foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Oprichting Energie Coöperatie Schijndel - een stap verder naar realisatie

Energie Coorporatie SchijndelSchijndel - Onder de enthousiasmerende leiding van Peter Broks is de Initiatiefgroep Energie Schijndel op maandag 22 april opnieuw bij elkaar geweest. Het was de tweede bijeenkomst na de voorlichtingsavond op 27 februari. Het belangrijkste besluit van deze maandagavond was om de initiatiefgroep een meer officiële status te geven. De coöperatie zal binnenkort worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Tot de eerste Algemene Ledenvergadering zijn Arie de Zwart en Peter Broks benoemd als voorlopig voorlopig bestuur. Streefdatum voor de daadwerkelijke start van de Energie Schijndel blijft overigens 26 juni a.s. Er zal voor die datum echter nog heel wat werk verzet moeten worden.

De bijeenkomst had een dynamisch karakter. De diverse werkgroepen, die ingesteld waren op 27 februari, brachten verslag uit van hun werkzaamheden en plannen. Zo bracht de werkgroep Productie een heel arsenaal aan mogelijkheden naar voren, variërend van zonnepanelen tot gebruik van biomassa en warmtekrachtkoppeling. Men vroeg zich dan ook af of het niet beter zou zijn de werkgroep in subgroepen te splitsen. Ook de werkgroep Reductie liet zich niet onbetuigd en had concrete plannen ontwikkeld om mensen bewust te maken van de mogelijkheden tot energiereductie en zo aan te zetten tot vermindering van het energiegebruik.

Andere werkgroepen, zoals Bestuur en Organisatie, Communicatie en Voorlichting en de werkgroep Anders ontvouwden hun plannen en ideeën en legden hun vragen en keuzemogelijkheden die zo kenmerkend zijn voor een startfase van een organisatie, voor aan de aanwezigen. Het leidde tot een vruchtbare gedachtewisseling.

De bijeenkomst motiveerde de aanwezigen nog sterker om zich in te zetten voor de totstandkoming van de Energie Schijndel. Dat die er uiteindelijk zal komen, daar twijfelden de aanwezigen nauwelijks meer aan. Wel realiseerde iedereen zich dat er nog behoorlijk wat inspanningen gepleegd moeten worden. Extra hulp is dan ook in een aantal gevallen zeker erg welkom.

Meer informatie Geïnteresseerden kunnen voor nadere informatie de Facebookpagina en de website van de Energie Schijndel, www.energieschijndel.nl raadplegen. Eventueel kan men contact opnemen met Peter Broks [073] 549 89 08 of Arie de Zwart [06] 51 27 54 29.

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

sprinkels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//