foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wmo, transitie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten [AWBZ]

transitieSchijndel - Het visiedocument en uitgangspunten op hoofdlijnen over de transitie* AWBZ werd in 2012 niet verder in behandeling genomen, vanwege de val van Rutte I. Nu in het regeerakkoord en het sociaal akkoord keuzes zijn gemaakt over de decentralisatie van de AWBZ, kunnen de gemeenten verder op de ingezette lijn. Op basis van de visie worden later dit jaar de tactische beleidskeuzes uitgewerkt. Een identiek visiedocument ligt voor in de gemeenten Boxtel, Haaren, Vught, Sint-Oedenrode en Sint-Michielsgestel. De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in 2012 met dit document ingestemd. Het college van B&W heeft afgelopen dinsdag 21 mei besloten om aan raad het document ‘Decentralisatie extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging van AWBZ naar Wmo, visiedocument en uitgangspunten op hoofdlijnen, Meierijgemeenten, april 2013’, ter instemming voor te leggen. Het wordt op de agenda van het Raadspresidium van 6 juni 2013 en in december 2013 voorgelegd worden ter besluitvorming.
* transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld zorg.


afbeelding coverInleiding uit het document ‘Decentralisatie extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging van AWBZ naar Wmo, visiedocument en uitgangspunten op hoofdlijnen, Meierijgemeenten, april 2013’
De gemeenten in de Meierij (Boxtel, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en Vught) bereiden zich samen voor op de decentralisatie van taken vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is een complexe operatie waarbij zij ook afstemming zoeken met het bestaande Wmo-beleid, de decentralisatie van de jeugdzorg, maatregelen passend onderwijs en de invoering van de Participatiewet.

De inventarisatie, analyse en uitgangspunten op hoofdlijnen zijn in april 2012 in regionaal verband opgesteld en voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke Zaken. Door de val van het kabinet Rutte I in juni 2012 is de visie door de regiogemeenten nog niet vastgesteld. De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft het visiedocument in 2012 wel vastgesteld. Nu in het regeerakkoord keuzes gemaakt zijn over de decentralisatie van de AWBZ kunnen gemeenten verder op de ingezette lijn. De gemeenteraden van Boxtel, Haaren, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en Vught wordt gevraagd dit visiedocument vast te stellen. Op basis van deze visie worden de tactische beleidskeuzes uitgewerkt. Deze zullen aan alle betrokken gemeenten in december 2013 voorgelegd worden ter besluitvorming. Dan zal ook de verbinding met de uitwerking van de decentralisatie Jeugdzorg en de Participatiewet worden gelegd.

Het integrale pdf-document 'Decentralisatie extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging van AWBZ naar Wmo, visiedocument en uitgangspunten op hoofdlijnen, Meierijgemeenten, april 2013'.

TVE

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//