gebruik hebben gemaakt.
Krediet verstrekken
Eind december 2016 hebben de ondernemers zich gemeld voor ondersteuning vanuit de Bbz voor een krediet om een naheffing vanuit de belastingdienst en crediteurenachterstanden te kunnen betalen. De bank wilde de ondernemer niet langer financieren. Na onderzoek is gebleken dat zij binnen de Bbz doelgroep vielen en dat het bedrijf levensvatbaar was om een krediet te verstrekken. De ondernemers, die uiteraard anoniem willen blijven, hebben inmiddels weer een bloeiend bedrijf en verschillende medewerkers in dienst. Graag hebben zij de staatssecretaris te 
woord gestaan over hun ervaringen.

Samenspel
Gesteld wordt dat Meierijstad bij uitstek een gemeente is die de ondernemer als mens centraal stelt. Er kan snel geschakeld worden tussen de verschillende medewerkers die kennis hebben van schuldenproblematiek, minima-ondersteuning etc. Hierdoor maakt de gemeente slim gebruik van ieders expertise en kan de Bbz-uitkering of –krediet op een juiste wijze aangeboden worden. De ondernemers zijn positief over de kwaliteit van de dienstverlening. Menno Roozendaal,
portefeuillehouder werk en inkomen: "Wij zouden graag nog meer bekendheid willen geven aan de regelingen voor ondernemers, die even tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We trekken daarin onder andere op met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, het IMK."

Hulploket
Er is een speciaal hulploket opengesteld voor lokale ondernemers. Met 155 Help-een-bedrijf kunnen ondernemers terecht bij deze advieslijn voor bedrijfsadvies en ondersteuning. Door deze snelle hulp worden problemen in de kiem gesmoord, soms mede door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling. Daarnaast zijn we aangesloten bij SOLO. Met SOLO is een digitale aanvraag mogelijk en komt er laagdrempelig en anoniem een eerste check of een ondernemer mogelijk in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Bbz.

Zzp-ers
Zzp-ers vormen een steeds groter en daarmee belangrijker arbeidspotentieel voor de lokale economie. Vorige week is de eerste netwerkbijeenkomst voor Zzp-ers gehouden in gemeente Meierijstad namens de 16 gemeenten in Noordoost Brabant. Soms stuiten ZZP-ers op problemen die niet altijd passen in de regelingen voor schuldhulpverlening; ook dat is gisteren gedeeld met de staatssecretaris.

staatssecretaris 

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal