foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Hoge waterstanden en regenval in Schijndel goed op te vangen

WSAAenMaasHoogWaterSchijndel - Door extreme regenval in het stroomgebied van de Maas moet de Maas grote hoeveelheden water afvoeren. Dit veroorzaakt een zogenaamde Maaswatergolf. Deze is nu naar ons onderweg. De piek van de golf wordt vannacht verwacht in Maastricht en is twee dagen later in het werkgebied van Aa en Maas, waar Schijndel onder valt. Op dit moment is de inschatting dat er tijdens de piek >3.000 m3 (3 miljoen liter) per seconde door de Maas stroomt. Dat is ongeveer 60% van wat de Maas aan kan in Brabant. De verwachting is daarom dat er geen problemen ontstaan vanuit de Maas. Dit geldt ook voor de (Schijndelse) watersystemen, die het regenwater afvoeren op de Dommel en de AA en vervolgens op de Maas.

Tot nu toe heeft de regen van de afgelopen dagen en vandaag niet tot grote problemen geleid. Ondanks dat er nog veel regen zal vallen is de verwachting dat ook de komende dagen sloten en beken de regen in onze omgeving voldoende opvangen. Zowel het watersysteem als de Maasdijk kunnen deze piek aan mede omdat de piek in het watersysteem, veroorzaakt door de regen, niet tegelijk loopt met de piek van de Maasgolf. aldus het Waterschap AA en Maas. Ook Waterschap de Dommel heeft maatregelen genomen.


Maatregelen
Om de piek de baas te kunnen en te zorgen dat er in het werkgebied geen wateroverlast ontstaat, zijn en worden de volgende maatregelen getroffen:
- Sluiten van 20 sluizen die water afvoeren vanuit het gebied naar de Maas. De sluitingen worden zo laat mogelijk uitgevoerd zodat overtollig water van de huidige regenval in ons werkgebied nog naar de Maas kan worden afgevoerd. Zonder afsluiting stroomt maaswater het gebied in;
- Extra inspecties langs de dijken om te kijken of er beschadigingen zijn aan de dijk of situaties die een beschadiging kunnen veroorzaken;
- Om schade aan de dijk te voorkomen en te voorkomen dat er ongelukken ontstaan door het hoge water worden alle werkzaamheden op en langs de Maasdijk gestopt (zoals maaien en bouwwerkzaamheden);
- Onze sloten en beken zijn gemaaid dus kunnen het water goed afvoeren;
- Er is constant nauw overleg met Rijkswaterstaat (over het waterpeil en afvoer naar de Maas), waterschap Limburg en waterschap De Dommel zodat ingespeeld kan worden op elkaars situaties en geholpen als dat nodig blijkt;
- Op diverse plekken waar het al nat is, zijn stuwen omlaag gezet om meer regenwater op te kunnen vangen. Zodra het kan, gaan deze weer omhoog. 

Foto: Waterschap AA en Maas
WSAAenMaasHoogWater

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//