foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PvdA Schijndel stuurt brief naar college ivm extra inzet middelen armoedebestrijding

PvdA SchijndelSchijndel - Partij van de Arbeid, afdeling Schijndel, heeft een brief naar het Schijndelse college gestuurd en hierin vragen zij het college op korte termijn in overleg te treden met Optimisd zodat bij de gemeentelijke begroting van 2014 er beleidsvoorstellen liggen t.a.v. extra inzet van middelen voor armoedebestrijding  zodat hierover besluitvorming kan plaatsvinden. Onder "lees meer" de inhoud van de brief.
Geacht college,
Dankzij de inspanningen van de Tweede Kamerfractie van de Pvda en staatsecretaris Jetta Klijnsma is er voor 2013 extra geld toegevoegd aan het gemeentefonds voor armoedebestrijding. Ten gevolge van de economische crisis, de oplopende werkeloosheid en het niet vroegtijdig signaleren van schulden komen steeds meer mensen in de problemen. De kans om in armoede te geraken neemt voor alle groepen toe. Met name kinderen zijn hier ongewild de dupe van.

Het kabinet onderkent de problemen die kunnen ontstaan wanneer je ( langdurig ) moet leven van een laag inkomen. Daarom trekt het kabinet meer geld uit de komende jaren voor de bestrijding van armoede. De bedragen zijn structureel en worden toegevoegd aan het gemeentefonds.

Deze bedragen zijn niet geoormerkt. Als Pvda, afd.Schijndel, hechten wij eraan dat deze gelden ook daadwerkelijk aan armoedebestrijding worden besteed. Met name voor kinderen. Maar ook noemen wij in dit verband alleenstaande ouders, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen waarvoor extra aandacht nodig is.

De manier waarop de extra middelen ingezet zullen worden is aan de individuele gemeenten, aangezien de verantwoordelijkheid voor het armoedebeleid primair bij hen ligt. Bij de inzet van middelen valt bijvoorbeeld te denken aan kindpakketten ( met bv.zwemles, bibliotheekpas, vervoer, kleding ), ondersteuning van organisaties die zich specifiek inzetten zoals een lokale afdeling van de Stichting Leergeld.

Met deze brief vragen wij het college op korte termijn in overleg te treden met Optimisd zodat bij de gemeentelijke begroting van 2014 er beleidsvoorstellen liggen t.a.v. extra inzet van middelen voor armoedebestrijding  zodat hierover besluitvorming kan plaatsvinden. In afwachting van uw antwoord,

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.