foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Reinier van Arkel stopt met via WMO gefinancierde specialistische individuele begeleiding

politiekepartij spmeierijstad 2017Meierijstad - Reinier van Arkel stopt met via WMO gefinancierde specialistische individuele begeleiding. De SP heeft hierover een aantal vragen gesteld aan de raad. Deze vragen en de antwoorden vindt u onder 'lees meer'.  De conclusie van de SP is dat dit een schoolvoorbeeld is van hoe de marktwerking in de zorg werkt. Niet de kwaliteit van de zorg die geleverd is voor gemeente bepalend, maar helaas het prijskaartje. Hopelijk kan de gemeente de toezegging waar maken dat de gemeente mensen wil begeleiden en niemand tussen wal en schip laten vallen.


Voor hoeveel cliënten in Meierijstad heeft dit besluit consequenties?
Het betreft hier 21 cliënten voor Meierijstad. Den Bosch is de centrumgemeente wat betreft regionale afspraken en de WMO.

Heeft de gemeente Meierijstad inbreng gehad bij het vaststellen van het nieuwe tarief voor de specialistische individuele begeleiding?

Ja, zie toelichting bij vraag 3.

Zo ja, wat was uw inbreng?

De inkoop wordt uitgevoerd namens de regio de Meierij. De gemeente Meierijstad is deelnemer in het regionaal inkoopteam en de tarieven zijn bestuurlijk vastgesteld door de gezamenlijke portefeuillehouders in de regio op basis van een onafhankelijk adviesbureau. Het college heeft hierover vervolgens een besluit genomen.

Zijn er behalve het tarief nog andere zaken die mee spelen?

Nee, dit was niet het geval.

Voor een deel van de cliënten uit de regio Meierij zal de specialistische individuele begeleiding vanuit de ggz nodig blijven. Reinier van Arkel heeft te kennen gegeven aan de gemeenten bereid te zijn deze zorg te verlenen middels maatwerkafspraken tegen een kostendekkend tarief. Wat gaat uw reactie hierop zijn?

Wij gaan hierover als regio in overleg met Reinier van Arkel.

Om hoeveel cliënten gaat het?

Het is nog niet bekend hoeveel cliënten het hier betreft.

Is er een mogelijkheid om als individuele gemeente toch de WMO gefinancierde specialistische begeleiding bij Reinier van Arkel onder te brengen?

Cliënten hebben de mogelijkheid te kiezen voor een PGB. Het is dan aan Reinier van Arkel en cliënt of zij hiermee tot afspraken kunnen komen. De cliënt moet dan wel voldoen aan eisen voor PGB. Dus PGB-vaardig zijn of een vertegenwoordiger hebben die PGB-vaardig is.

Zo nee, waarom niet?

N.v.t.

Zo ja, hoe staat u daar tegenover?

Wij bieden de mogelijkheid om te kiezen voor een PGB, mits voldaan aan de eisen. De keuze hiervoor en het onderbrengen van de zorg ligt bij cliënten en Reiner van Arkel.

Zijn er al nieuwe zorgaanbieders in beeld?

Ja, er zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten voor 2022.

Zo ja, kunnen/ gaan zij dezelfde zorg leveren als Reinier van Arkel tegen een lager tarief?
De gecontracteerde aanbieders hebben de contractvoorwaarden, waaronder de tarieven, geaccepteerd. We begeleiden inwoners die te maken krijgen met deze overgangssituatie en willen niemand tussen wal en schip laten vallen.
politiekepartij spmeierijstad 2017


Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.