foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(Her)nieuwbouw van twee vrijstaande woningen op de Borne

Borne3aschijndelbrongooglesept2015Meierijstad / Schijndel - Aan de orde is het slopen van een woning met bijgebouwen en voormalige agrarische bebouwing en het toestaan van de (her)nieuwbouw van twee vrijstaande grondgebonden woningen op de Borne 3A in Schijndel. De initiatiefnemer wenst de huidige woning met bijgebouwen op deze locatie te slopen, hiervoor in de plaats wordt de woning herbouwd. Daarnaast vraagt de initiatiefnemer, als tegenprestatie voor de sloop van de bijgebouwen en kwaliteitsverbetering, één Ruimte-voor-Ruimte woning toe te voegen. Hiervoor dient het maximale aantal naar twee te worden veranderd en dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Foto: Borne 3a Schijndel, bron Googlemaps sept.2015

Ruimtelijke kwaliteitswinst
Het oprichten van een Ruimte-voor-Ruimte woning wordt voorstelbaar geacht omdat er ruimtelijke kwaliteitswinst wordt geleverd door zowel de aankoop van een ruimte voor ruimte titel, als de beoogde kwaliteitsverbetering en landschappelijke inpassing van het perceel. Het college van B&W van Meierijstad heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het slopen van de huidige woning, de bijgebouwen en de voormalige agrarische bebouwing ten behoeve van de herbouw van één woning en de nieuwbouw van één extra woning.
Borne3aschijndelbrongooglesept2015

TVE

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal