foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ruim 9.000 woningen in Brabant opgeleverd in 2012

Provincie Noord-BrabantSchijndel - In 2012 zijn er in Noord-Brabant 9.350 woningen opgeleverd, 5% minder dan in 2011. Dat blijkt uit een provinciale inventarisatie van de gemeentelijke woningbouwontwikkelingen. Met 1.550 woningen lag de sloop op een vergelijkbaar niveau als de laatste jaren. Per saldo groeide de Brabantse woningvoorraad vorig jaar met 8.400 woningen. In 2013 zal de groei beduidend lager liggen. Op 1 januari 2013 telt Brabant 1.050.200 woningen. Onder "lees meer"meer informatie hierover en de stand van zaken van de gemeente Schijndel.

Diepterecord in 2013

Ook de eerstkomende jaren zullen de effecten van de financieel-economische crisis nog duidelijk merkbaar zijn in de woningbouw in Brabant. Omdat in 2011 en 2012 het aantal in aanbouw genomen woningen is teruggevallen tot kwartaalniveaus die tot de laagste behoren sinds het begin van de kredietcrisis, zal vervolgens ook de op te leveren nieuwbouw in 2013 en 2014 lager uitkomen. Provinciale berekeningen komen uit op een nieuwbouwproductie in 2013 van zo’n 6.500 woningen en een groei van de woningvoorraad van rond de 5.500 woningen. Hiermee zou het naoorlogse diepterecord uit 2003, toen de woningvoorraad met 5.700 woningen toenam, worden gebroken. Eerste indicaties voor 2014 laten een lichte opleving van de nieuwbouw zien.
woningvoorraad Schijndel


 

Aansluiting van vraag en aanbod

In vrijwel alle Brabantse gemeenten speelt, dat tal van nieuwbouwplannen niet of maar moeizaam van de grond komen. De oorzaken zijn divers en complex, waarbij gebrek aan vertrouwen op de koopwoningmarkt, verscherpte kredieteisen, verminderde leencapaciteit en dalende huizenprijzen een belangrijke rol spelen. Hiermee samenhangend is ook van belang, dat nieuwbouwplannen niet altijd voldoende aansluiten op de vraag.

Huur en goedkoop koopsegment

Provinciale woningmarktanalyses laten zien, dat in nieuwbouwplannen vaak  onvoldoende wordt ingespeeld op de huursector en het goedkopere koopsegment. Dit vergroot het risico op verdere stagnatie. Omwille van de voortgang in de woningbouw ligt hier de komende tijd – voor gemeenten én marktpartijen – een belangrijke opgave het aanbod meer in balans te brengen met de vraag. De provincie richt zich met stimuleringssubsidies voor collectief particulier opdrachtgeverschap en het voornemen om weer startersleningen uit te geven juist op het goedkopere koopsegment.

 

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//