foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ingetrokken en verworpen amendementen en moties

gemeente Meierijstad 2017Meierijstad - De gemeenteraad heeft vorige week donderdag 7 november vergaderd waarbij een aantal bespreekstukken op de agenda stonden waarbij fracties amendementen en/of moties hebben ingediend. De gemeente Meierijstad maakt bekend dat ten aanzien van de Begroting 2020 en de Meerjarenraming 2021-2023 het amendement van Gemeentebelang Meierijstad om extra kosten aan riolering door te berekenen is verworpen. Het amendement van Gemeentebelang Meierijstad om het aantal wethouders te verlagen (als ombuiging) is ingetrokken. Hieronder vindt u het vervolg.

Ook heeft Gemeentebelang Meierijstad een amendement Gemeentebelang Meierijstad over een verkenning voor de aanleg van een vrachtwagenparkeerplaats ingediend, die is verworpen. Hart heeft een amendement ingediend met als doel het schrappen van een aantal posten uit de begroting, deze is ingetrokken. Voor wat betreft het agendapunt Speelvisie Meierijstad had Hart een motie ingediend voor de aanleg van een natuurlijke speelplek Kloostertuin (zie hieronder) in Schijndel, deze is ook ingetrokken.


Moties vreemd aan de orde
Er zijn drie moties vreemd aan de orde behandeld:
• Gemeentebelang Meierijstad: Woningbouwmogelijkheden in Olland, deze motie is ingetrokken
• Lokaal Meierijstad: Woningbouw in de kleine kernen, deze motie is ingetrokken
• Gemeentebelang Meierijstad: Leges naturalisatie, deze motie is verworpen.

Ingetrokken motie natuurlijke speelplek Kloostertuin Schijndel
Op de agenda: vaststellen speelvisie Meierijstad
De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 7 november 2019,
constaterend dat:
- het centrum van Schijndel volgens de speelvisie weinig openbare speelplekken heeft,
- de tuin achter het klooster door een projectontwikkelaar zal worden ontwikkeld,
overwegende dat
- die locatie een geschikte locatie is voor zo’n speeltuin en dan vooral een natuurlijke
speeltuin,
verzoekt het College de projectontwikkelaar te verzoeken een, eventueel natuurlijke,
speelplek in te richten in de tuin
gemeente Meierijstad 2017

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal