foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

juli 2019

Diabetesmarkt in Het Gasthuis

diabetesvereniging nederlandSchijndel – Diabetesvereniging Nederland organiseert in samenwerking met Vivent Thuiszorg een informatiebijeenkomst over diabetes. Iedereen die te maken heeft met diabetes of die er wat meer over wil weten is welkom op deze bijeenkomst. De informatieavond zal plaatsvinden op donderdag 6 juni om 19.30 uur. U kunt vanaf 19.00 uur terecht bij Het Gasthuis en rond 21.00 uur zal de bijeenkomst ten einde zijn. Er zullen verschillende onderwerpen aan bod komen waaronder algemene informatie over diabetes mellitus, voetverzorging, thuiszorg Vivent, de apotheek en Dieetiste Bernadette de Leeuw zal te gast zijn. Als u aanwezig wilt zijn op deze avond, meld u dan voor 3 juni aan. Mocht u niet kunnen komen maar wilt u wel op de hoogte blijven van de activiteiten van de Dia-Corner, stuur uw e-mailadres dan door naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verkeersbesluit uitbreiding 30-kmgebied Veghelsedijk

veghelsedijkSchijndel – Het college van B&W van Schijndel heeft besloten om het 30-kmgebied op de Veghelsedijk uit te breiden. Hierbij zijn een 5-tal zaken overwogen: - omwille van verkeersveiligheid, binnen de bebouwde kom van Wijbosch een maximum snelheid van 30 km/uur geldt, - de woningbouw in uitbreidingsplan Klaverwei II zijn voltooiing nadert, - om reden van de toegenomen bebouwingsdichtheid, het deel Veghelsedijk, vanaf de Mg. Van de Venstraat tot aan de aansluiting met de Broekkant, is opgenomen binnen de bebouwde kom van Wijbosch, - op het gedeelte Veghelsedijk vanaf de Mgr. Van de Venstraat, tot aan de Broekkant, nu een snelheidsregime geldt van 60 km/uur, - om de verkeersveiligheid op dit gedeelte van de Veghelsedijk, tot aan de aansluiting met Broekkant, te waarborgen een maximum snelheid van 30 km/uur ingesteld moet worden.

Lees meer...

Latere start onderhoud waterlopen vanwege laat groeiseizoen

waterschapSchijndel / Schijndel - Tot 15 november maait waterschap Aa en Maas zijn waterlopen. Met dit jaarlijks maaionderhoud voorkomen we dat beken en sloten dichtgroeien. Zo blijft het water stromen en garanderen we wateraanvoer en -afvoer,  belangrijk voor landbouw en natuur. Ook voorkomen we zo wateroverlast en schade tijdens natte perioden en in het najaar. Vanwege het late groeiseizoen is ook het maaien dit jaar later gestart. euwe aannemers. Het waterschap onderhoudt de belangrijkste waterlopen. Eigenaren of gebruikers van grond langs overige waterlopen zijn zelf verantwoordelijk voor het maaien. Verschillende (regionale) aannemers voeren het onderhoud voor het waterschap uit. Omdat de contracten afgelopen winter afliepen, zijn nieuwe contracten opgesteld en voor twee tot vier jaar aanbesteed.

Lees meer...

Oudere vrouw op fiets ten val op Boschweg

ongeluk Boschweg3Schijndel - Vanmiddag vrijdag 24 mei is een fietsster op leeftijd ten val gekomen op de Boschweg ter hoogte van de Oliemolen. Bij het ongeluk was ook een personenauto betrokken. Volgens ooggetuigen is de oudere vrouw met de fiets weggegleden en daardoor ongelukkigerwijs tegen een voorbijgaande auto terecht gekomen. Direct snelden omstanders zich naar het slachtoffer en hebben de hulpdiensten gealarmeerd. De verwondingen leken mee te vallen, de vrouw heeft alleen zichtbare lichte verwondingen in het gezicht. Toch is zij ter observatie meegenomen met de ambulance. Van de bij het ongeval betrokken auto is de buitenspiegel afgebroken. De bestuurster van de auto heeft ter controle een alcoholblaastest moeten ondergaan waaruit bleek dat zij niets gedronken had. Het verkeer op de Boschweg heeft amper hinder ondervonden van het ongeval en het tijdelijk afgesloten weggedeelte. Binnen twintig minuten waren alle hulpdiensten weer vertrokken.

Lees meer...

Gemeentelijke Erepenning uitgereikt aan Gonnie Terneusen

ere1Schijndel - Vanmiddag, vrijdag 24 mei 2013, reikte burgemeester J. Eugster-van Bergeijk in De Nachtegaal aan de Boxtelseweg de gemeentelijke erepenning uit aan mevrouw Gonnie Terneusen-van Mulukom. Hoewel mevrouw Terneusen in 2001 een Koninklijke Onderscheiding als lid in de Orde van Oranje-Nassau heeft ontvangen, wil het gemeentebestuur ook een blijk van waardering geven aan mevrouw Terneusen voor haar vele activiteiten voor de Schijndelse gemeenschap. Mevrouw Terneusen heeft zich vele jaren op bijzondere wijze ingezet voor het kerkbestuur van de voormalige parochie Hoevenbraak. Zij bekleedde een aantal bestuursfuncties in het Oranjecomité. Daarnaast was zij één van de oprichters van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Schijndel en vervulde hierin de functie van bestuurslid. Jarenlang was mevrouw Terneusen lid van het bestuur van Algemeen Belang Schijndel en in 1985 raadslid. Toen mevrouw Terneusen woonachtig was in wijk de Hoevenbraak, was zij ook bestuurslid van wijkraad de Hoevenbraak en o.a. betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse straatspeeldag.

Lees meer...

Thema-excursie 'Nacht van de Nachtvlinders' vervallen

NMC Schijndel Natuur en Milieucentrum 2014Schijndel - Het Natuur- en Milieucentrum Schijndel had vanavond 24 mei vanaf 22.00 uur een thema-excursie 'Nacht van de Nacht vlinders' op het programma staan van uit Heempark De Blekert aan de Beemdstraat in Schijndel. Vlinderkenner Joep Steur zou met de belangstellenden op zoek gaan naar nachtvlinders. De organisatie heeft laten weten dat deze excursie vanwege de weersomstandigheden vanavond niet doorgaat.

Wmo, transitie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten [AWBZ]

transitieSchijndel - Het visiedocument en uitgangspunten op hoofdlijnen over de transitie* AWBZ werd in 2012 niet verder in behandeling genomen, vanwege de val van Rutte I. Nu in het regeerakkoord en het sociaal akkoord keuzes zijn gemaakt over de decentralisatie van de AWBZ, kunnen de gemeenten verder op de ingezette lijn. Op basis van de visie worden later dit jaar de tactische beleidskeuzes uitgewerkt. Een identiek visiedocument ligt voor in de gemeenten Boxtel, Haaren, Vught, Sint-Oedenrode en Sint-Michielsgestel. De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in 2012 met dit document ingestemd. Het college van B&W heeft afgelopen dinsdag 21 mei besloten om aan raad het document ‘Decentralisatie extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging van AWBZ naar Wmo, visiedocument en uitgangspunten op hoofdlijnen, Meierijgemeenten, april 2013’, ter instemming voor te leggen. Het wordt op de agenda van het Raadspresidium van 6 juni 2013 en in december 2013 voorgelegd worden ter besluitvorming.
* transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld zorg.


Lees meer...

Geen planschadevergoeding voor bewoners Boschweg 202 en 204

boschweg 202-204Schijndel - De bewoners van Boschweg 202 en 204 hebben een planschadeverzoek bij de gemeente Schijndel ingediend ten gevolge van de schade die zij hebben geleden door de reconstructie aan de N617 [provinciale weg 's-Hertogenbosch-Schijndel]. Deze reconstructie heeft geleid tot vermindering van uitzicht, een toename van het geluid en een toename van de verkeersbewegingen op de nabijgelegen secundaire wegen. Het college van B&W heeft afgelopen dinsdag 21 mei besloten de adviezen van de onafhankelijke adviseur hierover te volgen. De aanvragers worden op de hoogte gesteld van het feit dat zij geen aanspraak maken op een planschadevergoeding.

Goed nieuws voor kleine en startende Schijndelse ondernemers

debankSchijndel - Met ingang van 1 april 2013 hebben een aantal (startende)ondernemers zich gehuisvest in zakencentrum De Bank aan de Hoofdstraat in Schijndel. Een uniek project voor Schijndel, waar (startende)ondernemers zich thuis zullen voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen door uitwisseling van ideeën en visies met andere ondernemers. Wij zijn er voor elkaar, door elkaar en met elkaar. Er zijn al aardig wat ruimten verhuurd, maar er is nog plek in deze bruisende en inspirerende omgeving, dus mocht je afscheid willen nemen van je te krappe zolder of je fijne schuurtje en je wilt een stapje verder, kom dan gerust eens langs. Wij leiden je graag rond.  Zakencentrum De Bank aan de Hoofdstraat in Schijndel. Een unieke plek in Schijndel die een unieke kans biedt aan (startende)ondernemers.

ANWB Streetwise bij Basisschool De Regenboog te Schijndel

anwb streetwiseSchijndel - Op maandag 27 mei, dinsdag 28 mei en woensdag 29 mei voert Basisschool De Regenboog  ANWB Streetwise, een spannend verkeersprogramma, uit. Op maandag 27 mei en dinsdag 28 mei zal dat zijn op locatie Hoevenbraak aan de Hertog Jan II laan en op woensdag 29 mei op locatie Wijbosch aan de Schoolstraat. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer. Basisschool de Regenboog vindt het belangrijk die ‘straatwijsheid’ mee te geven en biedt de kinderen graag ANWB Streetwise aan.

Lees meer...

Sluiting gemeentehuis en milieustraat

geslotenSchijndel - Morgen vrijdag 24 mei is het gemeentehuis aan de Markt en de milieustraat aan de Bogaard 2 in Schijndel gesloten in verband met een gemeentelijke personeelsdag. U kunt voor de aangifte van geboorte en overlijden zonder afspraak morgen alléén tussen 09.00 en 10.00 uur terecht bij het informatiecentrum in het gemeentehuis op de Markt.

Beleef de Champions League finale Borussia Dortmund - Bayern München bij Tapperij de Beurs

champions LeagueSchijndel - Aanstaande zaterdag 25 mei heeft de Champions League haar hoogtepunt van 2013 bereikt. Dan wordt de finale gespeeld met een onwaarschijnlijke apotheose. 2 Duitse teams nemen het dan tegen elkaar op, namelijk Borussia Dortmund en Bayern München. Tapperij de Beurs zendt deze thriller in de Cubar in het City Theater op grootbeeld uit. De wedstrijd begint om 20.30 uur [open vanaf 20.00 uur]. Zorg dat je op tijd bent. De entree is gratis.

Alzheimer Café

alzheimer nederland - cafeSchijndel - Op maandag 27 mei wordt in restaurant-zaal De Nachtegaal, Boxtelseweg 15 te Schijndel weer een avond van Alzheimer Café Regio ’t Groene Woud georganiseerd. Het thema van de avond is: Dementie en gedrag. Ieder mens vergeet wel eens iets, dat is een normaal verschijnsel. De eerste verschijnselen van dementie kunnen nauwelijks opvallen. Gedrag en karakter kunnen veranderen. Keuzes maken kan lastig worden, welles-nietes discussies komen vaker voor. Welke gedragsveranderingen (problemen) kun je tegenkomen bij dementie? Is dat bij iedere vorm van dementie hetzelfde? Hoe kan ik daar het beste mee omgaan? Gastspreker Gerrie Hubers, psychologe, zal hierover uitleg geven en gaat daarna met de aanwezigen in gesprek. Vanaf 19:00 uur is iedereen van harte welkom. De avond wordt afgesloten om 21:30 uur. De toegang is gratis.

DKV Alico Jeugdkamp 2013

alico1Schijndel - Het afgelopen Pinksterweekend is de complete jeugd van DKV Alico weer op jeugdkamp geweest in De Kievit in Esbeek. Op voorhand waren de weersvoorspelling niet al te best, maar dat viel gelukkig tijdens het weekend mee. Alle buitenactiviteiten hebben gewoon plaats gevonden. Op vrijdag bij het vertrek was er nog wel een malse bui, maar daarna was er volop tijd voor sport, spel en plezier. De vier dagen waren gevuld met diversen spellen en er was ook nog voldoende vrije tijd voor de kinderen om zelf in te vullen. Dat was voor sommige ook wel nodig, want velen hadden niet zo veel nachtrust gehad. Op vrijdag werden de groepen ingedeeld en was er in het donker een bosspel.

Lees meer...

Enquêtes SNO: groen | grijs | schouw en over [inkoop]activiteiten

schijndels netwerk voor ondernemers 2Schijndel – Het Schijndels Netwerk voor Ondernemers heeft weer een nieuwe enquête waarvan zij graag ziet dat er zoveel mogelijk ondernemers aan deelnemen die op één van de Duin bedrijven gevestigd zijn. In de basis gaat de ondernemer over zijn eigen bedrijfskavel en de gemeente over het publieke domein inclusief wegen, groen, verlichting, verkeer, parkeren in openbaar gebied, onderhoud, etc. Als ondernemers en gemeente zich echter gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het totale bedrijventerrein (publiek en privaat) kan meerwaarde ontstaan, die zich o.a. uit in een beter vestigingsklimaat, waardebehoud/-vermeerdering van vastgoed, etc. Daarnaast kan samen meer bereikt worden als men elkaar weet te vinden. 

Lees meer...

Maak kans op 1000 euro voor jouw buurtinitiatief

groendichterbijSchijndel / Regio - Als Nederlanders hun ideale droombuurt zouden mogen samenstellen dan is deze groen, rustig en men heeft goed contact met de buren. Buurtactiviteiten worden als belangrijk middel gezien voor het onderlinge contact (Buurtmonitor 2012). Groen Dichterbij organiseert in dit kader ‘Groen in de buurt van Het Groene Woud’, een bijeenkomst rondom groene buurtinitiatieven in de driehoek Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Succesvolle of kansrijke initiatieven binnen Het Groene Woud kunnen zich nu aanmelden en 1000 euro verdienen! Groen in de buurt van Het Groene Woud biedt initiatieven voor en door buurtbewoners een podium om kennis en diensten uit te wisselen, inspiratie op te doen en anderen te inspireren. Misschien wil je graag aan de slag, misschien ben je juist erg trots op een succesvol initiatief? Of misschien wil je dergelijke initiatieven ondersteunen. Registreer je dan nu via onderstaande link.

Lees meer...

Visies en verkenningen intergemeentelijke samenwerking ‘Wij van de Meierij’ - alle vastgestelde documenten

wij van de meierijSchijndel – Gistenmiddag dinsdag 21 mei hebben de colleges van B&W van de 6 gemeenten ‘Wij van de Meierij’ drie rapportages vastgesteld om deze vandaag 22 mei aan de media te presenteren op weg naar een ambtelijke danwel bestuurlijke fusie. Vanmiddag 22 mei werd de media in CC ’t Spectrum uitgenodigd voor een toelichting van de diverse visies en verkenningen. Burgemeester Jetty Eugster van de gemeente Schijndel gaf als voorzitter van de stuurgroep ‘Wij van de Meierij’ en woordvoerder van de Zes van de Meierij een toelichting over de stand van zaken. Gevolgd door burgemeester Jan Pommer van de gemeente Sint-Michielsgestel die de verkennende rapportage toelichtte van ‘de 4 van de Meierij’ [Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught]. U vindt hieronder alle vastgestelde documenten en een samenvatting van: I. Verkenning samenwerking Sint-Oedenrode-Schijndel, II. Verkenning ‘de vier van de Meierij en plan van aanpak ambtelijke samenwerking’ en III. Strategische visie Goed Leven Goed Werken, mensen maken de Meierij.

Lees meer...

Welzijn De Meierij presenteert zich

welzijn de meierij - algemeenSchijndel - Graag brengt Welzijn De Meierij het nieuwe programma 2013/2014 onder de aandacht. Dit jaar gaan we de boer op en staan we met een kraam op de markt om Welzijn De Meierij te promoten. Op zaterdag 25 mei in Schijndel van 9.00 tot 17.00 uur. Hier kunt u informatie krijgen over alle activiteiten en diensten van Welzijn De Meierij. Tevens wordt dan ons nieuwe programmaboekje gepresenteerd. De week na de markt (week 22) stellen wij inwoners van Schijndel in de gelegenheid om een kijkje te komen nemen bij alle activiteiten en cursussen van Welzijn De Meierij. U kunt tijdens deze week vrijblijvend binnenlopen tijdens de lessen voor informatie en kennismaking.

Lees meer...

Rabobank jongerenadviseurs helpen je bij je toekomstplannen

bank1Schijndel - Tussen de 16 en 20 jaar verandert er veel in je leven. Je gaat werken of studeren, blijft thuis wonen of je gaat op kamers. Het is een periode waarin je zelfstandiger wordt en veel zaken zelf moet regelen. Je wilt je eigen leven leiden, maar soms heb je vragen. Zeker als het gaat om het organiseren van je financiën. Immers bij het leiden van een eigen leven hoort ook dat je minder van je ouders afhankelijk wordt, in ieder geval financieel. Met een bijbaantje wordt vaak de eerste stap gezet. Ga je dat verdiende geld opzij zetten of geef je het meteen uit? Wat je plannen ook zijn: een goede voorbereiding is het halve werk!

Lees meer...

Team Veni Vidi Vici organiseerde 2e Pinksterdag [sport]activiteiten voor beklimming Alpe d’Huzes

fotoSchijndel - Afgelopen maandag 20 mei, 2e Pinksterdag, organiseerde het team Veni Vidi Vici in en om Zwembad De Molen Hey aan de Avantilaan 1 in Schijndel een dag voor jong en oud voor de Alpe d’HuZes. Volgende maand, 5 en 6 juni, gaat het team Veni Vidi Vici weer zo vaak mogelijk de Alpe d’Huez beklimmen voor KWF kankerbestrijding. Dit doet het team lopend en fietsend. De gehele opbrengst van de activiteiten op 2e Pinksterdag gingen naar stichting Alpe d’HuZes. Ondanks dat de weergoden het af lieten weten, heeft men toch een geslaagde actie voor het KWF gehad. Er is € 1002,18 opgehaald. Hieronder vindt u nog enkele foto's van deze actie. Foto's TVSchijndel

Lees meer...

5e editie Paragames op sportterrein de Molenheide

paragames-logoSchijndel - Stichting ParaGames Schijndel organiseert aanstaande zaterdag 26 mei voor de 5e keer een sportdag voor mensen met een beperking. De sportdag is bedoeld om mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking of chronische zieken te laten sporten en zo kennis te laten maken met aangepast sporten of bewegen. Deze sportdag vindt plaats op sportpark De Leemputten in Schijndel. De opening vindt om 9.45 uur plaats. De sluiting inclusief prijsuitreiking vindt omstreeks 16.00 uur plaats op het sportpark van v.v. Avanti’31. Entree via hoofdingang Avantilaan 1 in Schijndel. Hieronder vindt u een overzicht van alle sportonderdelen. Aanstaande zaterdag worden er ook nog een aantal sporttoernooien georganiseerd. U bent van harte welkom om de sporters aan te komen moedigen. Tijdens de Paragames gelden lokaal tijdelijke verkeersmaatregelen.

Lees meer...

Kees Cornelissen nieuwe herder op de Schaapskooi Schijndel

schaapSchijndel - Aanstaande vrijdag 24 mei heeft de Schaapskooi Schijndel weer opnieuw een schaapsherder die met getrainde honden gaat werken om en rond de Schaapskooi Schijndel in het Wijboschbroek. Kees Cornelissen heeft na een maandenlange opleiding [verzorgd door de heer Hans van Leur] een proeve van bekwaamheid afgelegd waarin bleek dat hij die aspecten beheerst die nodig zijn om zelfstandig als scheper een schaapskudde te hoeden. De Schaapskooi Schijndel moet elk jaar een overeenkomst tot begrazen van diverse gebieden indienen bij Staatsbosbeheer en de gemeente Schijndel. U zult deze herder dan ook de komende tijd regelmatig tegenkomen, voornamelijk in het Wijbsoschbroek. U kunt ook tot herder opgeleid worden.

Lees meer...

Tweetalige brugklassen Elde terug van Canterbury

eldeengelandSchijndel - De twee brugklassen tweetalig vwo van het Elde College zijn vorige week op excursie naar Canterbury geweest. Canterbury is een klein middeleeuws stadje in het zuiden van Engeland. Het doel van dergelijke reizen is om meer Engels te spreken en om de Engelse cultuur te ervaren. De leerlingen hebben een nacht in een jeugdherberg gelogeerd. Het programma bestond onder andere uit het bezoeken van Dover Castle, de kathedraal van Canterbury en verschillende musea. ’Ik vond Canterbury tales het leukst,’ zegt Marnix. In The Canterbury talesmuseum worden de verhalen van Geoffrey Chaucer verteld en uitgebeeld. De tweetalige leerlingen hebben ook vrije tijd gehad om zo hun Engels in de praktijk te brengen. Na twee dagen kwam men moe maar vol leuke verhalen weer thuis.

Eenzijdig ongeval met beknelling Boschweg

auto1Schijndel - Op de Boschweg in Schijndel nabij de Bosschebaan heeft omstreeks 14.30 uur vanmiddag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. De hulpdiensten rukten daarop massaal uit. De ambulance en brandweer troffen, na enig zoekwerk, een auto met aanhanger op de zijkant aan op de weg naast de Bosschebaan. Een bestuurder komende vanuit Schijndel heeft het beweegbare obstakel vermoedelijk over het hoofd gezien en is hiermee in aanraking gekomen. De auto met daarachter een aanhanger is enkele meters verder op de zijkant beland. De bestuurder zat bekneld in zijn wagen. De brandweer heeft de bestuurder bevrijd en hem overgedragen aan de ambulancemedewerkers. Wonder boven wonder is de man niet gewond geraakt bij dit ongeval. De weg naast de Bosschebaan werd door de politie na het ongeval direct afgesloten. De precieze oorzaak van het ongeval is onbekend.

Lees meer...

1e steen gelegd voor de bouw van Zuideinderparkhal

eerste steenlegging-1Schijndel – Afgelopen woensdagmiddag 15 mei was het dan eindelijk zo ver en kon symbolisch na 10 jaar overleg met de gemeente over de vervangende locatie van Rollerclub Alico de 1e steen gelegd worden van de Zuideinderparkhal. Samen met Korfbalvereniging De Boemerang nemen zij aan het einde van het jaar intrek ik deze nieuwe multifunctionele indoor sporthal. Genodigden werden aan het eind van de middag ontvangen op de bouwplaats aan de Rooiseheide 14 in Schijndel, waarna de 1e steen gelegd werd door wethouder Bart Eijkemans met ondersteuning  van Jos van Meersbergen, Paul van der Velden en Coen van der Sangen [coördinatoren van de bouw vanuit KV de Boemerang en RC Alico]. Daarna werd samen het glas geheven. Naar verwachting kan de hal in het najaar in gebruik worden genomen. Andere clubs zijn nog welkom. Hieronder vindt u de uitgesproken toespraak van Maurits van de Hurk, voorzitter van de Stichting Zuideinderparkhal. [Foto: Daniëlle Fassbender]

Lees meer...

Garagesale Wijk Plein

garage-sale-2Schijndel - Aanstaande zondag 26 mei 2013 organiseert Wijkraad Plein tussen 10.00 en 14.00 uur een garageverkoop in de wijk Plein. Bij dit evenement bieden wijkbewoners bij of in hun eigen huis tweedehands spullen te koop aan zoals boeken, kleding, speelgoed, gereedschap, meubels, computers en spellen. Voor diegenen die mee willen doen, de deelname aan deze Garagesale is kosteloos. Alle deelnemers worden vermeld op een plattegrond met adressenlijst. Iedere deelnemer zal een aantal plattegronden krijgen die hij kan uitdelen aan de bezoekers. Hieronder vindt u op de plattegrond een overzicht van de 35 deelnemers die tot nu toe deelnemen. Deze zijn aangegeven met een bolletje. Bij elke ingang van de straat naar de wijk Plein komt een bordje te staan over deze Garagesale met een afscheurplattegrond met adressen erbij die iedereen kan meenemen.

Lees meer...

New Kids Concert in De Vink

kon. harmonie sint-ceciliaSchijndel – Benieuwd wat Schijndelse kinderen op muzikaal en vocaal gebied te bieden hebben? Kom dan zondag 26 mei kijken en luisteren bij het New Kids Concert, dat om 16.30 uur plaatsvindt in Sociaal Cultureel Centrum De Vink in Schijndel. Tijdens dit concert laten de jongste muzikanten van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en de enthousiaste leden van kinderkoor No Kidding van zich horen. Ook soliste Sarah Mathijssen, een groot Schijndels talent, treedt op. Het New Kids Concert is een concert door nieuwelingen in de wereld van dans en muziek; new kids. Kinderkoor No Kidding uit Schijndel bestaat uit jonge jongens en meiden die allerlei soorten muziek zingen. Kom met eigen ogen en oren maar eens ervaren hoe cool het is om samen muziek te maken.

Lees meer...

Aanmelding voor Kindervakantieweek Schijndel 2013

kindervakantieweek schijndelSchijndel - Van maandag 8 juli tot en met vrijdag 12 juli organiseert Stichting Kindervakantiewerk Schijndel, voor alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar, de Kindervakantieweek. Het thema is dit jaar griezelen. Zoals elk jaar begint de kindervakantieweek met twee dagen hutten bouwen, knutselen en schilderen. De rest van de week volgen er nog veel meer activiteiten, zoals een gruwelijk griezelige theatershow en een enge spookjacht. Ook is er een speelochtend en dan mogen al je familie en vrienden naar jullie mooie griezelhut komen kijken. De locatie van de Kindervakantieweek is het grasveld aan het einde van de Beemdstraat. Op de website van de stichting kunt u te zijner tijd het inschrijfformulier downloaden. Op zondag 7 juli vindt in het Scouting Centrum aan de Smaldonkstraat te Schijndel de inschrijving plaats.

Lees meer...

Autoinbraken in Schijndel - foto daders

politie - politieautoSchijndel - In de nacht van maandag 20 naar dinsdag 21 mei hebben in Schijndel diverse autoinbraken plaatsgevonden. In de Bartokstraat en de Debussystraat werd in 3 auto's ingebroken. Het betrof hier een Volkswagen, een Audi en een Skoda. Bij deze inbraken zijn navigatiesystemen buit gemaakt. In de Jupiterstraat werd tussen 23.00 uur en 06.30 uur in twee Volkswagens ingebroken. Ook hieruit zijn navigatie systemen buitgemaakt. In de wijk Plein hebben 6 autoinbraken plaatsgevonden waaronder ook de Vivaldistraat. Ook werd een signalement van de vermoedelijke daders gegeven. Er werd een zwarte Audi gezien met daarin meerdere personen. 1 daarvan was kalend, 1 droeg een petje. De politie vraagt aan getuigen of personen die iets verdachts gezien hebben om zich te melden via 0900-8844. Onder "Lees meer" vind u een foto van de daders.

Lees meer...

Singer-Songwriter Niels van Heel niet door in tv show

nielsSchijndel - Het was gisteravond (maandag) even spannend want de jury van De Beste Singer-Songwriter van Nederland twijfelde zichtbaar. Schijndelaar Niels van Heel haalde de volgende ronde van de talentenjacht niet. In zijn auditie zat een kleine hapering maar hij herstelde zich snel. Toch was de auditie niet voldoende om door te gaan. Van de acht singer-songwriters mochten er maar twee door naar de volgende ronde en daar zat het Schijndelse talent dus niet tussen. De jury bestaat uit Giel Beelen, Eric Corton en Miss Montreal. Men is op zoek naar een muzikant die kan zingen, een instrument kan bespelen en zelf liedjes schrijft. TVSchijndel maakte vorige week een portret van dit Schijndelse talent. Op 1 juni zal Niels van Heel LIVE spelen op de locatie waar TVSchijndel tijdens de Elde Galaroute door Schijndel opnames maakt. Dat is bij de Glazen Boerderij vanaf 19.00 uur.

Historische dorpswandeling door Schijndel

GenesisSchijndel - VVV Schijndel nodigt u uit voor een dorpswandeling op zondag 26 mei. Om 14.00 uur vertrekt een enthousiaste dorpsgids vanaf het VVV Agentschap, gelegen aan de Pompstraat 17 te Schijndel voor een wandeling van ongeveer 1 ½ uur door het centrum voor individuele deelnemers. Voor € 2,-- per persoon wandelt u langs mooie en interessante plekjes in dit Brabantse dorp. U kunt zich van tevoren telefonisch aanmelden, dagelijks, behalve maandag, tussen 13.00 uur en 17.00 uur, op telefoonnummer 073-5492276 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op de dag zelf aansluiten bij de groep.

Lees meer...

Vernieuwde Bruna opent haar deuren - dagelijkse bankzaken mogelijk

brunaSchijndel – Op woensdag 12 juni opent de vernieuwde Bruna haar deuren. In de vernieuwde winkel bevindt zich voortaan ook een ING-servicepunt voor bankzaken. De openingstijden zijn gelijk aan die van de winkel. Klanten van ING kunnen nu snel en makkelijk hun dagelijkse bankzaken daar regelen. Francine en Paul Sluijpers: "We zijn erg trots op de vernieuwde winkel, we kunnen onze klanten nu nog beter van dienst zijn. Met het hele team staan we klaar om onze klanten zes dagen per week te ontvangen." In het ING-servicepunt kunnen klanten veel bankzaken zelf regelen. Geld opnemen tot €10.000 of storten tot €15.000 gaat via de gecombineerde opname- en stortautomaat. Een medewerker kan hierbij assisteren. Op sommige momenten is persoonlijk contact prettig of zelfs noodzakelijk, bijvoorbeeld voor het openen van een rekening of voor het afhalen van een pincode of wachtwoordbrief. Ook dan is er een medewerker om te helpen.

Lees meer...

Jeugd6kamp en Zeskamp met playbackwedstrijd op Avantiterrein - uitslagen

jeugdzeskamp-0Schijndel - Voor de 26e keer alweer de dorpszeskamp bij Avanti ’31. Een echte traditie, maar wel eentje waar fris en nieuw elan nodig is. Voor de 3e keer ook de jeugdzeskamp en wie de jeugd, heeft de toekomst. Zaterdag 19 mei liet de jeugd zien, dat de zeskamp toekomst heeft. Er zal de komende periode wel heel kritisch gekeken gaan worden naar die toekomst van de zeskamp. Dit Pinksterweekend was het op zaterdag de beurt aan de jeugd waarvoor het hoofdveld omgedoopt was tot een ware arena. De teams, variërend in de leeftijd tussen 7 en 15 jaar, waren ondanks het mindere weer met 15 stuks aanwezig. Het nooit aflatende enthousiasme van de jeugd werkte aanstekelijk op de organisatie. Ook de weergoden werden door het enthousiaste virus aangestoken, want aan het einde van de dag scheen de zon in volle glorie en deed dat ook een dag later. Het verdere verslag van beide zeskampen en alle uitslagen vindt u hieronder. TVSchijndel was zaterdag bij de Jeugdzeskamp en de playbackshow en maakte een video-impressie. Hieronder vindt u de uitslag. In het TVSchijndel Fotoboek zijn foto's van de Playbackshow te zien.

Lees meer...

Picknick met een Klik editie 2

Picknick met een KlikSchijndel - Zes Brabantse topondernemers zetten tijdens Picknick met een Klik 2 hun expertise en ervaring in om achttien startende ondernemers op weg te helpen en te inspireren. Op 29 augustus aanstaande maken ze tijdens een picknick kennis met elkaar, waarna iedere starter op basis van een klik gekoppeld wordt aan één van deze topondernemers. Deze 2e editie van Picknick met een Klik wordt mogelijk gemaakt door Ondernemerslift en Startersmarktplaats Veghel Uden Schijndel. U kunt nog hiervoor inschrijven tot aanstaande dinsdag 22 mei. Het aantal inschrijvingen hiervoor is gemaximeerd op 18 startende ondernemers.

Lees meer...

Herziening beleidsplan openbare verlichting

straatverlichting SchijndelSchijndel - Op 19 juli 2011 heeft het college van B&W van Schijndel besloten het beleidsplan openbare verlichting te herzien. De basis voor deze herziening ligt in de toepassing van de nieuwe landelijke Richtlijn Openbare Verlichting (ROVL 2011) en het toepassen van energiebesparing op de openbare verlichting waaronder led-verlichting. Met dit beleidsplan ligt er een goede basis om de inmiddels op niveau gebrachte openbare verlichting in Schijndel te handhaven en daar waar mogelijk en gewenst energiezuiniger uit te voeren. Het college van B&W van Schijndel heeft op dinsdag 14 mei jl. besloten in te stemmen met het beleidsplan openbare verlichting 2013-2023 en dit ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad op 30 mei 2013. Het college wil nog de financiële consequenties voor de begroting ten opzichte van de huidige beleidslijn afwegen. U kunt de herziening van het beleidsplan hieronder vinden.

Lees meer...

Cultuurhistoriekaart Streekraad Het Groene Woud & de Meierij

grenzen van het Groene WoudSchijndel – Initiatiefnemer Streekraad Het Groene Woud & de Meierij heeft voor een aantal gemeenten, waaronder Schijndel een cultuurhistoriekaart op laten stellen in opdracht van de Stichting Behoud Monumenten Brabant. Het project is volledig gesubsidiëerd door de provincie Noord Brabant. Cultuurhistoriekaart en inventarisatie/beschrijving zijn nader uitgewerkt in de erfgoedkaart van Schijndel (cultuurhistorie en archeologie) die in juni 2013 voor vaststelling aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. Streekraad Het Groene Woud & de Meierij heeft voor een aantal gemeenten, waaronder Schijndel, een cultuurhistoriekaart op laten stellen. Het project is volledig gesubsidiëerd door de provincie Noord Brabant.

José van Kasteren begonnen aan een flinke fietsklus richting Rome

joseSchijndel - Eerste Pinksterdag is José van Kasteren gestart voor haar fietstocht naar Rome. Een fietstocht voor het goede doel, het Nangina Social Work in Kenia waarvoor zij zich al ruim 30 jaar inzet. Zij doet niet alleen, maar samen met de 77-jarige Berdien Coops uit Den Haag. De 2300 km lange fietstocht hopen de dames in 25 dagen te kunnen voltooien. De 77-jarige Berdien Coops gaat per elektrische fiets en José van Kasteren met een normale damesfiets. Wilt u het project van José van Kasteren steunen, ga dan naar www.nangina.webklik.nl. U kunt de dames volgen via http://rome2013.webnode.nl/.

Promconcerten Schijndel beloven waar spektakel te worden

prom1Schijndel -  Om het spektakel niet te missen, hoeft u nu maar één ding te doen: blokkeer vrijdag 18 of zaterdag 19 oktober in uw agenda en kom naar het Promconcert van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. De harmonie is gastheer tijdens de Promconcerten, die plaatsvinden in Sporthal de Dioscuren in Schijndel. Stelt u zich een gigantisch podium voor met grandioze licht- en geluidsinstallaties, een sporthal die is aangekleed als ware het een theater en 150 talentvolle artiesten. Naast het harmonieorkest geven namelijk ook een groot gelegenheidskoor, een band, dansgroepen en diverse solisten acte de présence. Alle deelnemers zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Het Promconcert biedt een keur aan muziekstijlen en de avond is een lust voor het oor én het oog.

Lees meer...

Bibliotheek de Meierij stelt Marc Jacob als haar nieuwe directeur-bestuurder aan

marc-jacobsRegio - De Raad van Toezicht van Bibliotheek De Meierij heeft met ingang van 1 juni 2013 een nieuwe directeur-bestuurder aangesteld in de persoon van de heer Marc Jacobs uit Arnhem. Hij volgt interim directeur-bestuurder Jos te Marvelde op, die vanaf 2012 waarnam voor Maria van Iersel. Marc Jacobs is universitair opgeleid in de richting Kunst- en Cultuurwetenschappen en is een ervaren directeur-bestuurder. Hij heeft als adviseur en directeur gewerkt bij diverse kunstgerelateerde organisaties en provincies.

Lees meer...

Jansen & Jansen viert 4 dagen haar 10-jarig bestaan

Jansen en Jansen 10 jaar - 1Schijndel - Van aanstaande donderdag 23 mei tot en met zondag 26 mei viert eetcafé Jansen & Jansen op de Markt haar 10-jarig jubileum. Een lang feestweekend waarbij er 4 dagen lang speciale optredens zijn. Op donderdagavond 23 mei is er een Comedy & diner Night dat geopend wordt door Mark van de Veerdonk en optredens van de comedians Bram van der Velde, Wilco Terwijn & Tim Hartog. Vrijdagavond is er tijdens het Diner & Music een optreden van Big Bucks & Easy Money. Zaterdagavond 25 mei wordt er gedanst en gefeest met Lijn 7 op een groot buitenpodium. De laatste jubileumdag zondag 26 mei staat in het teken van food, fine & Music [Bourgondisch eten, drinken & muziek] met speciale optredens van Twenty Six en De Schijndelse Big Band. Hieronder vindt u meer informatie over dit feestprogramma. Voor het programma op 23 mei kunt u reserveren. Op 24, 25 en 26 mei is de toegang gratis.

Lees meer...

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//