foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

1e steen gelegd voor de bouw van Zuideinderparkhal

eerste steenlegging-1Schijndel – Afgelopen woensdagmiddag 15 mei was het dan eindelijk zo ver en kon symbolisch na 10 jaar overleg met de gemeente over de vervangende locatie van Rollerclub Alico de 1e steen gelegd worden van de Zuideinderparkhal. Samen met Korfbalvereniging De Boemerang nemen zij aan het einde van het jaar intrek ik deze nieuwe multifunctionele indoor sporthal. Genodigden werden aan het eind van de middag ontvangen op de bouwplaats aan de Rooiseheide 14 in Schijndel, waarna de 1e steen gelegd werd door wethouder Bart Eijkemans met ondersteuning  van Jos van Meersbergen, Paul van der Velden en Coen van der Sangen [coördinatoren van de bouw vanuit KV de Boemerang en RC Alico]. Daarna werd samen het glas geheven. Naar verwachting kan de hal in het najaar in gebruik worden genomen. Andere clubs zijn nog welkom. Hieronder vindt u de uitgesproken toespraak van Maurits van de Hurk, voorzitter van de Stichting Zuideinderparkhal. [Foto: Daniëlle Fassbender]

Geachte aanwezigen,

Het is voor mij een groot genoegen dat ik vandaag de eerstesteenlegging kan bijwonen van de bouw van de Zuideinderparkhal.   Ik heet u, namens het bestuur van de Stichting Zuideinderparkhal, hartelijk welkom op deze bijeenkomst. Een speciaal woord van welkom aan wethouder Eijkemans en de leden van de bouwcomissie: Paul vd Velden, Jos v Meersbergen en Coen van de Sangen. Uiteraard de besturen van rolschaatsclub Alico en korfbalvereniging de Boemerang. Verder natuurlijk een heel hartelijk welkom voor de medewerkers van de gemeente Schijndel, Archtect G Tegenbosch, Koen van Gerwen, Heerkens Bouw, Constructeur Keetels, Verhagen Electro, STB, van de Oever Hoveniers en Edwin van Heeswijk; De vrijwilligers van genoemde korfbalvereniging en rolschaatsclub, de pers en last but not least alle overige belangstellenden.

Vandaag is een heugelijke dag voor de stichting en de verenigingen de Boemerang en RC-Alico. Officieel zal de eerste steen gelegd worden voor de Zuideinderparkhal welke momenteel gebouwd wordt. Deze officiële handeling zal gedaan worden door wethouder Eijkemans met ondersteuning van de genoemde leden van de bouwcommissie.

Als stichting, maar veel meer de verenigingen Alico en Boemerang is  al vele jaren uitgekeken naar deze dag. Alico is namelijk al meer dan tien jaar in gesprek met de gemeente Schijndel om te komen tot een vervanging van de buitenbaan die lag aan de Kerkendijk bij de Beemdhut. Een vervanging die noodzakelijk was gezien het besluit van de gemeente Schijndel tot herinrichting van het gebied waarin de buitenbaan gelegen was.

Het langdurige overleg van Alico met de gemeente Schijndel heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat er een derde partner is gezocht en gevonden in de vorm van korfbalvereniging de Boemerang. Aansluitend aan de kleedaccommodatie van de Boemerang is de plek gevonden waar de Zuideinderparkhal zal worden gerealiseerd. Na de nodige ambtelijke, juridische en financiële obstakels te hebben overwonnen, waarvoor alle betrokkenen een compliment verdienen, staan we hier uiteindelijk dan voor de eerste steenlegging. Een eerste steenlegging van een multifunctionele indoor sportaccommodatie die in eerste instantie is bedoeld voor het gebruik door rolschaatsclub Alico en korfbalvereniging de Boemerang. Maar ook andere sportverenigingen staan met ongeduld te wachten om gebruik te kunnen gaan maken van de Zuideinderparkhal.

Het is de bedoeling dat de eerste ingebruikname van de hal in het najaar, net voor het invallen van de winter, zal plaatsvinden en dat hiermee voor de gebruikers een vaste wedstrijd- en trainingslocatie voor een lange tijd is gewaarborgd.

Als laatste wil ik graag nog van de mogelijkheid gebruik maken om alle aanwezigen erop te attenderen dat: - de Stichting Zuideinderparkhal nog ruimte heeft te bieden in de hal voor het plaatsen van een reclamebord van uw bedrijf of organisatie. Belangstellenden hiervoor kunnen zich hiervoor bij ondergetekende melden; en - dat de stichting nog enkele vacatures heeft voor het helpen van het draaiend houden van de Zuideinderparkhal. Onder meer zoeken we nog een beheerder. Belangstellenden hiervoor of tips betreffende de invulling kunnen zich hiervoor bij alle bestuursleden van de stichting melden danwel worden afgegeven.

Tot slot wil ik u allen een heel fijne middag wensen en wil ik graag de wethouder en de genoemde leden van de bouwcommissie uitnodigen voor het leggen van de eerste steen, maar niet voordat ik hem en de medewerkers van de gemeente Schijndel van harte heb bedankt voor de vruchtbare samenwerking in de afgelopen jaren.

Ik dank u voor uw aandacht

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//