foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Twee periodes om snoeihout te verbranden

VerbrandensnoeiafvalmeierijstadMeierijstad - Er is eerder voor de jaren 2017 en 2018 een algemene ontheffing vastgesteld voor het, onder strikte voorwaarden, mogen verbranden van snoeihout in het buitengebied in de maanden maart en november. Omdat er nog geen of onvoldoende verwerkingsalternatieven voor handen zijn heeft het college van B&W van Meierijstad besloten om voor dit jaar 2019 het verbranden van snoeihout in het buitengebied ook weer toe te staan. Zij heeft hiervoor een algemene ontheffing voor het verbranden van snoeihout in het buitengebied vastgesteld in de maanden maart en november van 2019.

Voorwaarden ontheffing
1. De ontheffing is geldig voor de maanden maart en november van het jaar 2019.
2. Verbranden van snoeihout mag alleen buiten de bebouwde kom; indien het stookadres binnen de bebouwde kom ligt is deze ontheffing niet geldig.
3. Er dient voortdurend toezicht te worden gehouden door één of meer meerderjarige personen; deze personen mogen de verbrandingsplaats niet eerder verlaten dan nadat het vuur is gedoofd.
4. Het is het niet toegestaan snoeihout te verbranden op zon- en algemene feestdagen die vallen in de genoemde periode.
5. Het vuur mag pas worden aangestookt ná 08.00 uur en moet geheel gedoofd zijn vóór 18.00 uur.
6. Er moet een afstand van meer dan 30 meter van een gebouw en van een opstapeling van oogstproducten worden aangehouden en van ten minste 100 meter van bos of heidegrond.
7. Voor het aansteken van het vuur mag géén gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen als (oude) autobanden, (stook)olie en dergelijke.
8. Het vuur moet zodanig worden aangelegd dat er geen gevaar en/of hinder kan ontstaan voor de omgeving.
9. Er mag uitsluitend droog snoeihout worden verbrand.
10. Het snoeihout mag uitsluitend in kleine hoeveelheden worden verbrand, de omvang van de brandstapel mag maximaal 3 m³ bedragen.
11. Eventuele nadere aanwijzingen van de toezichthoudende ambtenaar en/of politie dienen stipt te worden opgevolgd.

Verbrandensnoeiafvalmeierijstad

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal