foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Woonzorgvisie 2024 ‘Thuis in vitale dorpen en wijken’

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - Gemeente Meierijstad wil iedereen die graag in onze gemeente wil (blijven) wonen een thuis bieden. De samenleving verandert en de huidige woningmarkt staat voor grote uitdagingen. Met de Woonzorgvisie wil gemeente Meierijstad meer regie voeren op de woningmarkt.

Er is sprake van krapte, de betaalbaarheid staat onder druk. De gemeente ziet een toename van het aantal ouderen enerzijds en de afname van jongeren anderzijds. Een deel van de inwoners heeft extra hulp nodig bij het vinden van passende en betaalbare huisvesting. Het rijk heeft verschillende aandacht groepen en urgentiecategorieën benoemd. Deze komen terug in de Woonzorgvisie.

Vitale leefgemeenschappen
Gemeente Meierijstad vindt vitale leefgemeenschappen belangrijk, zoals in de Woonzorgvisie is opgenomen. Dit wil de gemeente bereiken met:
- Woonruimte voor iedereen;
- Delen in plaats van verdelen;
- Een gezonde thuisomgeving met zorg en welzijn in de directe omgeving;
- (Toekomstbestendige) gemengde wijken en dorpen.

Gemeente Meierijstad is al zo veel als mogelijk aan het versnellen, ook in de komende periode. De gemeente wil graag de geplande woningen realiseren om het woningtekort aan te pakken. Hierdoor worden de kansen vergroot om in te stromen op de woningmarkt.

Starterslening
Om starters nog een handje te helpen stelt de gemeente Meierijstad gelijktijdig met deze visie voor om een starterslening mogelijk te maken. Rik Compagne, wethouder Wonen en Zorg: “De starterslening is een aanvullende lening bovenop de hypotheek van je eerste koophuis. Deze starterslening kan voor jongeren net het verschil maken om juist een eigen woonplek bereikbaar te maken. Ik ben blij dat we dit gaan aanbieden in onze gemeente.”

Kwaliteit
Naast de snelheid is ook de kwaliteit van het wonen van groot belang. De gemeente Meierijstad wil meer geclusterde woonvormen realiseren en zet daarmee in op doorstroming van ouderen. In de schaarse ruimte streeft de gemeente meerdere doelen na. Denk daarbij aan duurzaamheid, groen, waterberging, energievoorziening en mobiliteit. Gemeente Meierijstad hecht er veel waarde aan dat haar wijken bijdragen aan vitale leefgemeenschappen. Damen met partners en inwoners werkt de gemeente aan een thuisomgeving met ruimte voor ontmoeting en sociale interactie. Meierijstad zijn we samen!

De gemeenteraad van Meierijstad neemt op 27 juni een besluit over de woonzorgvisie en de starterslening.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1 

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//