foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Waarnemend burgemeester Eugster kondigt haar afscheid aan

JeugsterwndburgreuseldemierdenReusel-De Mierden - Tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeente Reusel-De Mierden heeft waarnemend burgemeester Jetty Eugster meegedeeld dat "het Kabinet van de Commissaris van de Koning heeft laten weten dat de Minister Binnenlandse Zaken kennis heeft genomen van de wens vanuit de raad om een Kroonbenoemde burgemeestersprocedure in gang te gaan zetten." Dat zou ertoe moeten leiden, aldus haar eigen verklaring, dat in februari 2020 het waarnemerschap van burgemeester Eugster eindigt en een Kroonbenoemde burgemeester het ambt gaat vervullen. Eugster, die eind 2016 afscheid nam van de gemeente Schijndel, zal na afscheid van de gemeente Reusel-De Mierden geen nieuw waarnemerschap meer ambiëren, iets wat zij al langer uitdraagt.

Gemeente Reusel de Mierden heeft ervoor gekozen geen fusie te willen met de vijf Kempengemeenten en (voorlopig) zelfstandig te blijven Dit was het moment om een nieuwe burgemeesterbenoemingsprocedure in gang te zetten. Jetty Eugster wordt ook nu nog regelmatig gespot in haar geliefde Schijndel.


Voorzitter Jetty Eugster keek in de raadsvergadering eind januari terug en plaatst haar mededeling in perspectief, aldus de verslaglegging hierover. "De conclusie eind 2018 dat het traject (Veer)krachtig Bestuur in de Kempen niet tot een zodanig resultaat heeft geleid dat er op vrij korte termijn sprake zou kunnen zijn van concreet zicht op gemeentelijke herindeling tezamen met de wens die de burgemeester bij aanvang van het lopende waarnemerschap te kennen heeft gegeven om meerjarig maar uiterlijk tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd beschikbaar te zijn, betekent nu dat de gemeenteraad zich kan opmaken voor een procedure voor een Kroonbenoemde burgemeester; de normale wettelijke regeling. De raad zal gevraagd worden een Vertrouwenscommissie te bemensen."

Jeugsterwndburgreuseldemierden

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal