foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Geen nieuwe legionellabesmettingen gemeld in Schijndel

logo gemeente MeierijstadMeierijstad - Sinds vrijdag 19 november zijn er geen nieuwe meldingen van legionella in Schijndel bijgekomen. Dat betekent dat er nog steeds 15 gemelde besmettingen zijn, waarvan er één persoon is overleden. Huisartsen en ziekenhuizen in de omgeving blijven alert. Nog steeds wordt er met man en macht gewerkt aan het onderzoek naar de bron van de besmettingen. Alle betrokken partijen houden er ook rekening mee dat er geen bron gevonden wordt. Dit gebeurt in veertig procent van de legionella-uitbraken.

Bemonsteringen
Vorige week is de GGD gestart met het nemen van monsters bij mogelijke bronnen. Daarbij zijn bruikbare tips van burgers meegenomen. Dit is een doorlopend proces. Zodra uit onderzoek nieuwe aannemelijke bronnen naar voren komen, worden die ook meegenomen bij de bemonstering. De zoektocht concentreert zich met name op een bron in de buitenlucht. De meest waarschijnlijke en bekende bronnen zijn inmiddels bemonsterd en afgesloten of gereinigd. Denk hierbij aan onder andere aan koeltorens en fonteinen.

Wanneer komen de eerste uitslagen
De eerste uitslagen van de monsters die genomen zijn, verwacht GGD Hart voor Brabant in de loop van volgende week. Tussen een bemonstering en de uiteindelijke uitslag zit een periode van tien tot veertien dagen. Pas dán kan de GGD met zekerheid stellen of het om de juiste legionellabacterie gaat.

Laboratoriumonderzoek
Als het laboratorium het monster binnen heeft gekregen, gaat het op kweek. Na 7 tot 10 dagen kan de laborant definitief vaststellen of er legionella groeit. Soms is er al na 3 dagen groei te zien. De precieze bacterietypering duurt echter nog een paar dagen langer. Met de typering is het mogelijk om te kijken of er echt een match is tussen de bacterie waar de patiënten ziek van zijn geworden en de bacterie van de onderzochte bron. Soms lukt het niet om met zekerheid een bron te vinden. Dit kan meerdere redenen hebben: de bron was bijvoorbeeld al schoongemaakt op het moment van bemonsteren, of er was een tijdelijke bron die inmiddels alweer verdwenen is. Ook kan het zijn dat er onvoldoende geschikt materiaal is van de patiënten om te vergelijken.

Vragen van burgers
Inwoners weten het informatienummer van de GGD goed te vinden. Tientallen mensen hebben daar de afgelopen dagen gebruik van gemaakt om vragen te stellen of tips door te geven. Ook de veelgestelde vragen op de website van GGD Hart voor Brabant worden goed bezocht. Inwoners willen vooral weten hoe mensen besmet kunnen raken. De legionellabacterie kan in water zitten. Er is géén risico op besmetting door het drinken van water. Iemand wordt alleen besmet door het inademen van nevel met deze bacteriën. Na 2 tot 14 dagen wordt iemand ziek (meestal 5 tot 6 dagen). Als de bron is uitgeschakeld, kunnen er dus nog steeds mensen ziek worden die eerder zijn besmet. Legionella is niet van mens op mens overdraagbaar.

Stel dat bron niet wordt gevonden
In veertig procent van de legionella-uitbraken wordt géén bron gevonden. Bijvoorbeeld omdat deze slechts tijdelijk aanwezig was, en dus niet is bemonsterd. Een andere reden kan zijn dat de bron wel is bemonsterd maar er tijdens de bemonstering geen legionella te vinden was, bijvoorbeeld na ontsmetting. Over het algemeen doven niet gevonden bronnen vanzelf uit en volgen er dan geen besmettingen meer. In uitzonderlijke gevallen kan een niet gevonden bron in de loop van de tijd weer besmettingen opleveren. De GGD zal in die situatie uiteraard weer opnieuw het brononderzoek opstarten

Lichamelijke klachten na een legionellabesmetting
Klachten die kunnen optreden na een besmetting met legionella zijn: hoge koorts, koude rillingen, verwardheid, soms wat kortademigheid, soms last van braken en diarree. Met name ouderen worden ziek van een besmetting met legionella. Mensen met een slechte gezondheid, mensen die medicijnen gebruiken waardoor de afweer minder wordt en rokers hebben ook een grotere kans om ziek te worden. Sommige klachten lijken op een infectie door het Corona virus.

Wat kunnen mensen doen?
Heeft een inwoner klachten die kunnen passen bij een longontsteking? Neem dan telefonisch contact op met de huisarts. Juist wanneer de Covid-test negatief is, zou een legionellabesmetting de oorzaak van de klachten kunnen zijn. Onderzoek op deze besmetting kan eenvoudig en gebeurt door een test in de urine (hierin worden dode bacteriën uitgescheiden). Huisartsen en ziekenhuizen zijn geïnformeerd met de vraag om alert te zijn op mensen met legionella om snel met een passende behandeling te kunnen beginnen. Een legionellabesmetting is over het algemeen goed te behandelen, zeker als het in een vroeg stadium ontdekt wordt.

Meer informatie
Meer informatie over legionellabesmettingen is te vinden op de websites van de GGD Hart voor Brabant, van het RIVM en van de Rijksoverheid. Inwoners die vragen hebben kunnen contact opnemen met de GGD via het telefoonnummer 088 368 64 53. Bedrijven die vragen hebben, kunnen contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord via het nummer 088 743 00 00.

logo gemeente Meierijstad

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//