foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jaarrekening 2021 gemeente Meierijstad heeft positief resultaat

gemeentehuisMeierijstadMeierijstad - De gemeente maakt elk jaar een jaarrekening om te laten zien waaraan zij het afgelopen jaar geld heeft besteed. Wethouder van financiën Jan Goijaarts presenteerde 20 mei de jaarrekening 2021 van de gemeente Meierijstad aan de gemeenteraad. Het financieel resultaat over 2021 komt uit op ruim € 13 miljoen. Dit bedrag bestaat vooral uit eenmalige meevallers. Een groot deel ervan, ruim € 9 miljoen, wordt toegevoegd aan de algemene risicoreserve. Dit helpt de gemeente om in de toekomst risico's op te vangen, zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Daarnaast is het positieve resultaat van de jaarrekening een mooie basis voor het nieuwe college met veel ambities.

De overige 4 miljoen gaan niet naar de algemene reserve, maar neemt de gemeente op in de begroting 2022, Het gaat vooral over geld wat de gemeente laat in het jaar ontving van het Rijk voor bijvoorbeeld jeugdzorg. De activiteiten kunnen dan in 2022 uitgevoerd worden.

Met de kracht van samen
Wethouder Jan Goijaarts: “Ook in het afgelopen jaar is er weer flink doorgepakt. Meierijstad bleek ook in 2021 vastberaden om de krachten te blijven bundelen en ondersteuning aan elkaar te bieden. Er is de afgelopen jaren veel moois bereikt, met en voor de inwoners van Meierijstad. Als college hebben we vastgehouden aan de ambities uit het coalitieakkoord en zijn blijven investeren. Op het gebied van onderwijs en duurzaamheid zijn mooie stappen gezet. Ook de versterkte samenwerking tussen partners in verschillende sectoren liet kracht en verbondenheid zien. En er is volop ingezet op een wonen en bouwen”.

Onzekerheden

Het positieve resultaat moet wel in perspectief worden bekeken. Er is op veel onderdelen nog onzekerheid. “2021 was, net als 2020, een jaar van onzekerheden. Het gebrek aan compensatie voor taken die het Rijk heeft overgedragen aan de gemeentes, bracht en brengt onzekerheid met zich mee. Ook financieel was het voor veel mensen opnieuw een spannend jaar door de effecten van de coronacrisis. Daar is nu een nieuwe crisis bijgekomen; de oorlog in Oekraïne. Een verschrikkelijke situatie voor de mensen uit Oekraïne en het vraagt ook veel van onze samenleving. Het wordt een hele opgave om de volgende begroting sluitend te krijgen. Maar door een verantwoordelijk financieel beleid te blijven voeren, met steun van het Rijk en met de kracht van samen moet het lukken om sterk uit de crisis te komen.” aldus wethouder Goijaarts. Het college van B&W heeft de jaarrekening goedgekeurd. De raad bespreekt de jaarstukken op 23 juni 2022. De jaarrekening is digitaal in te zien op https://meierijstad.jaarverslag-2021.nl.
gemeentehuisMeierijstad

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//