foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Toch een bedrijfswoning aan de Borne

Borne27schijndelbrongooglemapsjuli2016Meierijstad / Schijndel - Aan de orde is een principeverzoek voor het oprichten van een bedrijfswoning aan de Borne 27 in Schijndel. De initiatiefnemer heeft hiervoor een principeverzoek ingediend. In het geldende bestemmingsplan 'Landelijk gebied' heeft de planlocatie de bestemming 'bedrijf' met de functieaanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten'. Omdat op de locatie het oprichten van een bedrijfswoning is uitgesloten, heeft de initiatiefnemer een principeverzoek ingediend om een bedrijfswoning te mogen bouwen op basis van een Ruimte voor Ruimte titel. Foto: Borne 27 Schijndel, bron Googlemaps juli 2016

Besluit college
Het oprichten van een bedrijfswoning aan de Borne 27 wordt voorstelbaar geacht omdat er ruimtelijke kwaliteitswinst wordt geleverd door zowel de aankoop van een ruimte voor ruimte titel, als de beoogde kwaliteitsverbetering en landschappelijke inpassing van het perceel. Het college van B&W van Meierijstad heeft besloten onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het oprichten van een bedrijfswoning aan de Borne 27 te Schijndel.
Borne27schijndelbrongooglemapsjuli2016

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal