foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad ook pilotgemeente aanpak vakantieparken

AnpvakantieparkenbronprovnbrabRadio Kootwijk - Landelijke samenwerking voor impuls vakantieparken: voor initiatieven die bijdragen aan de afspraken in de actie-agenda vakantieparken is voor provincies € 1,1 miljoen beschikbaar voor 2019-2020. Met dit bedrag geeft minister Ollongren van BZK de provincies een impuls om de problematiek aan te pakken. Dit staat in de actie-agenda die afgelopen donderdag is gepresenteerd en ondertekend tijdens de Vakantieparken Top op het voormalige zenderpark Radio Kootwijk op de Veluwe. Ook stelt minister Ollongren € 450.000 beschikbaar aan de Brabantse pilotgemeenten Reusel-de Mierden, Meierijstad, Bergeijk, Rucphen, Oosterhout en Bernheze, voor iedere gemeente ½ 75.000.

Perspectief voor de toekomst
Met deze bijdrage moet de integrale handhaving worden versterkt, waarbij expliciet aandacht is voor een oplossing voor de bewoners. Met de agenda gaan Rijk, gemeenten, provincies, de RECRON en maatschappelijke organisaties samen actief de kansen oppakken die de vakantieparken bieden. En voorkomen dat vakantieparken afglijden. Voor parken waar dit al gebeurt, moet een perspectief voor de toekomst komen. Met aandacht voor de mensen die er wonen en de betrokken ondernemers.

Vitaliteitsscan vakantieparken
Ook de provincie Noord-Brabant ondertekende de actie-agenda. De vrijetijdssector is met 63.000 banen een belangrijke economische sector in Brabant. Uit recent onderzoek naar de vitaliteit van de 199 Brabantse vakantieparken blijkt dat er veel succesvolle vakantieparken zijn. Echter zo'n 30% van de parken voldoet niet (meer) aan de wensen van toeristen en heeft te weinig toekomstperspectief in de verblijfsrecreatie. Deze bedrijven bevinden zich in een neerwaartse spiraal, waardoor ze ook aantrekkelijk kunnen worden voor ongewenste activiteiten.
Volgens gedeputeerde Erik van Merriënboer (Ruimte) is niet voor elk vakantiepark een nieuw toekomstperspectief of alternatieve bestemming weggelegd. "Dat betekent dat je ook na moet denken over saneren en sloop. Om daarmee ruimte te maken voor kwaliteit en om de kwetsbaarheid van ondernemers te verkleinen. Dat is een complexe opgave."

Hoofdlijnen actie-agenda

De inzet van de actie-agenda bestaat uit 5 hoofdlijnen:
• Vakantieparken aantrekkelijk houden.
• Passende oplossingen voor mensen die nu op de parken (permanent) wonen.
• Voorkomen van excessen en uitbuiting van kwetsbare groepen.
• Inzet op veilige parken zonder criminaliteit en ondermijning.
• Voor de toekomst kijken of het combineren van maatschappelijke functies van vakantieparken mogelijk is.
Minister Ollongren heeft de actie-agenda afgelopen donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Meer informatie
Actie-agenda vakantieparken 2018-2020 via rijksoverheid.nl

Anpvakantieparkenbronprovnbrab

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal