foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Bouwlocaties carnaval: college gaat voortvarend aan de slag

bouwlocatiesmeierijstadbronvvdMeierijstad - Verenigingen lopen vast in de zoektocht naar nieuwe locaties en het resultaat is dat sommige verenigingen al zijn gestopt met het bouwen van carnavalswagens. Die negatieve trend lijkt zich de komende jaren door te zetten, zo bleek eerder dit jaar. Op 27 februari 2019 heeft de gemeenteraad de motie vreemd aan de orde van de dag 'Bouwlocaties carnaval' van de fracties VVD en Hart aangenomen. Het college van burgemeester en wethouders is verzocht met de (overkoepelende) carnavalsverenigingen van Meierijstad te bespreken welke ondersteunende rol bij de gemeente past met betrekking tot een tekort aan bouwlocaties voor de carnavalsoptocht. Het college heeft nu de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten die uit de jaarlijkse evaluatie en welke stappen door het college worden gezet die leiden tot de uitvoering van deze motie. Foto: bron VVD Meierijstad

Evaluatie en vervolggesprek
Het onderwerp 'Bouwlocaties carnaval' is besproken in de jaarlijkse evaluatie met de (overkoepelende) carnavalsverenigingen op 26 maart jl. Tijdens deze evaluatie is afgesproken dat met de verenigingen een overleg wordt ingepland over een tijdelijke bouwlocatie/tijdelijke ontheffingsgrond voor bijvoorbeeld 'een nishut'. De (overkoepelende) carnavalsverenigingen van Meierijstad zijn benaderd voor een vervolggesprek over bouwlocaties voor de carnaval dat op donderdag 29 augustus 2019 plaatsvindt.

Benadering veehouders en specifieke wensen cv's
Medio juli worden de in Meierijstad gevestigde (voormalige) veehouders schriftelijk benaderd met de vraag of deze mogelijkheden zien en bereid zijn een gedeelte van hun bedrijf beschikbaar te stellen als bouwlocatie.
Medio juli wordt bij de (overkoepelende) carnavalsverenigingen een inventarisatie gehouden van de specifieke wensen met betrekking tot de bouwlocatie. Bij de carnavalsverenigingen wordt tevens de behoefte aan een bouwlocatie geïnventariseerd. Gebleken is dat een aantal verenigingen inmiddels een bouwlocatie heeft gevonden.
Uit inventarisatie blijkt dat de gemeente zelf niet beschikt over geschikte bouwlocaties voor carnavalsverenigingen.

Toetsing
De resultaten van de inventarisaties van de bouwlocaties worden nader getoetst op juridische mogelijkheden zoals bestemmingsplan, gebruiksvergunning en dergelijke.

Financiële ondersteuning en subsidiespreekuur
De mogelijkheden van financiële ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie zijn onderzocht. Het fonds heeft een (nieuwe) subsidieregeling voor immaterieel erfgoed (volkscultuur). De regeling is van toepassing op nieuwe projecten in dit kader (geen reguliere activiteiten). De (overkoepelende) carnavalsverenigingen worden hierover geïnformeerd.
De (overkoepelende) carnavalsverenigingen worden ook gewezen op het subsidiespreekuur van de gemeente. Dit spreekuur is ook toegankelijk voor maatschappelijke organisaties. Het spreekuur is voor vragen over subsidiemogelijkheden in de breedste zin (provinciaal, landelijk, fondsen etc.).

Uiteindelijk resultaat
Betrokken partijen worden rechtstreeks geïnformeerd over mogelijkheden voor en ontwikkelingen rondom bouwlocaties. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het uiteindelijke resultaat van de bovengenoemde acties.
De geplande acties worden naar verwachting in september 2019 afgerond.
bouwlocatiesmeierijstadbronvvd

serpentinelang

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.