foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Startersnetwerk Meierijstad aanstaande, vooralsnog voor 3 jaar

startersontbijtmeierijstad0703201801Meierijstad - In samenwerking met POM en de Rabobank is een plan van aanpak gemaakt voor de organisatie van een startersnetwerk Meierijstad. Door middel van een dergelijk netwerk ondersteunt de gemeente Meierijstad haar startende ondernemers op verschillende manieren en voorzien hierdoor een meer succesvolle start. Voor de ondersteuning van startende ondernemers is in de begroting 2019-2021 in totaal €  25.000,-- beschikbaar gesteld. Voor het Startersnetwerk Meierijstad is voor 2019, 2020 en 2021 een bijdrage van € 22.500 per jaar voorzien wat past in de beschikbare budgetten per jaar van de begroting 2019 tot en met 2021. Het college van B&W heeft ingestemd met het plan van aanpak voor de organisatie van Startersnetwerk Meierijstad en informeert de gemeenteraad hierover. Foto: laatste startersontbijt maart 2018

Ondersteuning beginfase
Startende ondernemingen leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de lokale economie. Starters zorgen voor werkgelegenheid en vernieuwing. Een efficiënte startersadviesstructuur en een bijbehorend dienstenpakket bevordert het starten van een onderneming in zijn algemeenheid en ondersteunt de starter in de beginfase van de onderneming en in de eerste jaren daarna. Het bevordert de levensvatbaarheid van ondernemingen. De gemeente vindt een dergelijke ondersteuning belangrijk. Ook in de Mijlpalen van Meierijstad is hier aandacht aan besteed.

Oude en nieuwe initiatieven
Het afgelopen jaar is geïnventariseerd welke initiatieven er op dit gebied waren of zich zouden kunnen ontwikkelen. Er is onderzocht of er een samenwerking met de gemeente Uden zou kunnen zijn op dit gebied en hoe dit dan vorm zou kunnen krijgen. Immers, van oudsher werkt (de voormalige gemeente) Veghel op gebied van startersondersteuning samen met haar buurgemeente Uden. Naast alle initiatieven die er op de markt voorhanden zijn wordt het van belang gevonden om ook lokaal ondersteuning te bieden.

Bedrijfsleven en Rabobanken
Uit een voortvarende samenwerking met het (lokale) bedrijfsleven en de ondernemersverenigingen en de lokale Rabobanken is Startersnetwerk Meierijstad ontstaan. Het doel van deze samenwerking is het stimuleren, informeren en faciliteren van startende ondernemers door hen de weg te helpen vinden bij ondernemersvraagstukken, verbindingen te leggen, kennis te delen en laagdrempelige kennismaking met lokale ondernemersverenigingen.

Activiteiten
Het is de bedoeling om binnen dit netwerk samen met POM, de ondernemersverenigingen en de Rabobank diverse activiteiten te organiseren:
• 1-op-1 begeleiding
• begeleiding van en samenwerking met starters
• de organisatie van 'live' ontmoeting
• digitale ontmoeting, via een netwerk-app
Waar mogelijk wordt de samenwerking met de gemeente Uden gezocht, dit gezien de relatie op dit gebied vanuit het verleden. Ook wordt gebruik gemaakt van de initiatieven van AFC/Ondernemerslift+. Uiteindelijk wordt voor het netwerk een concreet communicatieplan opgesteld.

Klankbordgroep en participatie
De invulling van activiteiten van het netwerk is ook afhankelijk van de inbreng van de startende ondernemers zelf, een interactief proces wordt voorzien waarbij een klankbordgroep van starters een rol speelt. Een groep van 24 starters hebben tijdens het laatste startersontbijt (maart 2018) aangegeven graag te willen meedenken. Zij worden betrokken bij de invulling van het programma in 2019 en het concreet maken van het netwerk. Participatie met het bedrijfsleven wordt opgepakt via POM, de ondernemersverenigingen en rechtstreeks.

Planning
De voorgestelde startersondersteuning start op 1 januari 2019. De officiële aftrap staat vooralsnog gepland in februari 2019. Het Startersnetwerk Meierijstad wordt opzet voor een periode van 3 jaar.
startersontbijtmeierijstad0703201801

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal