foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Latere start onderhoud waterlopen vanwege laat groeiseizoen

waterschapSchijndel / Schijndel - Tot 15 november maait waterschap Aa en Maas zijn waterlopen. Met dit jaarlijks maaionderhoud voorkomen we dat beken en sloten dichtgroeien. Zo blijft het water stromen en garanderen we wateraanvoer en -afvoer,  belangrijk voor landbouw en natuur. Ook voorkomen we zo wateroverlast en schade tijdens natte perioden en in het najaar. Vanwege het late groeiseizoen is ook het maaien dit jaar later gestart. euwe aannemers. Het waterschap onderhoudt de belangrijkste waterlopen. Eigenaren of gebruikers van grond langs overige waterlopen zijn zelf verantwoordelijk voor het maaien. Verschillende (regionale) aannemers voeren het onderhoud voor het waterschap uit. Omdat de contracten afgelopen winter afliepen, zijn nieuwe contracten opgesteld en voor twee tot vier jaar aanbesteed.
Deze nieuwe contracten zijn gebaseerd op het nieuwe beheer- en onderhoudsplan van waterschap Aa en Maas. Agrarische ondernemers en grondeigenaren kunnen voor meer informatie kijken op www.aaenmaas.nl/onderhoudwaterlopen. Hier staat ook meer informatie over enkele wijzigingen in het onderhoud. Belanghebbenden worden hierover door het waterschap geïnformeerd.

Gedoogplicht
Om het onderhoud uit te kunnen voeren, moeten de aannemers in een deel van het gebied rijden over particuliere gronden. Eigenaren en pachters van deze gronden zijn vanuit de Waterwet verplicht deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan de waterlopen verplicht om het maaisel te ontvangen.

Schade
De aannemers zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Mocht daarbij toch schade ontstaan dan moet de aannemer dit herstellen of vergoeden volgens de daarvoor geldende normen. Voor vragen hierover kunnen eigenaren contact opnemen met het waterschap.

Water is kostbaar!
Vroeger lag de nadruk bij waterbeheer vooral op een snelle aan- en afvoer van water. Tegenwoordig richten we onze aandacht ook op het voorkomen van verdroging door het water niet onnodig af te voeren. Dit noemen we ook wel waterconservering.

Contact
Heeft u vragen over het maaien van de waterlopen? Kijk dan op www.aaenmaas.nl/onderhoudwaterlopen of neem contact op met het dichtstbijzijnde districtskantoor van waterschap Aa en Maas.

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

sprinkels

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//