foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Marktverordening gemeente Meierijstad

Gebouw GemeentehuisMeierijstadMeierijstad - De VNG heeft een advies uitgebracht over de vergunningstermijn voor schaarse vergunningen. Zij adviseren een termijn vast te stellen van minimaal 9 en maximaal 12 jaar. De gemeentelijke verordening heeft nu 10 jaar opgenomen. Deze termijn is eerder vastgesteld, wachtend op het advies vanuit de VNG. Dit advies ligt er nu en Meierijstad neemt dat over. Daarnaast is op 24 januari 2022 de nieuwe modelverordening Markten van uit de VNG gepubliceerd. In deze verordening zijn een groot aantal nieuwe bepalingen opgenomen. Om de marktverordening van Meierijstad weer toekomstbestendig te maken is een groot aantal bepalingen overgenomen en een aantal bepalingen uit de huidige verordening geschrapt die niet meer van toepassing zijn. Gezien de hoeveelheid aan tekstuele wijzigingen is een nieuwe verordening opgesteld.

Tot slot is er in de bijbehorende inrichtingsplannen een verwijzingsfout gecorrigeerd en de Marktverordening zal bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet opgenomen worden in de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL). Het is echter wenselijk daar niet op te wachten om nu al bij het vrijkomen van plaatsen op weekmarkten nieuwe vergunningen te kunnen verlenen met een looptijd van 12 jaar. De opgenomen bepalingen zullen te zijner tijd ongewijzigd overgeheveld worden in de Verordening Fysieke Leefomgeving van de Omgevingswet.

Het college heeft de raad voorgesteld de nieuwe ‘Marktverordening gemeente Meierijstad’ vast te stellen en de onjuiste verwijzing op de inrichtingsplannen te corrigeren.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad 

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//