foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Aandacht voor huisvesting en werkomstandigheden arbeidsmigranten

logo gemeente MeierijstadRegio Oost-Brabant - Arbeidsmigranten worden steeds belangrijker voor Nederlandse bedrijven. Zonder hen zouden veel bedrijven niet kunnen bestaan. Tegelijkertijd worden deze medewerkers niet altijd goed gehuisvest en betaald door de arbeidsbemiddelaars. Vele instanties hebben hiervoor al lange tijd aandacht. In de afgelopen weken zijn in Oost-Brabant integrale controles uitgevoerd. Het ging om integrale controles op 75 locaties in de regio, van huisvesting tot werkplekken.


In Meierijstad zijn 6 adressen in het kader van arbeidsmigranten bezocht. Hierbij werden 3 overtredingen die afweken van het bestemmingsplan en 39 gevallen van BRP fraude geconstateerd. Daarnaast is er vooral veel informatie uitgedeeld aan de arbeidsmigranten omtrent hun rechten en plichten.

De netwerkpartners in Oost-Brabant werken samen om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd, dat iedereen gelijke kansen krijgt én dat de leefomgeving veilig is en blijft. Wanneer vermoedens bestaan dat deze zaken in het geding zijn, treden ze hier gezamenlijk tegen op.  Aan de integrale controles namen 18 gemeenten, vijf bestuurlijke integrale interventieteams en Politie Oost-Brabant deel. Hierbij sloten ook de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan. De regionale arbeidsinspecties droegen bij door te controleren op ‘Eerlijk en veilig werk’.

Naast het controleren van woon- en werkomstandigheden, stonden de controles ook in het teken van bewustwording bij zowel arbeidsmigranten als toezichthouders. Veel op orde, maar ook nog veel mis. De meeste ondernemers willen graag dat de mensen die bij hen werken goed en eerlijk behandeld worden. Gewoon, omdat zij dat belangrijk vinden, maar ook omdat mensen
die eerlijk worden beloond en goed worden gehuisvest, beter hun werk kunnen doen en minder snel van werkplek veranderen. En dat is belangrijk in deze krappe arbeidsmarkt.

Op een groot aantal bezochte locaties waren de woon- en/of werkomstandigheden grotendeels in orde. Helaas zijn er ook overtredingen geconstateerd. Constateringen en resultaten:
- Afwijking bouwvergunning/-besluit
- Bewoning niet in overeenstemming met de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP)
- Brandgevaarlijke situaties
- Diverse signalen van arbeidsuitbuiting die verder worden onderzocht (zie kader)
- Meer, waardevol inzicht in de huidige situatie via gesprekken toezichthouders met arbeidsmigranten: er is met ongeveer 350 arbeidsmigranten gesproken. Het waren waardevolle gespreken die bijdragen aan de bewustwording bij deze kwetsbare groep. Bijvoorbeeld over hun rechten en plichten.
- Diverse onverzekerde voertuigen aangetroffen waar nog boetes op open staan (bijvangst)
- Enkele ‘vreemdelingen’ aangehouden (zonder verblijfsvergunning)

Voorbeeld
Tijdens gesprekken met arbeidsmigranten werd er door de eigenaar (telefonisch) druk op hen uitgeoefend. De arbeidsmigranten reageerden zichtbaar angstig. Zij moesten van de eigenaar
onder andere aangeven dat er maar vier personen verbleven, terwijl de toezichthouders zagen dat er tientallen slaapplekken in gebruik waren. De arbeidsmigranten waren niet in het
bezit van een arbeidscontract en ontvangen géén loonstrook. Tijdens deze bestuurlijke controle in Oost-Brabant verleende de eigenaar géén
medewerking. De toezichthouders zetten daarom een machtiging tot binnentreding in en controleerden zonder zijn aanwezigheid.

Signalen van mensenhandel zijn niet allemaal duidelijk te herkennen. Matrassen op de grond of zoals in dit geval intimidatie, geen arbeidscontract en geen loonstrook, zijn een duidelijk teken dat er iets mis is. Je moet weten waar je op moet letten. In het kader van de pilot mensenhandel die in deze regio loopt – arbeidsuitbuiting is één van de verschijningsvormen - wordt er vanuit de Regionale Tafel Mensenhandel nadruk gelegd op het belang van bewustwording en goede signalering. Om deze reden is deze maand ook geïnvesteerd in bewustwording, zowel bij toezichthouders als bij kwetsbare groepen. De Expert Mensenhandel van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland verzorgde trainingen aan in totaal 59 toezichthouders. Zij zette de nieuwe VR Experience
Mensenhandel in om het bewustzijn van toezichthouders te versterken van de ernst van mensenhandel. Zij kropen zo voor even in de rol van slachtoffer en dat was voor
sommigen een heftige ervaring. De integrale controles waren ook een leermoment om
de signalen in de praktijk te herkennen.
FairWork verzorgde een voorlichtingsbijeenkomst voor Oekraïense vluchtelingen. Hierin werd onder andere stilgestaan bij rechten en plichten als werknemer in Nederland.

Open je ogen en meld! 
Het melden van een vermoeden van arbeidsuitbuiting kan ervoor zorgen dat het slachtoffer hulp en ondersteuning krijgt. En dat verdachten kunnen worden opgespoord. Melden is ook van belang om inzicht te krijgen in de aard en omvang van opgespoord. Melden is ook van belang om inzicht te krijgen in de aard en omvang van arbeidsuitbuiting in Nederland. Dit helpt bij het verbeteren van de aanpak van arbeidsuitbuiting.

Waar kunnen mensen terecht met een vermoeden?
• Politie: 0900 8844
• Nederlandse Arbeidsinspectie (als het gaat om arbeidsuitbuiting): 0800 5151
• Anoniem:
­ Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000 of online: www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/­ Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Nederlandse Arbeidsinspectie:
06-1021 3445


Vragen naar aanleiding van dit persbericht? Neem dan contact op met Lianne
Verstraeten, Communicatieadviseur Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Bij voorkeur via:
coDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Telefonisch eventueel via: 06-21 58 41 02
logo gemeente Meierijstad

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//