foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

25% sociale woningbouw in nieuwe bouwplannen

Woonvisiemeierijstadjuli2018Meierijstad – De gemeenteraad van Meierijstad heeft op 5 juli van dit jaar haar eerste Woonvisie vastgesteld met daarin het voornemen om de komende 10 jaar 25% van het woningbouwprogramma te realiseren in sociale huur. Diezelfde avond heeft de raad met een motie besloten te onderzoeken of de gemeente private grondexploitanten konden verplichten een percentage sociale huurwoningen in hun plannen te realiseren.

Bijsturing in lopende en nieuwe plannen
Nu er met de Woonvisie duidelijkheid is gekomen over de opgave sociale woningbouw, wordt gekeken in hoeverre de lopende woningbouwplannen in deze opgave kunnen voorzien. Als er een tekort aan sociale huurwoningen in de huidige plannen zit, worden de mogelijkheden onderzocht of er in deze plannen nog (bij) te sturen is op de realisatie van sociale huurwoningen.
Voor nieuwe plannen geldt dat we aan de start van het plan meteen gaan sturen op het aandeel sociale huur. Bij nieuwe plannen met minimaal 4 woningen, wordt vanaf nu de stelregel gehanteerd dat 25% van het plan in sociale huurwoningen moet voorzien.
Daarmee worden alle initiatiefnemers van nieuwe plannen gelijk behandeld. Iedereen gaat dan meedoen om deze maatschappelijke opgave te realiseren. Ook wordt daarmee meer diversiteit verkregen binnen ieder woningbouwplan. En wordt daarmee voorkomen dat grondposities worden overgewaardeerd en sociale huurwoningen te eenzijdig worden geassocieerd met gemeentelijke gronden en gebouwen. En zeker zo belangrijk: hiermee stimuleert de gemeente de samenwerking tussen marktpartijen en corporaties.

Maatschappelijke opgave
Voor sommige plannen zal het lastig zijn om deze opgave praktisch binnen het eigen plan te realiseren. De omvang van het plan of de locatie kan daarbij een rol spelen. In zulke situaties verwacht de gemeente van de initiatiefnemer dat deze de samenwerking met andere plannen zoekt om toch een bijdrage in deze opgave te leveren en daar ook creatief in is.

Eerder verschenen (chronologisch oplopend)
Voortgang bouw sociale huurwoningen in Meierijstad
Onderzoek beschikbaarheid en betaalbaarheid sociale huurwoningen in NO-Brabant – vooral een verdelingsprobleem
Janssen de Jong bouwt in Schijndel duurzame sociale huurwoningen voor Huis & Erf
Onderzoek naar betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen
Tekort aan betaalbare huurwoningen dreigt voor Schijndel
College ontvangt shortlist van 60 sociale huurwoninglocaties binnen Meierijstad
Veranderingen bij Huis & Erf - woningen betaalbaar houden voor sociale doelgroep
Nota grondbeleid ter vaststelling naar raad
Bestuurders van Woonmeij, BrabantWonen en Area luiden de noodklok
Woonvisie Meierijstad: sturing op realisatie en kwaliteit

Woonvisiemeierijstadjuli2018


Voetselect

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal