foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(Concept) Bouwverordening gemeente Meierijstad

Meierijstad jan2017Meierijstad - Vanwege wijzigingen in de Woningwet is de Model-Bouwverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) per 1 juli 2018 op een aantal onderdelen gewijzigd. De voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel maakten alle drie gebruik van de Model-Bouwverordening van de VNG. Het doorvoeren van de wijzigingen is ook aanleiding geweest om deze drie afzonderlijke bouwverordeningen te harmoniseren tot één bouwverordening voor de gehele gemeente Meierijstad en een daarbij behorend reglement van orde van de welstandscommissie op te stellen.

Hierbij is zoveel als mogelijk aansluiting gezocht bij de Model Bouwverordening van de VNG. Vanwege de lokale situatie ten aanzien van welstand, is op dit onderdeel van de Model-Bouwverordening een eigen invulling gegeven. Deze eigen invulling is conform vigerende wet- en regelgeving. Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen de Bouwverordening gemeente Meierijstad en de daarbij behorende bijlagen vast te stellen.
Meierijstad jan2017

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal