foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

juli 2019

Edelsmeden op de Noordkade: passie voor sieraden maken

© Minneboo FotografieNicole MinnebooMeierijstad - Dit najaar zijn Harry van Ekert en Heidi Verstraten - twee professionele Edelsmeden met ieder hun expertise en achtergrond - als nieuwe docenten edelsmeden gestart bij Phoenix Cultuur op de Noordkade in Veghel. Vorig cursusjaar nam kunstenares en edelsmid Irene Rhemrev na haar jarenlange inzet en docentschap afscheid van Phoenix Cultuur. Harry van Ekert en Heidi Verstraten zijn haar opvolgers die op hun eigen wijze de werkplaats voor Edelsmeden gaan voortzetten met elk een eigen cursus. Harry geeft de jaarcursus Edelsmeden, voor beginners en gevorderden en Heidi legt zich toe op de kennismakingscursus van 15 lessen.

Lees meer...

Meierijstad komt met ophaalservice als alternatief voor snoeihoutverbranding

gemeentemeierijstad jan2017Meierijstad - Vanaf dit najaar is het in Meierijstad niet meer toegestaan om snoeihout te verbranden in de maanden november en maart. Daarvoor in de plaats biedt de gemeente een ophaalservice. Doel is de luchtvervuiling ten gevolge van stoken te verminderen. Via een algemene ontheffing op basis van de Wet Milieubeheer maakte het college het jarenlang mogelijk om snoeihout te verbranden. De ontheffing gold voor de maanden maart en november voor inwoners en ondernemers in het buitengebied; in maart 2022 was het de laatste keer.

Lees meer...

13-jarige Mae binnenkort te zien in film op NPO 3

maedouaeparijsSchijndel- Mae is de weekenden meestal thuis in Schijndel maar door de weeks reist ze naar de andere kant van het land. Mae is doof en volgt een middelbare schoolopleiding aan doveninstituut Guyot in Groningen. Ook afgelopen zomervakantie was ze niet veel thuis. Voor de opnames van een film trok ze het land door en had zelfs opnames in België en Parijs. Mae mocht namelijk meespelen in een film over 2 dove tieners. De film wordt nieuwjaarsdag uitgezonden op NPO 3. TVSchijndel ging bij Mae langs. Lees verder onder 'lees meer'.

Lees meer...

Instrumentenproeverij voor kinderen

PhoenixInstrumentenproeveri1Meierijstad - maak kennis met muziek, met ook leslocaties in Schijndel! Muziek maken en zingen is niet alleen ontzettend leuk, maar ook erg goed voor de ontwikkeling van het (jonge) kinderbrein. Phoenix Cultuur wil muziek daarom méér onder de aandacht brengen bij kinderen en organiseert op zaterdag 15 oktober, in het kader van Sjors Creatief, een gratis instrumentenproeverij voor kinderen tot en met 12 jaar, van 13.30 uur tot 16.30 uur op de Noordkade in Veghel.

Lees meer...

Lintje voor de heer E. Giezen

lintjeSchijndel - De heer E.A.M. Giezen (1955) uit Schijndel ontving op donderdag 6 oktober 2022 een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester H. van Kooten, gemeente Maasdriel. De heer Giezen werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Er is veel waardering voor zowel de beroepsmatige - als de onbezoldigde werkzaamheden die de heer Giezen al sinds jaren verricht voor de maatschappij.

Lees meer...

Repair Café 13 oktober

welzijnSchijndel - Een elektrisch apparaat dat niet meer werkt, een kledingstuk dat versleten is, een kapotte band op je fiets..? Weggooien? Mooi niet! Kom naar het Repair Café op donderdag 13 oktober. De materialen die gebruikt worden bij reparatie worden in rekening gebracht, verder zijn er geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. U kunt samen met onze specialisten repareren onder het genot van koffie en thee. U kunt terecht voor de volgende 4 disciplines:

Lees meer...

Ontwerp bestemmingsplan 'Boschweg Zuid-West 2010' ter inzage

logo gemeente MeierijstadMeierijstad - Het ontwerp bestemmingsplan: “Boschweg Zuid-West 2010, wijzigingsplan De Steenen Kamer 20, Schijndel” ligt gedurende zes weken, van 30 september tot en met 10 november ter inzage in het gemeentehuis te Veghel. Het wijzigingsplan maakt het toevoegen van een woning mogelijk tussen De Steenen Kamer 18 en 22 in Schijndel. Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl

Lees meer...

Inloopavond over milieu effect rapportage

gemeentehuisMeierijstadMeierijstad - De gemeente Meierijstad wil dat elektriciteit in de toekomst duurzaam wordt opgewekt, bijvoorbeeld met zon en wind. Ze onderzochten daarom de mogelijkheden voor het opwekken van windenergie binnen de gemeentegrenzen. Er zijn nog 4­ gebieden­ in­ beeld­ waar­ mógelijk­ ooit­ windmolens­ kunnen komen:­ langs­ de ­Zuid-Willemsvaart/N279­ bij­ het­ Lijnt;­ langs de Zuid-Willemsvaart/N279­ bij­ het­ Wijboschbroek;­ Rooise­heide/Schijndelse­heide­ ten­ westen­ van ­de ­Schijndelseweg­­. Tot ­slot de­ Schijndelse­heide­ ten ­oosten ­van ­de ­Schijndelseweg.­ Eén van de onderzoeken gaat over de gevolgen die windmolens op ­het ­milieu­ hebben.­ De­ resultaten­ staan ­in ­het tPlan-MER.­  Dit­ Plan-MER­ ligt­ vanaf­ 3­ oktober­ tot­ en­ met­ 14­ november ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Lees meer...

Heemmanifestatie Boerenleven Schijndel in 't-Spectrum

heemkundekringschijndel 2018Schijndel - Op 8 en 9 oktober 2022 organiseert de Heemkundekring Schijndel een heemmanifestatie in ’t Spectrum, Steeg 9 Schijndel met als thema: het Boerenleven in Schijndel. Er wordt dan teruggeblikt op de tijd van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) die op 17 augustus 1896 werd opgericht als een organisatie die de belangen van de boerenstand behartigde. In de daarop volgende eeuw heeft deze vereniging haar stempel gedrukt op de ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant.

Lees meer...

Luisteravond in Anna kapel Wijbosch

luisteravond4Schijndel - Samen met de partners Vitaal Wijzer, De Regenboog, Kinderdagverblijf, Laverhof en mede mogelijk gemaakt door de gemeente Meierijstad, heeft het Promo team van Ruilnetwerk Wijbosch het initiatief genomen voor deze nieuwe activiteit. Gezien het grote succes van de eerste Luisteravond is de volgende op woensdag 12 oktober. Luisteravond is een inloopavond voor iedereen waarbij luisteren voorop staat. Luisteren naar muziek, een gedicht, een liedje, een informatief gesprek, een filmpje of open podium.

Lees meer...

3 films bij de Filmclub in 1 week

filmclubschijndel 2019Schijndel - De komende week heeft Filmclub Schijndel 3 films op het programma staan. Op dinsdag 11 oktober om 20.00 uur vertoont ze een film waarin te zien is hoe je op een vernuftige wijze je leven kunt redden vanuit een dreigende situatie. Op 13 oktober om 14.00 uur staat de film ‘Herself’ op het programma, deze is te zien in de podiumzaal van ’t Spectrum. De Britse film gaat over een vrouw die met haar twee dochters ontsnapt uit een uitzichtloze relatie. Ze kan geen sociale woning krijgen en probeert daarom er zelf maar een te gaan bouwen. Op vrijdag 14 oktober wordt er in de Sint Servatiuskerk, aanvang 20.00 uur, weer een speciale ‘Stille film’ vertoond, ditmaal ‘The General’ van Buster Keaton met orgelimprovisatie van Geert Bierling.

Lees meer...

Tractor vliegt in brand aan Veghelsedijk

tractor3Schijndel - Rond 15.30 uur vloog een tractor in brand aan de Veghelsedijk/Hoeves. De eigenaren hebben zelf een eerste bluspoging gedaan. Enkele vlammen kwamen korte tijd uit het dak. De brandweer heeft met twee stralen het vuur gedoofd. Met een warmtecamera deed de brandweer een controle en werd er nageblust. Kortsluiting achter de zitting was de oorzaak. Van binnen heeft de tractor grote schade opgelopen.

Lees meer...

Verklaring van geen bedenkingen Heidebloemstraat 15

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Schijndel - JJM materieel heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de verbouwing van een bestaand kantoorpand tot een logiesgebouw voor de huisvesting van maximaal 70 (shortstay) internationale werknemers aan de Heidebloemstraat 15 in Schijndel voor de duur van 15 jaar. Voor het bouwplan is een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan nodig. In de procedure voor de buitenplanse afwijking is een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (VvgB) van de raad nodig omdat het bouwplan niet geheel past binnen het planologisch beleidskader uit de beleidsnota huisvesting van internationale werknemers (Huisvesting arbeidsmigranten: “Maak er werk van!”), vastgesteld door de raad in juni 2019.

Lees meer...

Uitvoering energietoeslag 2022

Gebouw GemeentehuisMeierijstadMeierijstad - Eind 2021 besloot het kabinet een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen mogelijk te maken. Bij de meicirculaire 2022 werden middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. Het college heeft op 5 april 2022 de beleidsregels energietoeslag Meierijstad vastgesteld. Daarbij is een inkomensgrens van 120% gehanteerd overeenkomstig de richtlijn en handreiking die is opgesteld door het Ministerie van SZW en VNG, en de reguliere lokale regels voor de bijzondere bijstand. Het college heeft besloten de beleidsregels voor de energietoeslag te wijzigen en de inkomensgrens te verhogen naar 130%.

Lees meer...

De Dutch Food Week is ook lekker in Meierijstad

dutchfoodweekMeierijstad - Tijdens de Dutch Food Week, delen partijen uit de foodsector hun enthousiasme, kennis en kunde met de samenleving. Boeren en tuinders, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan de productie, distributie en ontwikkeling van hun voedsel. Dat willen ze graag laten zien, horen en proeven tijdens de Dutch Food Week van 8-15 oktober. Tijdens genoemde week is een zogenaamde ‘circulair food safari’ georganiseerd in de hele gemeente Meierijstad waarbij door iedereen die dat wil op zo’n 12 plaatsen in de gemeente een partij als hiervoor genoemd uit de foodsector kunnen bezoeken en kennismaken met- en ‘proeven’. Van hun specifieke product. Hiervoor is een aantrekkelijke routemap gemaakt waarop op aangeven staat waar en op welke momenten deelnemers bezocht kunnen worden om kennis te maken met hun bedrijf en producten. Ook kan men het documentaire festival Beholders bezoeken voor een bijzonder documentaire Leuk, spannend en lekker in Meierijstad.

Lees meer...

Stille film en orgelconcert in Heilige Servatiuskerk

smitsorgelconcertSchijndel - Vrijdag 25 oktober 2019 vond het eerste samenwerkingsproject plaats tussen de Filmclub Schijndel en de Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel. Toen werd in de Heilige Servatiuskerk de stille film The Kid (1921) van Charlie Chaplin vertoond met orgelimprovisaties door Geerten Liefting. De belangstelling was groot en het publiek beloonde de organist en de beide organisaties met een daverend applaus. Voldoende reden om een dergelijke voorstelling nog eens te herhalen. Vrijdag 14 oktober om 20:00 uur gaat het weer gebeuren: de stille film The General uit 1926 onder regie van Clyde Bruckman en Buster Keaton, ditmaal met orgelimprovisaties van Geert Bierling.

Lees meer...

Prijsuitreikingen bij Arcadia

arcadia1Schijndel - De bloemengroep van Arcadia zette zich op zaterdagmiddag 1 oktober weer in voor de vaaskeuring en de bloemschik wedstrijd met chrysanten. Wie van de bloemengroep heeft de beste chrysanten geteeld en wie kan deze het beste tot een bloemstuk verwerken. Dit jaar waren de keurmeesters zus en broer Jolanda v/d Meer Koenen en Andre Koenen, bekende bloemisten van de Schijndelse markt, die sinds kort hun kraam hebben overgedragen.

Lees meer...

Veel informatie tijdens open dag in 't Spectrum

spectrumopendagred1Schijndel - Op zaterdag 1 oktober stelden de gebruikers van ’t Spectrum hun deuren open voor publiek. Een mooie kans om te ontdekken wat hier allemaal gebeurd. Ook interessant als je even kon snuffelen aan de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk of opzoek bent naar een leuke cursus. Ook kon men een kijkje nemen bij de metaal- en fietswerkplaatsen van de SOK. Een apparaat laten maken door het Repair-café. Of een kijkje nemen achter de schermen bij Omroep Meierij. De repetitie van promconcert zorgde voor een muzikale sfeer. En informatie wat Welzijn De Meierij en Vluchtelingenwerk zoal doen. TVSchijndel was er ook bij en maakte een mooie foto reportage. Meer foto's zie je in ons fotoboek.

Lees meer...

Andries Tunru in het theater in Schijndel

spectrumpodium 07012020Schijndel - Op vrijdag 7 oktober staat cabaretier Andries Tunru in het theater in Schijndel. In zijn tweede programma laat Andries het publiek genieten van slimme grappen, een aanstekelijke energie en vlijmscherpe improvisaties. De voorstelling begint om 20.30 uur in Spectrum Podium Schijndel. Andries Tunru staat bekend om zijn charisma en goede improvisatie. De winnaar van onder andere de Persoonlijkheidsprijs van Cameretten, vraagt zich een paar dingen af in zijn voorstelling In Theorie. Waarom is de half-vijf-in-de-kroeg-Andries zo anders dan de kerst-bij-de-schoonouders-Andries? Is het wel zo onlogisch om racistisch te zijn? En wat doet het mentaal met je als je, om maar wat te noemen, de finale van De Slimste Mens verliest van Snollebollekes?

Lees meer...

Avanti’31 speelt gelijk tegen Nooit Gedacht

                Gemert - Over de hele wedstrijd gezien was Avanti’31 voetballend wel iets beter dan Nooit Gedacht, maar uiteindelijk mochten we blij zijn dat we nog met een gelijkspel terug konden naar Schijndel. De gelijkmaker kwam in de 84e minuut op naam van Jelle Brus. Vijf minuten eerder was Nooit Gedacht op voorsprong gekomen. In de nasleep van dat doelpunt kreeg Roel Kappen zijn 2e gele kaart, zodat Avanti’31 met 10 man op zoek moest naar de wel verdiende gelijkmaker.

Lees meer...

Onnodig verlies Schijndel/DE WIT

Schijndel OlympiaSchijndel - In maart 2019 speelde Schijndel/DE WIT binnen acht dagen tegen Olympia’18. Beide keren wist Schijndel/DE WIT van de latere kampioen in de 3e klasse niet te winnen. Kon in de uitwedstrijd de score nog beperkt worden, 1-0, in de thuiswedstrijd nu drieënhalf jaar geleden, werd het 1-3 voor de Blauw-Witte formatie uit Boxmeer. Schijndel/DE WIT was dus een gewaarschuwd man, ook door de goede competitiestart voor Olympia’18; een thuisoverwinning op Groesbeekse Boys.

Lees meer...

Zwemmers Neptunus ’58 starten seizoen 2022-2023

Neptunus.pngVeghel - Na slechts vier trainingsweken stond voor de wedstrijdzwemmers van Neptunus ’58 de eerste competitiewedstrijd van het seizoen 2022-2023 op het programma. Deze wedstrijd werd op zondag 2 oktober gezwommen in het zwembad in Veghel wat aan het einde van dit jaar gesloopt wordt. De senioren startten met de 100 meter schoolslag. Mirelle de Kort zwom naar de derde plaats, terwijl er voor Puck Bakker (dertiende) een PR van 1.13 seconde was. Elke Schellekens (negende) zwom de tweede Neptunus-tijd van de middag en zwom haar snelste tijd in bijna negen jaar.

Lees meer...

King Bansah and His Daughter in het Raadhuis

Gebouw Gemeentehuis1Schijndel - Een automonteur die koning is voor 200.000 mensen. In de Duitse stad Ludwigshafen aan de Rijn woont een man die als werk auto’s repareert in zijn eigen garage, terwijl hij tegelijkertijd koning is over 200.000 mensen in Ghana. Koning Céphas Bansah, die in Duitsland woont sinds 1970, regeert over zijn mensen vanuit Ludwigshafen. Hij reist verscheidene keren per jaar naar West Afrika om te kijken hoe het staat met de hulpprojecten en om beschikbaar te zijn voor zijn mensen. Zijn dochter Katharina (38) heeft een Duitse moeder en is geboren en getogen in Ludwigshafen. Katharina is een freelance grafisch vormgever, een feministische vrije geest, een kunstenaar, hippie en… dochter van een koning.

Lees meer...

Sync bij Casa del Arte

beholdersSchijndel - Hoe stemacteurs personages een Nederlandse stem geven. Sync volgt de nasynchronisatie-fan Fé van Kessel, die de ambitie heeft om stemactrice te worden. Fé is al enige tijd actief in de fandubbing community en vraagt zich af hoe ze een plek kan veroveren tussen de professionals. Haar grote voorbeeld is de ervaren stemactrice Niki Romijn, die vertelt over hoe zij ooit is begonnen. Stemacteurs en -regisseurs vertellen over hun passie voor dit creatieve vak en de toewijding waarmee zij personages een Nederlandse stem geven. Ook vertalers, technici en studiobazen komen aan het woord, over het verleden, heden én toekomst van de Nederlandse nasynchronisatie.

Lees meer...

Mannen uit Tilburg aangehouden met inbrekersgereedschap

Politie HandboeienSchijndel - Bij een politiecontrole afgelopen nacht in Schijndel heeft de politie drie mannen in de leeftijd van 30 jaar uit Tilburg aangehouden. De mannen werden in de wijk gecontroleerd en hadden inbrekersgereedschap bij zich. Tijdens de controle konden de mannen ook geen ID tonen en de bestuurder had daarnaast geen rijbewijs. Waarom ze in de wijk waren was onbekend en de mannen gaven zelf ook geen goede verklaring voor hun aanwezigheid op de locatie. Opgeteld vond de politie het genoeg om de mannen aan te houden. Vandaag volgt er verder onderzoek.

Lees meer...

In Vacuüm in het Raadhuis

Gebouw Gemeentehuis1Schijndel - Een zoektocht naar een weg in de kunst. In de film In Vacuüm geven vier jonge beeldend vormgevers ons een inkijkje in hun wereld. Ze gaan alle vier op een heel verschillende manier om met hun werk. Wat hen bindt is dat ze niet gedreven worden door de wil zich als kunstenaar te presenteren. De vier, allen huidig of voormalig student aan de UNIT Academie, zoeken vooral een weg in de kunst waarbij ze helemaal zichzelf kunnen zijn. Een zoektocht die voortduurt.

Lees meer...

Candy, a Skater’s Mind bij Bizzi

beholdersSchijndel - De Olympische strijd van skateboarder Candy Jacobs. Candy: A Skater’s Mind geeft een indringende kijk in de wereld van Candy Jacobs: Europa’s beste vrouwelijke skateboarder, die ondanks haar onzekerheden en kapotte knieën op weg is haar Olympische droom te verwezenlijken. Skaten is Candy’s leven. Alleen op het skateboard kan zij zichzelf zijn. Dan beleeft ze haar ‘rush’. Een mentale staat waarin ze optimaal gelukkig is en helemaal één is met zichzelf. Ze is verslaafd aan skateboarden, maar dat heeft een destructieve keerzijde. Want wat gebeurt er met Candy als ze niet kan skaten vanwege een zware knieblessure? En hoe overleeft ze zichzelf als in Tokyo het noodlot toeslaat?

Lees meer...

Alles van Waarde bij Casa del Arte

beholdersSchijndel - Vragen over een veranderende wereld. Frans Bromet windt zich op geheel eigen wijze op over het verdwijnen van menselijke maat in de wereld om hem heen. Het resultaat is een film die het hart van de actuele maatschappelijke ontwikkelingen raakt. Waar Frans zich machteloos voelt, trekt zijn nuchtere, meer pragmatische dochter Laura ten strijde. Van de pessimistische levensinstelling van haar vader heeft ze niet veel meegekregen. Ze vindt dan ook dat hij schromelijk overdrijft. De discussies tussen vader en dochter gaan continu door, of ze nu op werkbezoek zijn of in de trein of in een klein rood autootje zitten. Ze vormen de rode draad in de film.

Lees meer...

Koninklijke onderscheiding voor Gijs van Doorn

lintje110Schijndel - De heer G.M. (Gijs) van Doorn uit Schijndel ontving vandaag 1 oktober een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Er is veel waardering voor de vrijwillige werkzaamheden die de heer Van Doorn verricht voor de gemeenschap. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de Vrijwilligersdag van voetbalvereniging Schijndel/DE WIT. Meer foto's ziet u in ons fotoboek.

Lees meer...

Nominaties Kunst- en cultuurprijs 2021

gemeentehuisMeierijstadMeierijstad - Op zaterdag 8 oktober 2022 wordt voor de derde keer de Kunst- en Cultuurprijs Meierijstad uitgereikt. De genomineerden voor deze bijzondere prijs zijn bekend. Er is een prijs voor een vrijwilliger/amateur in de kunst en cultuur en een prijs voor een professional in de kunst en cultuur. De prijs wordt beschikbaar gesteld aan personen of organisaties, wonend of gevestigd in Meierijstad, waarvan duidelijk is dat deze zich op zijn of haar manier enorm inzetten of hebben ingezet voor kunst en/of cultuur in Meierijstad. Een persoon of organisatie waarvan iedereen wel weet dat deze hier recht op heeft.

Lees meer...

Brandweer Schijndel gaat mee reanimeren

brandweerwagen4Schijndel - Als elke minuut telt bij een reanimatie is alle snelle hulp welkom. De brandweer kan regelmatig eerder ter plaatse kan zijn dan de ambulancedienst. De brandweer kan dan starten met reanimeren, inclusief het gebruik van een AED. Dit is natuurlijk zeer belangrijk in een situatie waar elke seconde telt. Elke brandweerman heeft hiervoor een opleiding gevolgd. Daarom heeft de regio brandweer Brabant-Noord besloten om per 1 oktober ook de brandweer bij reanimaties mee op pad te sturen als daarom gevraagd gaat worden. Brandweer Schijndel zal je voortaan daarom ook meer op straat kunnen zien bij een reanimatie, zo laten ze weten op Instagram. Wanneer er een melding binnenkomt van een reanimatie zal de Schijndelse brandweer desgevraagd een tankautospuit/blusvoertuig bemannen en uitrukken. 

Lees meer...

Aanbeladressen gezocht voor Trick or Treat in wijk Hoevenbraak Hulzebraak

trickortreatwijkraadhhSchijndel - Op zaterdag 29 oktober 2022 wordt er weer een ‘Trick or Treat’ door de wijk Hoevenbraak en Hulzebraak gehouden. De Trick or Treat duurt van 18:00 tot ca. 21:00 uur. Om deze spectaculaire avond te organiseren, heeft wijkraad Hoevenbraak Hulzebraak natuurlijk ook adressen nodig waar de kinderen aan mogen bellen. Wil je niet zelf rondlopen, maar mogen de verklede kinderen wel bij jou aanbellen? Geef je dan wel even op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Natuurlijk is het dan erg leuk als je de voortuin/raam griezelig versiert, maar dit is zeker geen must. Loop je zelf mee? Op zaterdag 29 oktober kun je vanaf 18:00 uur op Wilhelminalaan 7 of Lijsterbeslaan 164 een route ophalen met alle adressen waar je aan mag bellen. Verder is het natuurlijk leuk als je je zo eng mogelijk verkleedt. Aanmelden om mee te lopen is niet nodig. Aanmelden kan tot en met 22 oktober.

Lees meer...

Clean Hands in het Raadhuis

Gebouw Gemeentehuis1Schijndel - Over familie, armoede, hoop en de uitdagingen van het leven. Clean Hands is gemaakt in een periode van zeven jaar, van 2011 tot 2018, in Nicaragua. We volgen de familie Lopez in hun poging om te overleven. Hun achtergrond? La Chureca. Een van de grootste vuilnisbelten van Midden-Amerika. We zien het leven op de vuilnisbelt, de uitzichtloosheid en de kinderen die niet beter weten. Het gezin krijgt vanuit een stichting de kans op een huisje met een eigen erf en de mogelijkheid voor de kinderen om naar school te gaan. Een nieuw leven, dat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. De documentaire gaat over familie, over extreme armoede, over hoop en de onschuld van kinderen, over redding en over de uitdagingen die we allemaal tegenkomen in het leven.

Lees meer...

Surprise Doc 1 bij Casa del Arte

beholdersSchijndel - Laat je verrassen en verwonderen. Het is de ervaring dat je enorm verrast kunt worden als je een documentaire bezoekt, waarbij je van tevoren niet weet waar die over gaat. Vooral van de vrijwilligers hebben ze terug gehoord dat ze zonder verwachting naar een documentaire gingen waar ze bij ingedeeld waren, maar dat dat uiteindelijk de film was die ze het meest geraakt had. Een ervaring die ze graag voor al hun bezoekers mogelijk maken. Daarom programmeren ze drie Suprise Docs. Alle drie die documentaires worden slechts één keer vertoond en zijn verder niet te zien in het reguliere programma. Zodra ze weten welke documentaire het wordt zullen ze wel iets laten weten over de duur, de taal en de ondertiteling.

Lees meer...

Open dag TVE Reclameproducties ter gelegenheid van 40-jarig bestaan

tve407Sint-Oedenrode - TVE Reclameproducties bestaat 40 jaar en dat wil eigenaar Hennie van Osch niet stilzwijgend voorbij laten gaan. TVE Reclameproducties is in 1981 opgericht, vorig jaar kon dit jubileum niet gevierd worden door de toen geldende coronamaatregelen, maar Hennie werd vorig jaar al verrast door zijn medewerkers. Gisteren en donderdag was er een open dag bij TVE ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum, waarbij mensen een kijkje achter de schermen konden nemen. Een evenement waar TVE Group haar specialiteiten bundelt en samen met relaties wilde proosten op een succesvolle samenwerking. Vandaag is er voor genodigden een jubileumfeest georganiseerd. Het artikel gaat verder onder 'lees meer' met enkele foto's van de open dag van vrijdag.

Lees meer...

Danique geïnstalleerd als kinderburgemeester

kinderburgemeester red 3Schijndel - Op donderdag 29 september was de installatie van de nieuwe kinderburgemeester. Danique Heesakkers uit Schijndel mag zich een jaar lang kinderburgemeester van Meierijstad noemen. Danique was samen met haar ouders en zusje naar Veghel gekomenen. In het bestuurscentrum kreeg ze de ambtsketting overhandigd door de vorige kinderburgemeester Elin de Baaij uit Sint-Oedenrode. Ook de “grote” burgemeester Kees van Rooij was aanwezig. Bekijk de foto's in het fotoboek.

Lees meer...

Voorstelling "De tropenjaren van mijn vader"

heemkundekringschijndel 2018Schijndel - De Heemkundekring Schijndel nodigt wij u van harte uit voor een zeer interessante- en boeiende voorstelling met beeldmateriaal van Erik van Meersbergen, zoon van Hendrik een Schijndels Indiëganger over: DE TROPENJAREN VAN MIJN VADER. Dienstplichtig soldaat van Meersbergen. Deze voorstelling zal worden gegeven op maandag 10 oktober 2022, in het sociaal cultureel centrum ‘t Spectrum”, Steeg 9 Schijndel, om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. De voordracht is gebaseerd op het boek “De tropenjaren van mijn vader dienstplichtig soldaat Hendrik” (2020). Ook de relatie Schijndel met haar Indiëgangers komt aan bod. Vier schriften, twee fotoalbums, een grammofoonplaat en losse briefjes, documenten en krantjes dienden als bron.

Lees meer...

Wordt pétanque kampioen van Meierijstad

Gebouw jeudebouleswijliggenSchijndel - Pétanque Vereniging 'Wij Liggen' organiseert op zondag 30 oktober 2022 het 'Alleen Meierijstad' toernooi. Het toernooi vindt plaats in het clubhuis aan de Leemputtenweg 3 in Schijndel. Het toernooi is binnen, dus verwarmd. Iedereen kan meedoen, maar per team mag maar één speler een clublicentie hebben. 

Lees meer...

De Boodschappenbus Welzijn De Meierij

welzijnSchijndel - Doe je nog graag zelf de boodschappen, maar is het sjouwen of het vervoer ervan een probleem? Meld je dan aan voor de Boodschappenbus van Welzijn De Meierij! Eens per twee weken op donderdag rijdt de Boodschappenbus naar een supermarkt in Schijndel. Je wordt thuis opgehaald, je doet zelfstandig de boodschappen en daarna word je weer thuis afgezet. Je boodschappen zullen in huis neergezet worden.

Lees meer...

Juniorbaas de Blauwe Kei ontvangt Juniorfolder

blauwekeijuniorMeierijstad - In juli is Lot van Kessel uit Veghel uitgeroepen tot de nieuwe Juniorbaas van de Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade. Dat betekent dat Lot het gehele seizoen 22-23 in de spotlights wordt gezet. Zo staat ze onder andere op de cover van de nieuwe Juniorfolder, waarvan het eerste exemplaar op 28 september aan Lot werd uitgereikt op haar basisschool (De Ark). In de kleurrijke Juniorfolder staan alle jeugdvoorstellingen van de Blauwe Kei, waaronder Juf Roos, Rapunzel De Musical, Brandweerman Sam en De Regels Van Floor. Vóór de zomer kreeg Lot van de Blauwe Kei een fotoshoot op de Noordkade en die foto’s pronken nu op de cover (en binnenzijde) van de Juniorfolder. Samen met een uitvergroting van een van de foto’s werd de folder overhandigd in haar klas. “Ik vind ‘m echt supermooi geworden!”, aldus Lot. (Foto; Lot (met fotolijst in haar handen) en haar klas tijdens de uitreiking van de Juniorfolder (fotograaf: Ad van de Graaf))

Lees meer...

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//