foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(Ongevraagd) advies Sportraad aan gemeente over paracommercie

Sportraadmeierijstadokt2018Meierijstad - In de afgelopen weken is over de paracommercie (horeca activiteiten bij verenigingen) veel geschreven in lokale bladen. De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft bij de gemeente Meierijstad aan de bel getrokken omdat ze het niet geheel eens zijn met de bijgestelde/voorgestelde APV die de gemeenteraad nog dient goed te keuren. Hun argumenten zijn begrijpelijk, maar ingekleurd vanuit hun optiek, zo meldt de Sportraad Meierijstad op haar website. Om die reden heeft de Sportraad gemeend een ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad te sturen inzake de voorgestelde wijziging van de APV met betrekking tot paracommercie. En natuurlijk heeft de Sportraad Koninklijke Horeca Nederland ook hierover geïnformeerd.

"De Sportraad onderschrijft dat de kantines voor sportverenigingen alleen gebruikt dienen te worden voor activiteiten richting eigen leden en aanverwante personen of organisaties. Dit is tenslotte ook de functie van een sportkantine. Dat het organiseren van feesten en partijen voor derden en ook individuele leden niet is toegestaan is volstrekt logisch. Ook kan er best met de lokale horeca meegedacht worden rondom feestdagen of andere feestelijke momenten die voor de horeca belangrijk zijn zoals kermis, carnaval, Koningsdag, enzovoort. Wat ons betreft is een open en continue dialoog en/of samenwerking mogelijk. Met name in Schijndel en Veghel is dit ook al jaren het geval.

Het advies van de Sportraad is om de openings- en sluitingstijden van sportverenigingen niet te beperken maar waar nodig zelfs te verruimen zodat de belangen van de sportverenigingen gewaarborgd blijven en verenigingen kunnen blijven inzetten op het verenigen en daarmee hun eigen toekomstbestendigheid, vitaliteit en maatschappelijke rol. Als praktische beperking zien we tevens dat de sportmomenten bij de diverse sportverenigingen dermate uiteen lopen, er zijn nagenoeg geen momenten waarop er niet gesport wordt in Meierijstad hierdoor zijn beperkingen op basis van tijdstip praktisch lastig uitvoerbaar.

Wel onderstrepen wij het van belang om duidelijke kaders te scheppen welke activiteiten wel en welke niet mogen plaatsvinden binnen sportkantines. Qua type activiteit vinden wij het volstrekt logisch dat de reguliere horeca beschermt wordt tegen oneerlijke concurrentie. Het standpunt van Sportraad Meijerijstad is dus om kaders te stellen op basis van type activiteit en niet op tijdstip of hoeveelheid."

Het betreffende advies van de Sportraad kunt u via deze links als pdf's binnenhalen
• Het advies van SRM aan het College over paracommercie
Bijlage met meer context

Inspreken
Aanstaande donderdag 4 oktober vindt de commissievergadering plaats waar de portefeuillehouder (in deze de burgemeester) toelichting geeft en antwoord op eventuele vragen van de raad. De Sportraad Meierijstad zal op die avond inspreken om het belang van de sportverenigingen met een eigen clubhuis/kantine te onderstrepen.


Eerder verschenen
Meierijstad aan de slag met regels voor paracommercie
't Spectrum past na kritiek over paracommerciële activiteiten haar website aan
Vaststelling verordening paracommercie
Verordening paracommercie ter vaststelling naar gemeenteraad
Horeca en recreatie intensiveren samenwerking binnen Meierijstad
Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Sportraad Meierijstad
Samenstelling bestuur Sportraad Meierijstad
Arie van den Brand: "met KHN Nederland afd. Meierijstad vooruitlopen op de troepen"
Studenten verrichten onderzoek naar samenwerking horeca Meierijstad (i.o.)

Paracommmerciemeierijstad
Sportraadmeierijstadokt2018 

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal