foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

D66 dient een motie en amendement in tijdens de komende raadsvergadering

politiekepartij d66meierijstad april2019Meierijstad - D66 Meierijstad is van mening dat Meierijstad meer inspanningen moet leveren op het gebied van duurzaamheid. Daarom zullen ze op 25 mei een motie indienen waarin de ambitie wordt uitgesproken om in 2040 CO2-neutraal te zijn.

Dit betekent dat de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum wordt beperkt en eventuele resterende uitstoot wordt gecompenseerd. Hiermee zet Meierijstad een belangrijke stap op het gebied van duurzaamheid en de strijd tegen klimaatverandering.

Op dit moment streeft de gemeente Meierijstad ernaar om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) benadrukt ook de wereldwijde noodzaak van meer actie om deze doelen te bereiken, en de Nederlandse regering heeft aanvullende klimaatregelingen aangekondigd om dit te realiseren. "Ook in Meierijstad kunnen we niet blind zijn voor deze ontwikkelingen; er moet meer gedaan worden, 2050 is werkelijk te laat," verklaarde Gertjan Hobert, fractievoorzitter van D66 Meierijstad.

In lijn met deze ontwikkelingen en gezien de steeds extremere weersomstandigheden wereldwijd en binnen Meierijstad, verzoekt de motie het college van burgemeester en wethouders om de gevolgen van deze ambitie in kaart te brengen en de raad te informeren over de implicaties ervan. Deze analyse zal belangrijke inzichten bieden over de te nemen stappen en maatregelen om de ambitie van CO2-neutraliteit in 2040 te verwezenlijken.

Vanwege radarverstoring is het momenteel niet mogelijk om extra windturbines in Meierijstad te plaatsen. Daarom is er om volledig CO2-neutraal te worden 1300 hectare aan zonnepanelen nodig. Naar verwachting zal 700 hectare hiervan als zonneveld binnen onze gemeente worden gerealiseerd. Elke geplaatste windturbine betekent dat er 20 hectare minder zonnevelden nodig zijn.

Dit is precies de reden waarom D66 wil dat het zoekgebied Wijbosch Broek in beeld blijft als mogelijke locatie voor windturbines. "Niet omdat we per se windturbines in een natuurgebied willen plaatsen, maar omdat we vinden dat we het ons niet kunnen veroorloven om nu al opties uit te sluiten. We moeten straks misschien de afweging maken of we 20 hectare landbouwgrond volleggen met zonnepanelen of dat we een windturbine in Wijbosch Broek plaatsen. Beide opties hebben hun uitdagingen, maar als je nu het ene al uitsluit, kies je impliciet voor de andere keuze," zegt Gertjan Hobert. "De tijd van makkelijke keuzes is echt voorbij." Op dit moment is er vanwege de radarverstoring niet mogelijk om extra windmolens te plaatsen in Meierijstad. Maar in de toekomst zou dit kunnen veranderen door toekomstige innovaties in windturbines of versoepeling van radar eisen.

Met deze voorstellen toont D66 Meierijstad haar vastberadenheid en leiderschap op het gebied van duurzaamheid. Ze tonen ook aan dat ze niet bang zijn om moeilijke beslissingen te nemen. Als snelgroeiende gemeente met ambitie moet Meierijstad haar rol als voorbeeldgemeente op zich nemen om de overgang naar een groene en duurzame toekomst te versnellen. De gemeenteraad van Meierijstad zal op 25 mei over deze voorstellen vergaderen.

politiekepartij d66meierijstad april2019 

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

sprinkels

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//