foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nieuw wijkgebouw en sociale huurwoningen voor Bloemenwijk Schijndel

tekenmomentbloemenwijkSchijndel - In de Papaverstraat worden een nieuw wijkgebouw én 39 sociale huurwoningen gebouwd. Ze komen op de plek te staan van de voormalige basisschool ‘de Vossenberg’ en de daarbij behorende gymzaal. Om de samenwerking voor deze ontwikkeling te bezegelen, ondertekenden vanmiddag directeur-bestuurder Woonmeij Mark Wonders en wethouder Jan Goijaarts van gemeente Meierijstad de samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst wordt een zeer belangrijke stap gezet naar de realisatie van een nieuw wijkgebouw voor de Bloemenwijk. Het plan biedt, naast het nieuwe wijkgebouw en sociale woningbouw ook ruimte aan groen- en speelruimte en parkeren.

Lang gekoesterde wens
Wethouder Jan Goijaarts:” Ik ben blij dat we hiermee de lang gekoesterde wens van de wijkbewoners in vervulling kunnen laten gaan. Het hart van de wijk krijgt hiermee een stevige impuls en komt de leefbaarheid in de Bloemenwijk zeker ten goede!”.

Woonmeij bouwt het wijkgebouw en verhuurt het vervolgens aan de gemeente. De stichting Beheer Woonservice Boschweg huurt het weer van de gemeente en gaat het nieuwe wijkgebouw beheren. Deze stichting exploiteert ook ‘het Gasthuis’ en voert tijdelijk al het beheer van het oude wijkgebouw aan de Papaverstraat. Samen met andere betrokken partijen in de wijk, waaronder de wijkraad, KBO Boschweg, SCC de Kajuit, Welzijn de Meierij en de Senioren Boschweg, gaan zij een breed aanbod aan wijkactiviteiten in het nieuwe wijkgebouw organiseren.

Betaalbare huurwoningen
Woonmeij bouwt in totaal 39 sociale huurwoningen in het gebied; 7 woningen en 32 appartementen. De woningen zijn geschikt voor verschillende doelgroepen. Er ontstaan hierdoor meer mogelijkheden voor doorstroming in de wijk. Daarnaast wordt er onderzocht of het B’ons Thuis concept van de Seniorenraad te realiseren is. Directeur-bestuurder Mark Wonders: “Als Woonmeij zijn we verheugd om dit plan te kunnen oppakken. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de enorme behoefte aan betaalbare huurwoningen”. Ook Huudersbelang Woonmeij juicht dit plan erg toe. Voorzitter Hans Wolven: “Dit is erg goed nieuws voor de woningzoekenden uit Schijndel”.

Hoe nu verder?
Voordat met de bouw kan worden begonnen, moeten er een aantal procedures worden doorlopen. Er wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd om voor de huur van het wijkgebouw de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen en er moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Na de vaststelling kan er een omgevingsvergunning voorde bouw van het wijkgebouw en de woningen worden verleend. De verwachting is dat hetvolledige project in de eerste helft van 2023 kan worden opgeleverd. De omwonenden worden, op het moment dat het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht, geïnformeerd.
Bron: tekst en foto's Woonmeij.

concept plattegrond nieuw wijkgebouw en huurwoningen
conceptplattegrondbloemenwijk 
 tekenmomentbloemenwijk

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//