foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Verkeersbesluit uitbreiding 30-kmgebied Veghelsedijk

veghelsedijkSchijndel – Het college van B&W van Schijndel heeft besloten om het 30-kmgebied op de Veghelsedijk uit te breiden. Hierbij zijn een 5-tal zaken overwogen: - omwille van verkeersveiligheid, binnen de bebouwde kom van Wijbosch een maximum snelheid van 30 km/uur geldt, - de woningbouw in uitbreidingsplan Klaverwei II zijn voltooiing nadert, - om reden van de toegenomen bebouwingsdichtheid, het deel Veghelsedijk, vanaf de Mg. Van de Venstraat tot aan de aansluiting met de Broekkant, is opgenomen binnen de bebouwde kom van Wijbosch, - op het gedeelte Veghelsedijk vanaf de Mgr. Van de Venstraat, tot aan de Broekkant, nu een snelheidsregime geldt van 60 km/uur, - om de verkeersveiligheid op dit gedeelte van de Veghelsedijk, tot aan de aansluiting met Broekkant, te waarborgen een maximum snelheid van 30 km/uur ingesteld moet worden. • Op de Veghelsedijk worden de verkeersborden model A0130zb en A0230ze (30 km-zone) tezamen met het verkeersbord “Wijbosch gem. Schijndel” verplaatst naar de locatie ter hoogte van Veghelsedijk 62. 
• De verkeersborden model A0160zb en A0260ze (60 km-zone) worden overeenkomstig verplaatst.
• Door het plaatsen van de verkeersborden A0130zb en A0230ze op de Locht, ter hoogte van Veghelsedijk 102, wordt aangegeven dat men een 30 km-gebied in gaat respectievelijk het 30 km-gebied verlaat.
• Door het plaatsen van de verkeersborden model A0160zb en A0260ze op de Locht, ter hoogte van Veghelsedijk 102, wordt aangegeven dat men het 60 km-gebied in gaat respectievelijk het 60 km-gebied verlaat.

Geldigheid verkeersmaatregel
Deze verkeersmaatregel wordt van kracht na het verstrijken van een termijn van zes weken na bekendmaking.

Uitvoering maatregel
Omwille van de verkeersveiligheid worden de verkeersborden geplaatst na bekendmaking. De voorgeschreven termijn waarbinnen bezwaar en beroep mogelijk is, blijft onverminderd van kracht.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na publicatie gebruik maken van de bezwaar- en beroepprocedure. 
http://www.schijndel.nl/binaries/home/weg--en-waterbouw/publicaties/bezwaar-en-beroep/bezwaar--en-beroepprocedure-besluiten.pdf
 

Ter inzage

Het besluit ligt vanaf 23 mei 2013 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt dit inzien bij de balie van de afdeling Weg- en Waterbouw.

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//