foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Inkoop zorg en veiligheid 2022 e.v.

Gebouw GemeentehuisMeierijstadMeierijstad - Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Onder deze nieuwe wetgeving staat het voorkómen van verplichte zorg centraal. In het kader van deze wet hebben gemeenten de rol om een aantal taken te organiseren en/of uit te voeren. Deze taken zijn voor 2020 en 2021 regionaal ingekocht. Voor de komende periode moet een inkoopprocedure worden gestart met als doel nieuwe overeenkomsten met zorgaanbieders af te sluiten. De inkoop van zorg en veiligheid is onder de noemer ‘aanverwante taken’ benoemd in de ‘Samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken regio Meierij en Bommelerwaard 2020 e.v.’.

De Regionale Inkooporganisatie Zorg (organisatorisch ondergebracht bij de gemeente 's-Hertogenbosch) treedt op als inkoper namens de zeven regiogemeenten. Met de inkoop van zorg en veiligheid 2022 e.v. worden de wettelijke taken van Wvggz en de Openbare geestelijke gezondheidszorg (Oggz) uitgevoerd. Het inkooptraject richt zich specifiek op de inkoop van producten voor personen met verward en potentieel gevaarlijk gedrag.

Het college heeft ingestemd met het inkoopdocument en het inkoopkader zorg en veiligheid 2022 e.v. Ze heeft ingestemd met het starten van de regionale inkoopprocedure zorg en veiligheid en neemt in het 1e kwartaal 2022 het definitief besluit.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

sprinkels

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//