foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Compensatieregeling energielasten voor verenigingen en stichtingen 2022

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - De gemeente Meierijstad heeft een eenmalige subsidieregeling voor vergoeding van hogere energielasten vastgesteld. Sportverenigingen, kunst & cultuurinstellingen en inloopvoorzieningen zoals wijk- en dorpsorganisaties kunnen een aanvraag indienen voor extra energiekosten die ze in 2022 hadden door tariefstijgingen van gas en elektriciteit.

Over de vorm en mate van ondersteuning voor deze doelgroep in 2023 heeft het college nog geen standpunt bepaald. Wel geeft ze aan dat noodsituaties op maatwerk kunnen rekenen.

Vergoeding voor 2022 én energiebesparing
In tegenstelling tot inwoners en bedrijven zijn er nog nauwelijks rijkssteunmaatregelen voor de verenigingen en instellingen, terwijl die behoefte er wel is. Het college vindt het erg belangrijk dat clubs het hoofd boven water kunnen houden en de sociaal-maatschappelijke activiteiten voor inwoners door kunnen blijven gaan. De gemeente heeft daarom een uitvraag naar de energiekosten gedaan bij deze groep. Daarmee heeft ze inzicht gekregen in de omvang van de kostenstijgingen per geval en voor het totaal.

De vergoeding heeft alléén betrekking op het verschil in tarief in 2022 vergeleken met 2021; en dus niet hogere kosten door méér verbruik van gas of elektriciteit. Wethouder Menno Roozendaal: “We willen ze nu vooral zo snel mogelijk helpen, maar tegelijk een prikkel inbouwen dat deze clubs zoveel mogelijk energie gaan besparen. Daarom vragen we ze bij hun aanvraag ook te verklaren dat ze in 2023 energiebesparende maatregelen gaan treffen.”

Subsidie aanvragen
De ‘Eenmalige subsidieregeling compensatie hogere energielasten verenigingen en stichtingen in 2022’ gaat in op de eerste dag na de datum van bekendmaking. Aanvragen indienen kan t/m 31 december 2023. Behandeling gebeurt op volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag, totdat de subsidiepot leeg is. In totaal is er een budget van €450.000,- beschikbaar. De volledige regeling en voorwaarden staan vermeld op www.meierijstad.nl/energiesubsidie

Na 2022
De nieuwe subsidieregeling heeft alleen betrekking op het jaar 2022. De gemeente monitort voortdurend wat er speelt rond de energieprijzen en inflatie en welke (landelijke) regelingen er voor verschillende doelgroepen zijn of komen. En vooral wat de financiële en maatschappelijke gevolgen op korte en langere termijn daarvan zijn. Die inzichten vormen de basis voor eventuele acties/maatregelen vanuit de gemeente voor 2023.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1 

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//