foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jaarrekening 2022 Meierijstad positief

gemeentehuisMeierijstadMeierijstad - De gemeente maakt elk jaar een jaarrekening om te laten zien waaraan zij het afgelopen jaar geld heeft besteed. Wethouder van financiën Jan Goijaarts presenteerde 17 mei de jaarrekening aan de gemeenteraad. Het financieel resultaat over 2022 komt uit op ruim € 23 miljoen. Tegenover het positieve resultaat van afgelopen jaar, staat financiële onzekerheid in de nabije toekomst omdat de inkomsten vanuit het Rijk vanaf 2026 sterk terug lijken te lopen.

De gemeente hield dus geld over ten opzichte van de begroting. Door o.a. geld van het Rijk waar vooraf geen rekening mee werd gehouden en een aantal gemeentelijke projecten dat nog niet (volledig) uitgevoerd kon worden. Een groot deel van het plusbedrag, ruim € 18 miljoen, wordt  toegevoegd aan de algemene risicoreserve. Dit helpt de gemeente om in de toekomst risico's op te vangen. De overige 5 miljoen gaan niet naar de algemene reserve, maar neemt de gemeente op in de begroting 2023.

Onzekerheden
Wethouder Jan Goijaarts: “Er is de afgelopen jaren gelukkig weer veel moois bereikt, met en voor de inwoners van Meierijstad. Het positieve resultaat van de jaarrekening moet echter wel in perspectief perspectief worden bekeken. Er is op veel onderdelen nog onzekerheid. 2022 was, net als 2021, een jaar van onzekerheden, ook voor onze inwoners. Van de pandemie zijn de gevolgen nog steeds merkbaar. En de oorlog in Oekraïne had economische gevolgen, die ook hier worden gevoeld. Het gebrek aan compensatie voor taken die het Rijk heeft overgedragen aan de gemeentes, bracht en brengt onzekerheid met zich mee. Zolang het kabinet niet met een passende oplossing komt voor de financiële problematiek, blijft de onzekerheid. Dit zal zichtbaar zijn in de kadernota die het college in juni aan de raad aanbiedt.” Het college van B&W heeft de jaarrekening goedgekeurd. De raad bespreekt de jaarstukken op 29 juni 2023. De jaarrekening is digitaal in te zien op https://meierijstad.jaarverslag-2022.nl.
gemeentehuisMeierijstad

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

sprinkels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//