foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Cheque Kerstactie Elde College voor Vincentius Vereniging

Kerstactie2018eldegroepsfotoSchijndel - De jaarlijkse cheque waarvan het bedrag jaarlijks door de Kerstactie van het Elde College bij elkaar wordt gehaald is gisterenmiddag maandag 11 februari feestelijk in het Elde College uitgereikt aan de Vincentius Vereniging Schijndel. Deze kerstactie heeft jarenlang geld opgehaald voor een goed doel in het buitenland maar dit jaar heeft de leerlingenraad de Vincentius Vereniging geadviseerd als goed doel, een advies dat door het College van bestuur is overgenomen. De leerlingen van het Elde hebben dit kalenderjaar weer een topprestatie geleverd en met deze actie maar liefst 13.016,87 euro opgehaald. Klas vmbo T3b haalde het meeste geld op en mocht daardoor bij de uitreiking aanwezig zijn. De cheque werd overhandigd door de heer Dankers, voorzitter college van bestuur van het Elde College. Foto's bron Elde College

Project 'Ieder kind telt'
Dit schooljaar zamelden onze leerlingen geld in voor het project 'Ieder kind telt'. Dit project wordt uitgevoerd door de Vincentius Vereniging en in het bijzonder door de vrijwilligers van de Commissie Bijzondere Zorg. Het geld werd onder andere ingezameld door de traditionele kerstloop de vrijdag voor de kerstvakantie (21 december 2018). Het geld dat is opgehaald komt beschikbaar voor kinderen waarvan de ouders nauwelijks financiële middelen bezitten om hun kinderen zonder zorgen deel te laten nemen aan het onderwijs. Kinderen (en hun ouders) die in armoede leven, ondervinden dusdanige zorgen en stress dat hun gewenste schoolontwikkeling niet goed verloopt.

Doelgroep
Met de opbrengst van de Kerstactie willen het Elde College en de Vincentius Vereniging voor zoveel mogelijk kinderen die leven rondom de armoede grens deze zorgen verminderen. De ondersteuning is bedoeld voor leerlingen die via een Schijndelse onderwijsinstelling vanuit groep 8 naar het voorgezet onderwijs gaan, op het voorgezet onderwijs zitten of vanuit het voortgezet onderwijs een goede start moeten maken in het vervolgonderwijs.

Juiste vorm ontzorgen
De commissie 'Bijzondere Zorg' gaat in gesprek met ouders en leerlingen om de juiste vorm te bepalen hen te ontzorgen. Het accent zal liggen op duurzame hulp in de vorm van bijvoorbeeld benodigdheden voor en rondom school. Het gaat hier vooral om kosten die niet op een andere wijze vergoed worden zoals een bureau, kaftpapier, pennen, schriften, rekenmachine, laptop, schoolkosten, kluisje, en het kunnen printen. Maar dat kan ook zijn door de ouderbijdrage te betalen, te zorgen dat zij op een fiets naar school kunnen, het betalen van de vervoerskosten (bijvoorbeeld bij het bezoeken van open dagen) of te zorgen dat zij kunnen sporten, omdat ontspanning noodzakelijk is.

Kerstactie2018eldegroepsfoto
Kerstactie2018eldecheque

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal