foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Officieel startsein bouwactiviteiten wegkapel St. Isidorus aan de Boxtelseweg

kapel-1Schijndel – De stichting St. Isidorus heeft medio 2012 een principeverzoek bij de gemeente Schijndel ingediend voor de bouw van een wegkapel aan de Boxtelseweg naast zorgboerderij ´t Binnenveld waaraan het college inmiddels haar medewerking heeft verleend. De stichting is een initiatief van Zorghoeve 't Binnenveld, van Wilbert en Caroline van Esch die de grond voor de kapel omniet ter beschikking hebben gesteld. Gisterenmiddag woensdag 15 mei maakte voorzitter Cor Weijns van stichting Sint Isidorus op de bouwlocatie bekend dat alle voorbereidende aanvragen en besprekingen achter de rug zijn en dat de stichting nu met het initiatief naar buiten wil komen. Een aanntal sympathisanten waren aanwezig bij deze start. De stichting gaat nu aan de slag met het werven van vrijwilligers en financiële middelen [bouwkosten plm. € 100.000]. In het najaar wil de stichting starten met de bouw om volgend jaar op 15 mei [de naamdag van Sint Isidorus], een jaar na dato van deze bekendmaking, de wegkapel te openen. [Foto Henk van Abeelen]

kapel - locatieCor Weijns onthulde het bouwbord, stak symbolisch de schop in de grond en vertelde waarom de stichting de kapel wil realiseren, waarom de kapel juist op deze locatie komt te staan en waarom hij genoemd is naar St. Isidorus. Vroeger heeft in het Hermalen naar overleveringsverhalen ook een kapel gestaan waarvan de naam en exacte locatie niet bekend zijn. Voor de naamgeving aan de kapel [Sint Isidorus van Madrid] is gekozen omdat deze heilige de beschermheilige is van de boeren.

kapel - ontwerpOntwerp kapel
Van alle door de initiatiefnemers bezochte kapellen zijn de beste ideeën overgenomen. Aan de hand hiervan is een ontwerp voor de nieuwe kapel gemaakt [zie afbeelding hieronder]. Eerder werd ook in Haaren [Mariakapel], Lennisheuvel [Sint-Josefkapel], Boxtel [Willibrorduskapel] en Wijbosch [Antioniuskapel] een wegkapel ge-|herbouwd of opgeknapt.

St IsidorusBeschermheilige van de Boeren
Isidorus is de patroonheilige van de boeren. In vrijwel elk bisdom wordt Isidorus, een boer van eenvoudige komaf, wel op een één of andere dag in april of mei gevierd. Isidorus [geboren 1070, gestorven 1130] was zoon van een landarbeider in dienst van een grootgrondbezitter in de omgeving van Madrid. Hij trad in het huwelijk met de eveneens heilig verklaarde Santa María de la Cabeza. Het vroege overlijden van een van hun kinderen spoorde hen aan tot een zeer vrome levenswijze, zeer tegen de zin van de collega's van Isidorus. Bidden deed je op zondag in de kerk en niet op het land of onder het werk. Ze deden hun beklag bij hun heer die vervolgens Isidorus ging bespieden. En hier zag de hereboer een wonder. In de tijd dat Isidorus zat te bidden, pakten engelen de ploeg achter de ossen en ploegden hiermee de akker. Een andere keer liet de horige een bron ontspringen om de akkers te bevloeien. Snel was Isidorus voor de bevolking bij het leven al Heilig, nog eens gesterkt doordat hij alles wat hij missen kon weggaf aan de minder bedeelden. Ondanks dat de Heiligverklaring door de kerk nog 5 eeuwen op zich liet wachten, was zijn verering al wijd verbreid onder de Europese boerenstand.

Wonderen en legenden
Op een dag kwam hij te laat op het werk doordat hij de mis had bijgewoond. Isidorus werd toen ploegend op het land gezien in gezelschap van engelen die een tweede span witte ossen leidden.
• In de winter gaf hij eens de helft van zijn koren aan de hongerige vogels; de overgebleven helft leverde daarna twee keer zoveel meel op als normaal.
• In een visioen leidde Isidorus koning Alfonsus van Castilië naar een plek waar hij met succes een verrassingsaanval kon uitvoeren op de Moorse vijand.
• In 1615 werden de relieken van de nederige knecht naar het slaapvertrek van de ernstig zieke Filips III gebracht, waarna de koning onmiddellijk herstelde. De koning diende daarop een aanvraag in bij de paus om Isidorus heilig te verklaren, wat in 1622 gebeurde.
Kapel Isodorus - poster

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

sprinkels

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//