foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Participatienota Meierijstad ‘Bouwen aan burgerschap’

Gebouw GemeentehuisMeierijstad3Meierijstad - In de Meierijstad is veel denk- en doekracht bij inwoners, ondernemers en organisaties. Samen werken ze aan een nog mooier en beter Meierijstad. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe participatienota in Meierijstad.

Met de participatienota zet de gemeente Meierijstad in op aanspreekbaarheid en nabijheid. Waar kunnen inwoners op rekenen als ze meedoen in besluitvorming, of als ze over een maatschappelijk initiatief in gesprek wil met de gemeente? Hierover zijn beloftes opgenomen in de nota.

Waardevolle input
De inzet en invloed vanuit de samenleving is cruciaal en bijzonder waardevol voor onze lokale democratie. Zo komen ze tot betere besluitvorming in onze gemeente. Doordat de samenleving meepraat komen verschillende perspectieven en belangen op tafel en kunnen ze samen ook tot betere ideeën voor Meierijstad komen. Rik Compagne, coördinerend wethouder participatie: “We realiseren ons als gemeente dat de uitdagingen er ook zijn op participatiegebied. Zo komen nog niet alle stemmen uit de samenleving even goed door in de besluitvorming en is er een algemeen gevoel dat de polarisatie toeneemt. Toch gaan we ervoor. Omdat ze de lokale democratie echt samen maken en omdat ze vertrouwen hebben in het samenspel met onze Meierijstadse inwoners, instellingen en bedrijven.”

Meedoen in besluitvorming
De gemeente wil er zijn voor inwoners die actief zijn of willen worden in hun buurt of wijk, maar ook voor inwoners die niet als vanzelf naar de inspraakbijeenkomsten komen en inwoners die nog niet weten hoe mee te kunnen praten en denken. Vandaar dat ze als gemeente willen investeren in nabijheid en benaderbaarheid door het team van buurtadviseurs verder te versterken en de wijkaanpak door te zetten tot en met 2025.

Financiële gevolgen
Invloed en zeggenschap voor groepen inwoners of ondernemers is er ook via het uitdaagrecht, wat de mogelijkheid biedt om een publieke dienst van de gemeente over te nemen. “Daarnaast willen we de online participatiemogelijkheden verbreden en wellicht ook experimenteren met het burgerberaad in Meierijstad, waarin een representatieve groep gelote inwoners een stevig advies kan meegeven aan de politiek, maar dat zal nog afhangen van de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad later dit jaar,” aldus Rik Compagne.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad3 

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//