foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Enquêtes SNO: groen | grijs | schouw en over [inkoop]activiteiten

schijndels netwerk voor ondernemers 2Schijndel – Het Schijndels Netwerk voor Ondernemers heeft weer een nieuwe enquête waarvan zij graag ziet dat er zoveel mogelijk ondernemers aan deelnemen die op één van de Duin bedrijven gevestigd zijn. In de basis gaat de ondernemer over zijn eigen bedrijfskavel en de gemeente over het publieke domein inclusief wegen, groen, verlichting, verkeer, parkeren in openbaar gebied, onderhoud, etc. Als ondernemers en gemeente zich echter gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het totale bedrijventerrein (publiek en privaat) kan meerwaarde ontstaan, die zich o.a. uit in een beter vestigingsklimaat, waardebehoud/-vermeerdering van vastgoed, etc. Daarnaast kan samen meer bereikt worden als men elkaar weet te vinden. 

groen grijs schouw SNODoelstelling
Binnen dit project zullen de volgende zaken opgepakt worden:
• organisatie van een bedrijventerreinschouw met medewerking van gemeente en ondernemers (indien mogelijk aangevuld met de politie en de brandweer). Tijdens de schouw zullen alle zaken in beeld worden gebracht, zichtbaar van gevel tot gevel, die onveilig zijn, danwel beter of anders zouden kunnen in de optiek van aanwezigen;
• bezien van de mogelijkheden om een verdere samenwerking tot stand te brengen  tussen gemeente en ondernemers met betrekking tot onderhoud en beheer van  publiek groen en grijs (zoals: overdracht beheer naar parkmanagementorganisatie, in gebruik geven van openbaar groen, vergroening/verduurzaming van het terrein;
• samenwerking tussen gemeente en ondernemers verbeteren / aanzet voor gezamenlijk beheer van de openbare ruimte   Resultaat Opzetten van een samenwerking tussen ondernemers en gemeente met betrekking tot gezamenlijk beheer van de openbare ruimte, waarbij afspraken over groen- en grijsbeheer worden gemaakt en een periodieke terreinschouw wordt ingevoerd.  

Enquête
Bent u gevestigd op één van de Duin bedrijventerrein, wilt u dan onderstaande enquete invullen (de gebiedsindeling)? U kunt de enquête vinden op de website. Graag ontvangt SNO de ingevulde enquêtes per e-mail retour (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) voor vrijdag 14 juni a.s. De ingevulde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.  Voor vragen over deze enquête kunt u contact opnemen met Jos van Asten (tel: 0413-354120, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

kassa - SNOEnquête (inkoop)activiteiten
Een van de kansen/meerwaarde zou gezamenlijke inkoop danwel de organisatie van gezamenlijke activiteiten kunnen zijn. Om te peilen of dit ook daadwerkelijk kansen biedt voor ondernemers en ondernemers interesse hebben in gezamenlijke inkoop danwel de organisatie van andere activiteiten, kan indien meerwaarde en financieel voordeel wordt aangetoond mogelijk worden aangesloten bij de huidige (inkoop)activiteiten van de Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel. Met name voor MKB-bedrijven zijn de inkoopvoordelen van het collectief in algemene zin zeer voordelig.

Deze activiteiten onderscheiden zich in:
1. collectieve inkoop/kostenbesparing: elektriciteit, gas, afvalinzameling, telefonie en  haal-, breng- en frankeerservice voor poststukken
2. kennisdeling: gezamenlijke bijeenkomsten op het gebied van P&O en ICT waarin op basis van actuele onderwerpen bedrijven met elkaar in contact komen en kennis kunnen uitwisselen.
Primair wordt in eerste instantie gefocust op de mogelijke kostenvoordelen die behaald kunnen worden ten aanzien van gezamenlijke inkoop van elektriciteit en gas en gezamenlijke afvalinzameling.

Om te inventariseren of Schijndelse bedrijven kostenvoordelen hieruit kunnen halen en interesse hebben in deze gezamenlijk inkoopactiviteiten vragen wij u, indien u hierin geïnteresseerd bent, om:
• de laatste jaarafrekening van elektriciteit en/of gas digitaal beschikbaar te stellen aan de Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel (via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.);
• waar mogelijk aanvullend het huidige gas en/of elektriciteitstarief in de mail te vermelden;
• de laatste jaarafrekening danwel een gespecificeerde maandfactuur met betrekking tot afvalinzameling aan de Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel (via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) toe te sturen;
• bij het opsturen van deze gegevens kunnen ondernemers daarnaast ook aangeven of er behoefte is aan andere collectieve inkoopactiviteiten (zoja: welke) en of collectieve kennisdeling wenselijk is (zoja: welke thema’s).
U kunt deze enquête vinden via de website. Uiteraard zal vertrouwelijk worden omgegaan met de gegevens en een terugkoppeling worden verzorgd.

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//