foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Frans van de Veerdonk vanwege jubileum bij Monumentencommissie in het zonnetje gezet

Jubileum v.d. Veerdonk 4Schijndel - Schijndelaar Frans van de Veerdonk werd gisterenmiddag eens extra in het zonnetje gezet. Voor Frans, zelfstandig adviseur en ontwerper Van de Veerdonk Bouwadvies & Ontwerp, is het deze maand 25 jaar geleden dat hij is benoemd in de Monumentencommissie Schijndel. Vanwege dit 25-jarig jubileum wilde de gemeente dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom werd Frans gisteren temidden van een kleine delegatie ontvangen op het gemeentehuis en toegesproken door wethouder B. Claassen. Frans van de Veerdonk werd destijds door de Heemkundekring Schijndel vanuit zijn lokale historische kennis en bouwkundige- en architectuurkennis voorgedragen als lid van de Monumentencommissie Schijndel en door het college benoemd. Begin 2000 is er een professionaliseringsslag gemaakt en is er een (bestuurs)onafhankelijke voorzitter (was altijd een wethouder) aangezocht en is de inhoudelijke kennis van de commissie verruimd. Frans van de Veerdonk maakt vanaf het eerste uur deel uit van de commissie. Hieronder leest u de historie van de monumentencommisise en in grote lijnen haar taken en haar betekenis voor de maatschappij.

Van Rijk naar gemeente
De deskundigheid van een gemeentelijke monumentencommissie is gewaarborgd indien minimaal kennis aanwezig is op het gebied van restauratietechniek, bouwhistorie, architectuurhistorie, landschap/stedenbouw/historische geografie en archeologie. Deskundigheid op het gebied van lokale of regionale geschiedenis is aan te bevelen. De bevoegdheid om te adviseren over ook de rijksmonumenten is met de wijziging van de Monumentenwet 1988 in 2009 van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed overgedragen aan de gemeenten; voorwaarde is wel dat er een gemeentelijke monumentencommissie is.

Wettelijke taak
De commissie is verplicht B&W te adviseren over bouwplannen waarvoor een monumentenvergunning vereist is. Voor het gemeentebestuur kan de commissie echter veel meer betekenen dan alleen de invulling van deze minimale wettelijke taak. Zij biedt ook een kans om de cultuurhistorische identiteit van de woon- en werkomgeving te versterken. Daarom wordt de commissies dikwijls voor meer taken benut: voor adviezen over gemeentelijke monumenten (opstellen van lijsten, adviseren over bouwplannen), voor adviezen over de aanwijzing/onttrekking van provinciale en rijksmonumenten, voor ruimtelijke plannen, voor bouwplannen in beschermde stads- of dorpsgezichten, voor adviezen over het gemeentelijk beleid en zo meer.

Vóór 1985
Tot voor 1985 werden cultuurhistorisch waardevolle gebouwen beschermd als ze een landelijk monumentale status hadden. Eind jaren zeventig heeft de Provincie Noord Brabant het initiatief genomen om tot een cultuurhistorische inventarisatie te komen van waardevolle nederzettingen, gebouwen en groenelementen: Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Hieruit werd vervolgens een selectie gemaakt om tot aanwijzing te komen van de gemeentelijke monumenten. Voorwaarde was wel dat er een gemeentelijke Monumentencommissie werd benoemd waarin deskundigen een adviesrol kregen in de vergunningverlening op het gebied van architectuur- en kunsthistorie, planologie-stedebouwkunde-landschap, en sociaal- cultuurhistorische criteria.

Artikel 15 van de Monumentenwet 1988
De gemeenteraad stelt een verordening vast waarin tenminste de inschakeling wordt geregeld van een commissie op het gebied van de monumentenzorg die burgemeester en wethouders adviseert over aanvragen om vergunning als bedoeld in artikel 11. Van de commissie maken geen deel uit leden van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente. Binnen de commissie zijn enkele leden deskundig op het gebied van de monumentenzorg.
Jubileum v.d. Veerdonk 1
Jubileum v.d. Veerdonk 2
Jubileum v.d. Veerdonk 3
vlnr: Frank van Bakel, Monumenten- en Welstandscommissie, Frans van de Veerdonk,
Monumentencommissie, Berry Hurkmans, Monumenten- en 
Welstandscommissie,
Martijn Kahlman, Monumentencommissie, Will Peters, 
Monumenten- en Welstands-
commissie. Op de foto ontbreekt: 
Gerard van der Vliet, voorzitter Monumentencommissie

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal