foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gemeente Meierijstad investeert in versterken leefbaarheid in dorpen en kernen

Gebouw GemeentehuisMeierijstad2Meierijstad - Leefbaarheid is belangrijk in Meierijstad. Om te zorgen dat het goed wonen en leven blijft in Meierijstad investeert de gemeente €180.000,- extra om de komende vier jaar de leefbaarheid verder te versterken. Wethouder Coby van der Pas: “De afgelopen jaren hebben we met de nieuwe leefbaarheidsaanpak in twee proefwijken, de leefbaarheidsagenda, de leefbaarheidsmonitor en leefbaarheidsbudget al mooie stappen kunnen zetten in de versterking van de leefbaarheid. Door hier, samen met alle betrokken partijen, in te blijven investeren zorgen we ervoor dat het goed wonen, leven en werken blijft in Meierijstad.”

Leefbaarheidsaanpak
Het geld voor de leefbaarheidsaanpak wordt onder andere gebruikt om verder te gaan met de wijkaanpak in Bloemenwijk Schijndel en Veghel Zuid. Deze wijken zijn door het college benoemd als proefwijken: dit biedt in die wijken experimenteerruimte op beheer en uitvoering om zo een versnelling voor de aanpak op leefbaarheid op gang te brengen. Deze aanpak is in 2020 gestart. Actieteams bestaande uit inwoners en medewerkers van gemeente, woningcorporatie,
welzijnswerk en eventueel politie werken, heel gericht en vanuit de behoefte van de wijk, aan het versterken van de leefbaarheid. Ondanks de corona-omstandigheden zijn de actieteams in beide wijken al goed op dreef: met wijkkranten, deur-aan-deur interviews, kijk in de wijk, acties rondom afvaldumping en het zichtbaar maken van de ‘parels’ in de wijk. Eind dit jaar wordt deze proef geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie worden onderdelen van deze aanpak mogelijk ook inde andere wijken ingezet om de leefbaarheid te stimuleren.

Gezamenlijke leefbaarheidsagenda
De leefbaarheidsaanpak in beide wijken is ook meegenomen in de prestatieafspraken tussen woningcorporaties, gemeente en huurdersverenigingen. De twee woningcorporaties en de gemeente Meierijstad hebben onlangs ook een gezamenlijke leefbaarheidsagenda opgesteld. Deze is bedoeld om de samenwerking op het thema leefbaarheid verder te verstevigen. Per jaar wordt bekeken welke thema’s extra aandacht nodig hebben. Thema’s voor komend jaar zijn onder meer: aanpak afval en dumpingen; samenwerking in de wijkaanpak; en groenonderhoud rondom complexen/woningen van de corporaties.

Leefbaarheidsmonitor
Om verder inzicht te krijgen in hoe het staat met de leefbaarheid in de gemeente en haar afzonderlijke wijken en kernen wordt in het najaar van 2022 voor de tweede keer de leefbaarheidsenquête uitgezet. De resultaten komen begin 2023 beschikbaar in de vorm van een online leefbaarheidsmonitor. De uitkomsten helpen om nog gerichter vervolgacties te kunnen doen om de leefbaarheid te versterken.

Leefbaarheidsbudget
Ondanks omstandigheden met corona, zijn in 2021 42 verzoeken ingediend voor het leefbaarheidsbudget. Ook in 2022 kunnen inwoners met leefbaarheidsinitiatieven weer gebruik maken van het leefbaarheidsbudget. De spelregels daarvoor zijn te vinden op www.meierijstad.nl/leefbaarheidsbudget.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad2 

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//