foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad Aardgasvrij gaat de wijken in

logo gemeente MeierijstadMeierijstad - De komende weken staan er in Meierijstad diverse activiteiten op de rol rond Meierijstad Aardgasvrij. Bewoners van de Bunders, Oranjewijk en Dorsveld krijgen een persoonlijke uitnodiging om mee te praten over een aardgasvrije wijk. Elke gemeente moet voor eind 2021 bedenken op welke manier ze zorgt dat de gemeente uiterlijk in 2050 aardgasvrij is. In januari jl. maakte gemeente Meierijstad de longlist met zo’n 20 wijken bekend; wijken die om technische reden kans maken als eerste van het gas af te gaan.

Voor de shortlist is breder gekeken naar de wijken. Denk aan leeftijdsopbouw, aandeel corporatiebezit, aanwezige warmtebronnen en het beeld uit de recente leefbaarheidsmonitor. Op de shortlist stonden 6 wijken: Eerde, Hulzebraak (Schijndel), Plein 1 en 3 (Schijndel), De Bunders (Veghel), De Scheifelaar (Veghel), Oranjewijk en Dorsveld (Veghel). Voor de inwoners van die wijken organiseerde de gemeente vóór de zomervakantie informatieavonden; ook is er met de wijkraden gesproken over de aard van de wijk en het draagvlak. In de Bunders (Laren en Donken), Oranjewijk/ en Dorsveld ziet de gemeente op dit moment voldoende aanknopingspunten om een aardgasvrije wijk verder te onderzoeken.

Activiteiten in komende weken
Die verkenning is vooral in de wijken zelf. Zaterdag 18 september staat de gemeente met haar Ecomobiel bij de Spil en later op de dag op Dorsveld. Medewerkers van de gemeente gaan daar graag in gesprek met inwoners over hun vragen, zorgen en ideeën. Op 21 september en 28 september zijn er inloopavonden waarvoor mensen zich kunnen aanmelden. Tot slot zijn er de digitale bijeenkomsten op 5 en 6 oktober. Bij alle bewoners van de wijk valt een ansichtkaart op de mat waarin zij uitgenodigd worden om mee te doen aan deze activiteiten. De komende weken staat er ook een digitale enquête open.

Wethouder van Rooijen:”We kiezen er bewust voor om de wijken in te gaan, naar de mensen toe. We willen graag meer inwoners bij het traject betrekken; En we willen vooral van de inwoners horen wat zij belangrijk vinden als we een wijkuitvoeringsplan gaan maken. Op die manier kunnen we er echt maatwerk per wijk van maken.”

Startwijken vaststellen
In december 2021 neemt de raad een besluit over de startwijk(en). Dat zijn de wijken die rond 2030 mógelijk als eerste van het aardgas af kúnnen gaan. Daar gaat de gemeente vanaf 2022 samen met die wijkbewoners een wijkuitvoeringsplan voor maken. Pas daarná wordt de balans opgemaakt per startwijk: zijn er reële mogelijkheden, wat betekent dat voor elke woning, de kosten en financiering. Maar bovenal; willen de bewoners de volgende stap zetten, de stap naar daadwerkelijke uitvoering? De raad neemt daar een apart besluit over.

logo gemeente Meierijstad

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//