foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wijzigingen afvalinzameling per 1 januari

klikosmeierijstadMeierijstad De inzameling van huishoudelijk afval verandert op 1 januari volgend jaar in Meierijstad. Een belangrijke wijziging is dat het restafval voortaan 1 keer per 4 weken tegen betaling wordt opgehaald en het GFT-afval wekelijks. Ook de ophaaldag verandert voor de meeste huishoudens. Inwoners ontvangen binnenkort een brief waarin uitgelegd wordt wat er precies gaat veranderen.

Omchippen grijze containers in Veghel en Sint-Oedenrode
Op dit moment zijn er nog verschillende manieren van huisvuilinzameling in de voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. De gemeente Meierijstad is verplicht om uiterlijk 1 januari één systeem te hebben dat voor heel Meierijstad geldt. Vanaf die datum wordt alle afval ingezameld door Van Kaathoven. Dat betekent ook dat alle grijze containers in Veghel en Sint-Oedenrode van een nieuwe chip voorzien worden. Die chip is noodzakelijk om de lediging van de container te kunnen registreren. Op basis van de registratiegegevens worden de kosten bepaald die bij een huishouden in rekening gebracht wordt.

Instructies
Wethouder Harry van Rooijen: "We staan aan de vooravond van een grootschalige verandering die àlle huishoudens in Meierijstad aangaat. En we doen er alles aan om onze inwoners daar goed op voor te bereiden. Maar de inwoners moeten zélf ook iets doen. Allereerst vragen we hun medewerking bij het omchippen van de grijze containers; daarvoor ontvangen ze de komende weken een brief met uitgebreide instructie. Eind november valt er nog een andere brief op de mat waarin precies staat wat er vanaf 2019 allemaal verandert."

Gratis
Het beter scheiden van afval is belangrijk omdat veel meer afval hergebruikt kan worden. Restafval uit de grijze container wordt namelijk verbrand en dat is schadelijk voor het milieu. "We moeten het aandeel restafval terugbrengen van nu nog 133 kg per inwoner per jaar naar 100 kg in 2020; En op termijn willen we zelfs zakken naar 30 kg" aldus de wethouder. Om scheiden verder te stimuleren wordt het GFT-afval (groente, fruit en tuin) voortaan gratis èn vaker opgehaald. Plastic- en drankverpakkingen, oud papier, glas en textiel zijn al gratis.

Betaling grijze container
Vanaf 1 januari gaan de inwoners betalen voor èlke keer dat ze de grijze container aan de straat zetten. De gemeenteraad neemt in december een besluit over de tarieven.

Nieuw overzicht 2019
Informatie over de juiste ophaaldag in 2019 voor elk van de soorten afval staat vanaf 1 december op de digitale afvalkalender; Inwoners kunnen die raadplegen op de website mijnafvalwijzer.nl of via de gratis app Afvalwijzer op de mobiele telefoon.
klikosmeierijstad

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal