foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Vragen over betere digitale bereikbaarheid Meierijstad

Actieplandigitaleconnectiviteitkabinet2018Meierijstad - De politieke partij Lijst Blanco wil graag dat er in heel Meierijstad toegang komt tot snel internet en mensen en bedrijven gebruik kunnen maken van 4G en 5G. Eind vorig is na een lang traject de aanleg gestart van 509 km glasvezel in het buitengebied van Meierijstad en Sint-Michielsgestel waaraan de bewoners per huishouden een fors budget moeten investeren voor de aanleg ervan. Terwijl destijds in bijvoorbeeld Schijndel binnen de bebouwde kom de kabel door Reggefiber gratis werd aangelegd. Helaas, zo meldt de politieke partij hebben een aantal kernen nog geen glasvezel en zijn er nieuwe ontwikkelingen in Den Haag en bij KPN die dit zomaar mogelijk zouden kunnen maken. Raadslid Luc van den Tillaart (LB) heeft daarom vragen gesteld aan het college van B&W die inmiddels op 12 februari zijn beantwoord. U vindt hieronder passages uit de vragen en antwoorden.

Nieuwe ontwikkelingen
Volgens Lijst Blanco is snel internet heel erg belangrijk, want dit draagt bij aan de leefbaarheid van kernen en het is van groot belang voor de technische vooruitgang van bedrijven en sluit aan bij de wensen van moderne huishoudens. De afgelopen tijd hebben zich echter ontwikkelingen voorgedaan die wellicht kansen bieden voor Meierijstad.
Zo heeft staatssecretaris Keijzer op 3 juli 2018 het 'Actieplan Digitable Connectiviteit' naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit plan staat dat alle Nederlandse huishoudens uiterlijk 2023 toegang tot snel breedbandinternet (100 Mbps) via een vast netwerk moeten hebben.

5G
Glasvezel is ook belangrijk bij de uitrol van 5G. Zonder glasvezel is de uitrol van 5G niet mogelijk stellen de brancheorganisaties. De wens van het kabinet is dus om in heel Nederland de digitale connectiviteit te verbeteren. In het Financieel Dagblad zijn afgelopen november artikelen verschenen over KPN en T-Mobile.

KPN
KPN heeft beloofd dat het tot eind 2021 ongeveer één miljoen extra huishoudens op glasvezel gaat aansluiten. De afgelopen jaren heeft KPN ervoor gekozen om het oude kopernetwerk met technische trucjes te verbeteren en de aanleg van glasvezel werd erg beperkt, maar nu gooit KPN dus het roer om.
Voor de lange termijn is de aanleg van glasvezel voor KPN noodzaak om te kunnen blijven concurreren met concurrent VodafoneZiggo. T-Mobile gaf aan dat het ieder jaar 165 miljoen gaat investeren in glasvezel, 4G en 5G. Deze ontwikkelingen bieden dus kansen voor Meierijstad.

Digitale bereikbaarheid
Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen tijd is het antwoord dat netwerkaanbieders het niet interessant vinden om te investeren in glasvezel verleden tijd. Het college zal z’n best moeten doen dat er geïnvesteerd gaat worden in de verbetering van de digitale bereikbaarheid in heel Meierijstad.

-->Antwoorden college

Breedbandcapaciteit
Het college is bekend met het 'Actieplan Digitale Connectiviteit' van de Rijksoverheid en hebben geen actie ondernomen op het gebied van digitale connectiviteit. De reden hiervoor ligt in het feit dat de ambitie van het actieplan niet verder reikt dan een
breedbandcapaciteit van 100 Mbps. In de grotere kernen wordt deze capaciteit al geboden. In het buitengebied wordt deze leverbaar met het netwerk van Glasvezel Buitenaf.

Binnen de bebouwde kom
Binnen de kom, waar dit nog niet het geval was, heeft een initiatief van bewoners, een netwerkbeheerder ervan overtuigd om, waar deze capaciteit nog niet werd geboden, glasvezel aan te leggen. Het gaat hier om panden in de periferie van de ontwikkeling Veghels Buiten, waar oorspronkelijk geen glasvezel zou worden aangelegd. Naar verwachting van het college, zal dit initiatief binnen afzienbare termijn ook elders navolging vinden.
Ogenschijnlijk organiseren de marktpartijen zelf dat er de gewenste capaciteit komt. Actie van de gemeente, meer dan een regulier overleg met netwerkbeheerders, wordt vooralsnog niet noodzakelijk geacht.

Behoefte om grotere internetcapaciteit
Sinds mei 2018 heeft het college contact gehad met de netwerkaanbieders. Dit hield voornamelijk in dat wij hen informeerden over de behoefte van onze inwoners om grotere internetcapaciteit. Het resultaat hiervan uitte zich onder meer in de activiteiten rond het initiatief dat hierboven is geschetst.

Het college zal de activiteiten om de digitale connectiviteit van Meierijstad te verbeteren onverminderd voortzetten.

Via deze link zijn de gestelde vragen van Lijst Blanco en de antwoorden van het college daarop te vinden.

Lijst Blanco politieke partij

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal