foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Algemene Plaatselijke Verordening Meierijstad vastgesteld

Meierijstad jan2017Meierijstad - De belangrijkste en meest omvattende gemeentelijke verordening in een bepaalde gemeente wordt in Nederland vaak aangeduid als Algemene Plaatselijke Verordening (afkorting APV, vroeger Algemene Politie Verordening). De raad van de gemeente Meierijstad heeft gezien het voorstel van de Stuurgroep fusie Meierijstad (gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 4 van de Drank- en horecawet en artikel 30c van de Wet op de kansspelen) besloten om de Algemene Plaatselijke Verordening Meierijstad vast te stellen. Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Het is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau. De Gemeentewet geeft gemeenten de bevoegdheid dit soort wetgeving uit te vaardigen. De gemeentelijke verordening die Algemene Plaatselijke Verordening (APV) genoemd wordt, is de meest omvattende gemeentelijke verordening, maar er kunnen ook gemeentelijke verordeningen zijn die kleinere zaken regelen.

Vaststellingsbevoegdheid
Volgens artikelen 147 en 149 Gemeentewet komt de bevoegdheid tot vaststelling van gemeentelijke verordeningen in beginsel toe aan de gemeenteraad. Bij de wet of door de raad krachtens wet kan de bevoegdheid evenwel ook toegekend worden aan het college van burgemeester en wethouders of aan de burgemeester.

Doel
Een gemeentelijke verordening is een regeling die geldt voor iedereen binnen de gemeente, en die vaak tot doel heeft de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Op grond van de gemeentewet mogen en moeten gemeenten verordeningen uitvaardigen en ook sanctioneren.

Meierijstad jan2017

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal