foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Vaststelling bestemmingsplan Gasthuisstraat 36 te Schijndel

Gebouw GemeentehuisMeierijstad2Schijndel - Op 16 november 2021 heeft het college ingestemd met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Gasthuisstraat 36 te Schijndel. De initiatiefnemer, Woonmeij, heeft plannen voor een transformatie en nieuwbouwontwikkeling van de Gasthuisstraat 36 en het naastgelegen perceel te Schijndel. Het plan bestaat uit de realisatie van 7 grondgebonden starterswoningen in het monumentale pand (en voormalige kleuterschool). Op het naastgelegen terrein worden 8 nieuwbouwappartementen gerealiseerd. Alle woningen vallen onder de categorie ‘huur, etage goedkoop’. Het vigerend bestemmingsplan is 'Boscheweg Zuid-West 2010'.

Ter plaatse van de desbetreffende percelen is de bestemming 'Maatschappelijke doeleinden' opgenomen. Op basis van de vigerende bestemming is woningbouw niet toegestaan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegen. Er zijn tijdens deze periode geen zienswijzen ingediend. Het college heeft besloten het bestemmingsplan Gasthuisstraat 36 te Schijndel ongewijzigd vast te stellen en aan de raad voor te leggen. Ze heeft ook besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad2

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//