foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

De Wij-Hoven een nieuw idee voor Wijbosch

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - Ouderenzorgorganisatie Laverhof, woningcorporatie Woonmeij en de gemeente Meierijstad hebben een intentieovereenkomst getekend voor De Wij-Hoven. Ze gaan samen onderzoeken of en hoe ze een sociaal maatschappelijke ontwikkeling vanuit het gedachtegoed LeefGoed (versterken van de samenwerking binnen het sociaal domein) en een ruimtelijke ontwikkeling (uitbreiding van het huidige St. Barbara en Annahof met woningbouw) kunnen realiseren.

Duurzame meerwaarde
Woonmeij neemt de projectontwikkeling op zich. Volgens directeur-bestuurder Mark Wonders streven partijen een integrale ontwikkeling van het onderzoeksgebied na, zowel planologisch, stedenbouwkundig, landschappelijk als ecologisch maar vooral ook maatschappelijk. De verschillende beleidsdoelstellingen van partijen worden optimaal afgestemd. Locatie Annahof in Wijbosch is een uniek stukje Meierijstad waar de eerste stappen richting een inclusieve samenleving al zijn gezet. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de realisatie van sociale samenhang en een fysiek sterk leefbaar gebied rondom Annahof in Wijbosch. ‘’Met verschillende initiatieven en organisaties, zowel professionals van onder andere de gemeente als actieve en betrokken burgers en vrijwilligersorganisaties, is al een eerste stap gezet naar het creëren van inclusiviteit’’, aldus Laverhofbestuurder Berthe de Jong. Dit willen de organisaties bereiken door het versterken van de sociaal maatschappelijke samenhang. En door het realiseren van een duurzaam ingerichte gebouwde omgeving en openbare ruimte. (Ouderen)Zorg, wonen, leven, spelen, kleinschalige retail en horeca, een dorpshuis en een gymzaal komen daarin samen. Daarnaast vindt een locatieonderzoek plaats voor een school voor basisonderwijs (al dan niet in combinatie met kinderopvang). Afhankelijk van de resultaten kan ook deze school deel uitmaken van het plan.

Impuls voor inclusiviteit
‘’Er ligt een buitengewone kans in het verschiet om de bestaande initiatieven en voorzieningen en de onderlinge samenwerking verder te versterken; een kans voor Wijbosch en omgeving, waar samenleven, leren, wonen en werken bij elkaar komen. Dit sluit aan bij de uitdagingen op het terrein van wonen, welzijn en zorg zoals die zijn opgenomen in het nog te tekenen pact Wonen, Welzijn en Zorg Meierijstad.”, aldus wethouder Rik Compagne. “Ofwel om de vervolgstappen te zetten naar inclusiviteit, waar iedereen meedoet en ieder vanuit de eigen talenten iets kan bijdragen aan de leefomgeving.’’

Bij de ontwikkeling van De Wij-Hoven zijn de volgende partijen betrokken: Laverhof, Woonmeij, gemeente Meierijstad, WSD, Welzijn de Meierij, Dichterbij, Butterfly Effect, basisschool De Regenboog, kinderdagverblijf De Plu, de Dorpsraad, de Seniorenraad en KBO Wijbosch. Zodra er meer zicht komt op de ruimtelijke invulling rondom deze ontwikkeling, wordt de omgeving betrokken door middel van een omgevingsdialoog.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//