foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Uitstekende score voor een prettige woonplek

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - Leefbaarheidsmonitor 2022 geeft een vergelijkbaar beeld als in 2019. Gemeente Meierijstad werkt elke dag aan een prettige en veilige woon-en leefomgeving.
Om inzicht te krijgen in de beleving van inwoners van de wijken en dorpen, heeft de gemeente voor de tweede keer een onderzoek gehouden.

Hieruit komt naar voren dat de inwoners het over het algemeen goed wonen vinden in Meierijstad. Het gemiddeld rapportcijfer voor prettig wonen in de buurt is in 2022 – net als in 2019 – een 7,9. Voor veiligheid in de buurt geven de inwoners een 7,9, tegenover 7,8 bij de eerste meting in 2019.

Leefbaarheidsonderzoek 2022
De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de leefbaarheidsmonitor 2022. De monitor is te vinden via www.meierijstad.nl/leefbaarheidsmonitor.
Wethouder Rik Compagne: 'Van de 27.000 inwoners in Meierijstad die een enquête hebben ontvangen, hebben in totaal maar liefst bijna 7.000 deze ingevuld; een mooi resultaat. Dankjewel aan alle inzenders voor hun moeite! Hiermee krijgen we een goed beeld van de leefbaarheid in wijken en dorpen in Meierijstad. En dit geeft ons richting in ons werk om ervoor te zorgen dat inwoners zich in de toekomst nog prettiger en veiliger voelen in Meierijstad’.

Wijkaanpak: eerste positieve signalen
Naar aanleiding van de eerste meting in 2019 is een wijkaanpak op leefbaarheid gestart in twee gebieden: Boschweg Noordoost (Bloemenwijk Schijndel) en Veghel-Zuid. De eerste positieve resultaten van de wijkaanpak bij Boschweg Noord zijn zichtbaar; dat wil zeggen dat de cijfers voor prettig wonen, veiligheid, functioneren gemeente en functioneren politie een duidelijk stijgende lijn laten zien. Voor Veghel-Zuid is deze vergelijking nog niet te maken, omdat dit gebied afgelopen jaar is opgesplitst vanwege de grootte en diversiteit.

Samen werken aan leefbaarheid
Het verder werken aan de leefbaarheid gaat in samenwerking met inwoners en met maatschappelijke partners. Voor inwoners die zelf initiatieven hebben die de leefbaarheid in
Meierijstad verbeteren zijn er mogelijkheden voor ondersteuning beschikbaar vanuit het fonds Maatschappelijke initiatieven Meierijstad.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1 

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//