foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Provinciale Staten verklaren Brabant schaliegasvrij

Provincie Noord-BrabantSchijndel/Brabant - Provinciale Staten hebben in meerderheid de motie Brabant schaliegas-vrij aangenomen. Met deze motie vragen Provinciale Staten aan het college van Gedeputeerde Staten om op korte termijn een voorstel te doen om provinciale verordeningen zo aan te passen dat de provincie Noord-Brabant wordt aangewezen tot boringsvrije zone, als het gaat om de (proef)winning van schaliegas. De motie werd tijdens een extra Statenvergadering ingediend door de fracties van CDA, SP, PvdA, GL en D66. De fracties van 50PLUS en PvdD steunden de motie. De fractie van VVD stemde tegen de motie omdat deze fractie het te vroeg vindt om nu al een uitspraak te doen. De fractie wil onderzoeken naar de veiligheid van het boren naar schaliegas afwachten. De fractie van de PVV stemde tegen, omdat deze fractie het al dan niet boren naar schaliegas een landelijke verantwoordelijkheid vindt. Het debat sloot aan op een drukbezochte informatieve bijeenkomst over schaliegas.

Politiek signaal

Volgens de indienende fracties moet de motie (M1 Brabant schaliegas-vrij) beschouwd worden als een belangrijk signaal aan het kabinet, de minister van Economische Zaken en de Tweede Kamer om niet te kiezen voor het (proef)boren naar nieuwe fossiele brandstoffen. Het Rijk zou juist in moeten zetten op toekomstbestendige schone energie. Juridisch gezien mag de provincie alleen adviseren over wat er in de ondergrond gebeurt. Het Rijk bepaalt of er wel of geen proefboringen naar schaliegas kunnen komen. Daarom is het onzeker of het uitroepen van Noord-Brabant tot 'schaliegasvrije provincie' in de toekomst ook in de praktijk het beoogde effect zal hebben.

Onderzoek invloeden op milieu, veiligheid, landschap en natuur
Tijdens de vergadering werden ook twee andere moties aangenomen. Ten eerste werd er opnieuw gestemd over een motie van de fracties van de VVD (M7 vervolgstappen schaliegas), die een week geleden evenveel voor- als tegenstemmers kreeg. Nu was er met de steun van de fracties van VVD, SP en PVV wel een meerderheid. Deze motie roept Gedeputeerde Staten op om actief te overleggen met de minister over schaliegas. Daarnaast worden de invloeden van boringen op milieu, veiligheid, landschap en natuur specifiek voor Brabant in kaart gebracht. Ook werd een CDA-motie (M2. Vergunning Cuadrilla) aangenomen, die het provinciebestuur vraagt om de minister van Economische Zaken te verzoeken om de vergunning van het mijnbedrijf Cuadrilla in te trekken.

Komende anderhalf jaar geen besluit
Minister Henk Kamp van Economische Zaken liet op 18 september via een brief aan de Tweede Kamer weten dat het kabinet de komende anderhalf jaar nog geen besluit neemt over proefboringen naar schaliegas. Een onderzoek naar alle mogelijke locaties voor proefboringen naar schaliegas in Nederland moet volgens de regering eerst meer inzicht geven in waar die boringen eventueel het meest verantwoord uitgevoerd kunnen worden.

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.