foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Uitvaartverzorger Bijnen gaat in Schijndel crematorium en natuurbegraafplaats realiseren - voorontwerp ter visie

Landgoed De Denneboom 2Schijndel - Bijnen Uitvaartverzorging uit Vught is voornemens om op Landgoed De Denneboom in Schijndel een crematorium te realiseren. Op 10 mei jl. zijn de plannen aan de omwonenden gepresenteerd en het voorontwerp bestemmingsplan dat is ingediend bij de gemeente Schijndel wordt vrijgegeven voor vooroverleg en inspraak zo liet TVSchijndel op 3 juni jl. op deze website weten. Het crematorium wordt naar verwachting medio 2017 gerealiseerd. Naast het crematorium zijn er plannen om een deel van het landgoed dus in te richten als natuurbegraafplaats. Op het landgoed ontstaat een plek waar alle facetten van een uitvaart kunnen plaatsvinden. Het uitvaartcentrum met natuurbegraafplaats, circa 150 parkeerplaatsen en wandelgebied beslaat zo’n zeven hectare. De langgevelboerderij op het landgoed wordt daarbij ingericht als aula. Hieronder vindt u de reactie van familie van Rijckevorstel die kort gereageerd hebben op de plannen en dit via de website van het landgoed naar buiten hebben gebracht. Eind deze week komt dit voorontwerp ter visie.

Behoud van cultuurhistorisch karakter
De huidige eigenaren van Landgoed De Denneboom, familie Van Rijckevorsel, waren op zoek naar een nieuwe economische drager voor het landgoed. Belangrijkste voorwaarde in de zoektocht naar een geschikte kandidaat was dat het cultuurhistorische karakter van het landgoed bewaard blijft. "Het landgoed ademt een serene, haast sacrale sfeer. Bezoekers komen hier tot rust en vinden troost in de natuur. Daardoor leent deze bijzondere plek zich uitstekend voor een crematorium", aldus Pauline van Rijckevorsel.
Voor zowel familie Van Rijckevorsel als voor familiebedrijf Bijnen Uitvaartverzorging staat een duurzame toekomst voor het landgoed voorop. Rien Bijnen, directeur: "Gezamenlijk hebben we een landgoedstichting opgericht die zorg draagt voor het natuurbeheer. Zo blijft de natuurbeleving gewaarborgd."

Over Bijnen Uitvaartverzorging
Bijnen Uitvaartverzorging is een Vughts familiebedrijf met 88 jaar ervaring in het verzorgen van uitvaarten. 'Je moet ervoor zorgen dat alles goed geregeld is' was het motto waarmee Marinus Bijnen in 1928 Bijnen Uitvaartverzorging oprichtte. Dit motto is door de generaties daarna ter harte genomen.
Met een expertise in natuurbegraven (door het beheer van Natuurbegraafplaats Bos van de Heilige Geest in Oirschot) en de duurzame uitvaart (als een van de zes oprichters van stichting GreenLeave) is Bijnen Uitvaartverzorging naar eigen zeggen een regionale koploper in alle ontwikkelingen binnen de uitvaartbranche en blijven zij garant staan om alles in eigen beheer aan te bieden aan de nabestaanden.

Het Schijndels college maakt, op grond van artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat voor het gebied Gestelseweg 14-16 (Percelen K. 516, K. 517 en K 518), landgoed ‘De Denneboom’ te Schijndel een bestemmingsplan wordt voorbereid. Het voornemen is om een juridisch-planologische titel te creëren voor de oprichting van een uitvaartcentrum met crematorium met een natuurbegraafplaats.
Ter inzage
Het voorontwerp bestemmingsplan met IMRO nummer NL.IMRO.0844.BPLG_Gestelseweg14-VO01 en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 17 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Via de gemeentelijke websites www.schijndel.nl kan iedereen de stukken raadplegen. Ook is het digitale bestemmingsplan nu al te bekijken via de website ruimtelijkeplanen.nl. Verder kan het voorontwerp worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis.
Inspraakreactie
Tijdens de termijn van de terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden (bij voorkeur schriftelijk) een inspraakreactie over het voorontwerp indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel. Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu van de gemeente Schijndel.
Vervolgprocedure
Na het beoordelen van de eventuele inspraakreacties en uitkomsten van het overleg met andere overheden, in het kader van artikel 3.1.1 van het Bro, wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. Op dat moment bestaat de mogelijkheid schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken. Na behandeling van de eventuele zienswijzen stelt de raad het bestemmingsplan vast, waarna beroepsmogelijkheden openstaan bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State tegen de vaststelling.
Algemene informatie
Als u nog vragen heeft naar aanleiding over dit bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu via telefoonnummer 073 544 09 99. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.
Schetsontwerp natuurbegraafplaats
Schetsontwerp van het complete gebied
Natuurbegraafplaats Gestelseweg14
Uitsnede uit het schetsontwerp
plantoelichting natuurbegraafplaats
 
 

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal